macOS High Sierra

ตั้งค่าในหน้าต่างแก้ไขแผง

คุณใช้หน้าต่างแก้ไขแผงเพื่อสร้างแผงแบบกำหนดเองของคอลเลกชั่นแผงสำหรับการควบคุมสวิตช์และแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึงคุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสำหรับแผงและสำหรับปุ่มและกลุ่มในแผงได้ตัวเลือกที่คุณตั้งค่าอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าแผงนั้นใช้กับการควบคุมสวิตช์หรือแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง

หน้าต่างคอลเลกชั่นแผงซึ่งแสดงปุ่มตัวตรวจสอบที่ด้านขวาสุดของแถบเครื่องมือสำหรับตัวเลือกการตั้งค่าของแผง ปุ่ม และกลุ่ม

เคล็ดลับ: คุณสามารถทำให้พื้นที่เค้าโครงใหญ่ขึ้นได้ ลากขอบซ้ายมือของเค้าโครงหรือลากมุมใดๆ ของหน้าต่างหากคุณไม่ได้ใช้ตัวตรวจสอบเพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับแผง ปุ่ม หรือกลุ่ม คลิก ตัวตรวจสอบ ในแถบเครื่องมือเพื่อซ่อน

เพิ่มแผงปุ่มและกลุ่ม

 • การเพิ่มปุ่ม: คลิก เพิ่มปุ่ม ในแถบเครื่องมือ จากนั้นลากปุ่มเพื่อวางตำแหน่งในพื้นที่เค้าโครง

 • การเพิ่มปุ่มโดยใช้รายการคำเฉพาะ: เลือก ไฟล์ > นำเข้ารายการคำเฉพาะ จากนั้นเลือกไฟล์ (ในรูปแบบข้อความธรรมดา) ที่มีคำหรือวลีสำหรับข้อความแต่ละบรรทัดในไฟล์ หน้าต่างแก้ไขแผงจะเพิ่มปุ่มโดยอัตโนมัติ ซึ่งตั้งชื่อตามข้อความของบรรทัดนั้น และมีการกระทำของปุ่มคือป้อนข้อความเมื่อคลิกปุ่มในการควบคุมสวิตช์หรือแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง ชื่อของปุ่มจะถูกป้อนลงในเอกสารปัจจุบัน

 • การสร้างกลุ่ม: เลือกปุ่มสองปุ่มหรือมากกว่านั้นในพื้นที่เค้าโครง จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม ในแถบเครื่องมือแผงแป้นพิมพ์จะมีกลุ่มเริ่มต้นของปุ่มที่แสดงถึงปุ่มต่าง ๆ

 • การแก้ไขกลุ่ม: คลิกสองครั้งที่กลุ่มเพื่อเน้น จากนั้นลากรายการไปยังตำแหน่งอื่นภายในกลุ่มนั้น หรือเลือกรายการเพื่อลบในการยกเลิกการจัดกลุ่มรายการ ให้คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม ในแถบเครื่องมือ

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับแผง การควบคุมสวิตช์

 • ตั้งค่าตัวเลือกแผง

  ถ้าหากคุณไม่เห็นแผงตัวเลือกในตัวตรวจสอบ ตรวจสอบให้ดีว่าปุ่มหรือกลุ่มได้ถูกเลือกไว้ในพื้นที่ของเค้าโครงแล้ว หากเป็นเช่นนั้น ให้คลิกที่ใดก็ได้ในพื้นหลังของพื้นที่เพื่อเลิกเลือก

  • การแสดงสำหรับแอพพลิเคชั่น: แสดงแผงโดยอัตโนมัติเมื่อแอพใดก็ตามที่คุณเลือกโดยใช้เมนูป๊อปอัพเป็นแอพปัจจุบัน

  • การแสดง: ระบุวิธีใช้แผงคุณสามารถใส่แผงลงในรายการของแผงแบบกำหนดเองหรือใช้เป็นหน้าเริ่มต้น แป้นพิมพ์ หรือแผงตัวชี้ได้เมื่อคุณบันทึกแผงเป็นหน้าเริ่มต้น แป้นพิมพ์ หรือแผงตัวชี้ แผงนั้นจะแทนที่แผงที่มีอยู่แล้ว โดยแผงดังกล่าวจะยังคงมีให้ใช้ได้ในรายการแผงแบบกำหนดเอง

  • ลักษณะสแกนอัตโนมัติ: การตั้งค่าวิธีที่การสแกนอัตโนมัติเลื่อนผ่านแผงในการแสดงตัวอย่างการสแกนอัตโนมัติ ให้คลิกสองครั้งที่กลุ่มในพื้นที่เค้าโครง หรือเลือกแผงในรายการ จากนั้นคลิก แสดงตัวอย่าง ในแถบเครื่องมือ

   เลือก ขั้นตอน เพื่อเลื่อนจากปุ่มหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งไปที่รายการถัดไปในการเลื่อนตามหมายเลขหรือปุ่มที่ระบุไว้ ให้เลือก ลื่นไหลและขั้น

   ลื่นไหลและขั้น จำเป็นต้องมีความแม่นยำน้อยกว่าการนำทางโดยกลุ่มการสแกนอัตโนมัติจะทำไฮไลท์ชุดปุ่มตามลำดับการซ้อนทับเมื่อเลื่อนผ่านแผง ช่วยให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสหลายครั้งในการเข้าใกล้ปุ่มเป้าหมายก่อนที่จะไปถึง

   ภาพประกอบของวิธีการทำงานของลื่นและขั้น:ชุดปุ่มสี่ปุ่ม (ขนาดเลนส์) จะได้รับการไฮไลท์ จากนั้นจึงเป็นชุดปุ่มสี่ปุ่มถัดไป และเป็นเช่นนี้เรื่อยไปตามลำดับการซ้อนทับ
  • ขนาดลื่นไหลของเลนส์: ระบุจำนวนปุ่มที่จะไฮไลท์ในหนึ่งครั้งสำหรับการสแกนอัตโนมัติแบบ ลื่นไหลและขั้น

  • แสดงการปรับ: แสดงไอคอน ตัวเลือกแผง ที่มุมขวาบนสุดของแผงแบบกำหนดเอง ทำให้คุณสามารถใช้ปุ่มเพื่อปรับแผง

  • แสดง ปุ่มเริ่มต้น: แสดงปุ่มโฮม ที่มุมขวาบนของแผงแบบกำหนดเอง เพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับไปที่แผงเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย

 • ตั้งค่าตัวเลือกปุ่มและกลุ่ม

  • การตั้งค่าตัวเลือกด้านการมองเห็นสำหรับปุ่มหรือกลุ่มที่เลือก: ในตัวตรวจสอบ ให้ระบุรายการใดๆ ต่อไปนี้: ชื่อ (สำหรับปุ่มเท่านั้น) ขนาดและสีแบบอักษร ภาพที่จะใช้เป็นปุ่ม และสีปุ่ม

  • การตั้งค่าตัวเลือกด้านการฟังสำหรับปุ่มหรือกลุ่มที่เลือก: ในตัวตรวจสอบ ให้ระบุรายการใดๆ ต่อไปนี้: วลีที่จะให้พูดเมื่อเคอเซอร์ VoiceOver เปิดอยู่บนปุ่ม และเสียงที่จะเล่นเมื่อเลือกรายการ

   คุณจะได้ยินวลีหรือเสียงก็ต่อเมื่อตั้งการตั้งค่า การควบคุมสวิตช์ ให้พูดหรือเล่นเท่านั้นในการตั้งค่าตัวเลือกนี้ ให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก การช่วยการเข้าถึง คลิก ตัวควบคุมสวิตช์ คลิก การนำทาง จากนั้นให้คลิกเมนูป๊อปอัพ “ในขณะนำทาง”

   เปิดบานหน้าต่างการควบคุมสวิตช์ให้ฉัน

  • ตั้งค่าการกระทำสำหรับปุ่มที่เลือก:ระบุการกระทำที่จะใช้เมื่อเลือกปุ่ม เช่น ป้อนข้อความสำหรับการกระทำบางอย่าง คุณต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อความที่จะป้อนโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกปุ่ม

   หากคุณเลือกการกระทำของเมาส์:

   • สำหรับการกระทำ การหมุน การตั้งค่าขอบจะกำหนดว่าจะให้เซกเตอร์ (รูปร่างเหมือนเสี้ยวพาย) หมุนอย่างไรหากตั้งค่าเป็นแสดงผลทั้งหมด เซกเตอร์จะหมุนไปรอบๆ หน้าจอจากตำแหน่งปัจจุบันของตัวชี้เมาส์หากตั้งค่าเป็นหน้าต่างด้านหน้า เซกเตอร์จะหมุนไปรอบๆ หน้าต่างด้านหน้าสุดจากกึ่งกลางของหน้าต่าง

   • สำหรับการการกระทำเมาส์การเคลื่อนที่แบบกำหนดทิศทาง คุณจะสามารถระบุทิศทางที่ตัวชี้เมาส์จะย้ายไปบนหน้าจอเมื่อปุ่มถูกเลือก หรือจะให้ปุ่มย้อนหรือไปทางทิศทางเดิมที่เลือกไว้แทนก็ได้

คุณสามารถคัดลอกและวางรายการในแผงหรือระหว่างแผงก็ได้

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับแผงแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง

 • ตั้งค่าตัวเลือกแผง

  ถ้าหากคุณไม่เห็นแผงตัวเลือกในตัวตรวจสอบ ตรวจสอบให้ดีว่าปุ่มหรือกลุ่มได้ถูกเลือกไว้ในพื้นที่ของเค้าโครงแล้ว หากเป็นเช่นนั้น ให้คลิกที่ใดก็ได้ในพื้นหลังของพื้นที่เพื่อเลิกเลือก

  • การแสดงสำหรับแอพพลิเคชั่น: สั่งให้แผงปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อแอพใดก็ตามที่คุณเลือกด้วยเมนูป๊อปอัพเป็นแอพปัจจุบัน

  • การแสดง: ระบุวิธีใช้แผงคุณสามารถใส่แผงลงในรายการของแผงแบบกำหนดเองหรือใช้เป็นหน้าเริ่มต้น แป้นพิมพ์ หรือแผงตัวชี้ได้เมื่อคุณบันทึกแผงเป็นหน้าเริ่มต้น แป้นพิมพ์ หรือแผงตัวชี้ แผงนั้นจะแทนที่แผงที่มีอยู่แล้ว โดยแผงดังกล่าวจะยังคงมีให้ใช้ได้ในรายการแผงแบบกำหนดเอง

  • แสดงการปรับ: แสดงไอคอน ตัวเลือกแผง ที่มุมขวาบนสุดของแผงแบบกำหนดเอง ทำให้คุณสามารถใช้ปุ่มเพื่อปรับแผง

  • แสดง ปุ่มเริ่มต้น: แสดงปุ่มโฮม ที่มุมขวาบนของแผงแบบกำหนดเอง เพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับไปที่แผงเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย

 • ตั้งค่าตัวเลือกปุ่มและกลุ่ม

  • การตั้งค่าตัวเลือกด้านการมองเห็นสำหรับปุ่มหรือกลุ่มที่เลือก: ในตัวตรวจสอบ ให้ระบุรายการใดๆ ต่อไปนี้: ชื่อ (สำหรับปุ่มเท่านั้น) ขนาดและสีแบบอักษร ภาพที่จะใช้เป็นปุ่ม และสีปุ่ม

  • ตั้งค่าการกระทำสำหรับปุ่มที่เลือก:ระบุการกระทำที่จะใช้เมื่อเลือกปุ่ม เช่น ป้อนข้อความสำหรับการกระทำบางอย่าง คุณต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อความที่จะป้อนโดยอัตโนมัติเมื่อเลือกปุ่ม

   หากคุณเลือกการกระทำ Dwell:

   • เลือกการกระทำ dwell เช่นการคลิกสองครั้ง เพื่อดำเนินการเมื่อคุณ dwell บนปุ่มคุณสามารถเลือกที่จะแสดง เมนูตัวเลือก ที่ทำให้คุณสลับระหว่างการกระทำแบบครั้งเดียวเท่านั้น หรือเพื่อดำเนินการไม่กระทำการใดๆ ทั้งสิ้น

   • หากต้องการทำให้การกระทำดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ให้เลือก ครั้งเดียวเท่านั้นตัวเลือกนี้เป็นประโยชน์สำหรับปุ่มที่ดำเนินการคลิกขวาเพื่อเปิดเมนูปุ่มลัด ตัวอย่างเช่น

คุณสามารถคัดลอกและวางรายการในแผงหรือระหว่างแผงก็ได้

เมื่อคุณแก้ไขแผงในคอลเลกชั่นแผง โปรดดูให้แน่ใจว่าได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณเพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีให้ใช้งานได้ในการควบคุมสวิตช์หรือแป้นพิมพ์การช่วยการเข้าถึง