เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ macOS Catalina 10.15.5, รายการอัพเดทความปลอดภัย 2020-003 Mojave, รายการอัพเดทความปลอดภัย 2020-003 High Sierra

เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ macOS Catalina 10.15.5, รายการอัพเดทความปลอดภัย 2020-003 Mojave, รายการอัพเดทความปลอดภัย 2020-003 High Sierra

เกี่ยวกับรายการอัพเดทความปลอดภัยของ Apple

เพื่อเป็นการปกป้องลูกค้าของเรา Apple จะไม่เปิดเผย อภิปราย หรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยจนกว่าจะมีการตรวจสอบ และมีแพตช์หรือมีการเปิดตัวออกมาแล้ว รายการที่เปิดตัวล่าสุดจะแสดงอยู่ในหน้ารายการอัพเดทความปลอดภัยของ Apple

เอกสารด้านความปลอดภัยของ Apple จะอ้างอิงช่องโหว่ต่างๆ ตาม CVE-ID หากทำได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย โปรดดูที่หน้าความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

macOS Catalina 10.15.5, รายการอัพเดทความปลอดภัย 2020-003 Mojave, รายการอัพเดทความปลอดภัย 2020-003 High Sierra

เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2020

บัญชี

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถทำให้เกิดการปฏิเสธบริการได้

คำอธิบาย: ปัญหาการปฏิเสธบริการได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9827: Jannik Lorenz จาก SEEMOO @ TU Darmstadt

บัญชี

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

ผลกระทบ: กระบวนการที่ถูกวางอยู่ใน Sandbox อาจสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของ Sandbox ได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจำกัดให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9772: Allison Husain จาก UC Berkeley

AirDrop

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถทำให้เกิดการปฏิเสธบริการได้

คำอธิบาย: ปัญหาการปฏิเสธบริการได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9826: Dor Hadad จาก Palo Alto Networks

AppleMobileFileIntegrity

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่เป็นอันตรายสามารถโต้ตอบกับกระบวนการของระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและดำเนินการที่ได้รับสิทธิพิเศษ

คำอธิบาย: ปัญหาการแยกวิเคราะห์สิทธิได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการแยกวิเคราะห์

CVE-2020-9842: Linus Henze (pinauten.de)

AppleUSBNetworking

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: การใส่อุปกรณ์ USB ที่ส่งข้อความที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดเคอร์เนลแพนิค

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจำกัดให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9804: Andy Davis จาก NCC Group

เสียง

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: การประมวลผลไฟล์เสียงที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้โค้ดโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านข้อมูลนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9815: Yu Zhou (@yuzhou6666) ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

เสียง

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: การประมวลผลไฟล์เสียงที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้โค้ดโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9791: Yu Zhou (@yuzhou6666) ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

บลูทูธ

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่เป็นอันตรายอาจสามารถกำหนดเค้าโครงหน่วยความจำเคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านข้อมูลนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9831: Yu Wang จาก Didi Research America

บลูทูธ

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

ผลกระทบ: ผู้ใช้เฉพาะเครื่องอาจสามารถทำให้ระบบหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดหรืออ่านหน่วยความจำเคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9779: Yu Wang จาก Didi Research America

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2020

ปฏิทิน

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: คำเชิญบนปฏิทินที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจถอนข้อมูลของผู้ใช้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-3882: Andy Grant จาก NCC Group

CoreBluetooth

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถทำให้ข้อมูลผู้ใช้ที่มีความสำคัญรั่วไหลได้

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9828: Jianjun Dai จาก Qihoo 360 Alpha Lab

CVMS

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถรับสิทธิ์ในระดับที่สูงขึ้นได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9856: @jinmo123, @setuid0x0_ และ @insu_yun_en จาก @SSLab_Gatech ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

DiskArbitration

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่ประสงค์ร้ายอาจสามารถแยกตัวออกจาก Sandbox ได้

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านข้อมูลนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9847: Zhuo Liang of Qihoo 360 Vulcan Team ที่ทำงานร่วมกับ 360 BugCloud (bugcloud.360.cn)

ค้นหาของฉัน

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: ผู้โจมตีเฉพาะที่อาจสามารถยกระดับสิทธิ์ของตนได้

คำอธิบาย: มีปัญหาการตรวจสอบในการจัดการ symlinks ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบของ symlinks ให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9855: Zhongcheng Li(CK01) จาก Topsec Alpha Team

FontParser

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: การเปิดไฟล์ PDF ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้าย อาจทำให้แอพพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดหมายหรือมีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9816: Peter Nguyen Vu Hoang จาก STAR Labs ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

ImageIO

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: การประมวลผลภาพที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-3878: Samuel Groß จาก Google Project Zero

ImageIO

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: การประมวลผลภาพที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9789: Wenchao Li จาก VARAS@IIE

CVE-2020-9790: Xingwei Lin จาก Ant-financial Light-Year Security Lab

ไดรเวอร์กราฟิกของ Intel

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่ประสงค์ร้ายอาจสามารถใช้รหัสที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9822: ABC Research s.r.o

ไดรเวอร์กราฟิกของ Intel

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้โค้ดที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาสภาวะการแข่งขันได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9796: ABC Research s.r.o.

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2020

IPSec

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถทำให้หน่วยความจำรั่วไหลได้

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านข้อมูลนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9837: Thijs Alkemade จาก Computest

เคอร์เนล

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่ประสงค์ร้ายอาจสามารถใช้รหัสที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9821: Xinru Chi และ Tielei Wang จาก Pangu Lab

เคอร์เนล

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่เป็นอันตรายอาจสามารถกำหนดเค้าโครงหน่วยความจำของแอพพลิเคชั่นอื่นได้

คำอธิบาย: ปัญหาการเปิดเผยข้อมูลได้รับการแก้ไขแล้วโดยการลบรหัสที่มีความเสี่ยง

CVE-2020-9797: นักวิจัยนิรนาม

เคอร์เนล

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่ประสงค์ร้ายอาจสามารถใช้รหัสที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาจำนวนเต็มล้นได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9852: Tao Huang และ Tielei Wang จาก Pangu Lab

เคอร์เนล

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้โค้ดที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหา Use-after-free ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9795: Zhuo Liang จาก Qihoo 360 Vulcan Team

เคอร์เนล

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจทำให้เกิดการยุติระบบหรือการเขียนหน่วยความจำเคอร์เนลโดยไม่คาดหมาย

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9808: Xinru Chi และ Tielei Wang จาก Pangu Lab

เคอร์เนล

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: ผู้ใช้เฉพาะเครื่องอาจสามารถอ่านหน่วยความจำเคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหาการเปิดเผยข้อมูลได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9811: Tielei Wang จาก Pangu Lab

CVE-2020-9812: derrek (@derrekr6)

เคอร์เนล

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่ประสงค์ร้ายอาจสามารถใช้รหัสที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: มีปัญหาตรรกะที่ส่งผลให้หน่วยความจำเสียหาย ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9813: Xinru Chi จาก Pangu Lab

CVE-2020-9814: Xinru Chi และ Tielei Wang จาก Pangu Lab

เคอร์เนล

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่เป็นอันตรายอาจสามารถกำหนดเค้าโครงหน่วยความจำเคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหาการเปิดเผยข้อมูลได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9809: Benjamin Randazzo (@____benjamin)

ksh

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: ผู้ใช้เฉพาะเครื่องอาจสามารถรันคำสั่ง shell ได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: มีปัญหาในการจัดการตัวแปรสภาพแวดล้อม ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-14868

libxpc

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่เป็นอันตรายอาจสามารถเขียนทับไฟล์ได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาการจัดการพาธได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9994: Apple

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2020

NSURL

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.6

ผลกระทบ: เว็บไซต์ที่ประสงค์ร้ายอาจสามารถถอนข้อมูลที่ป้อนอัตโนมัติใน Safari ได้

คำอธิบาย: มีปัญหาเกิดขึ้นในการแยกวิเคราะห์ URL ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9857: Dlive จาก Tencent Security Xuanwu Lab

PackageKit

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่ประสงค์ร้ายอาจสามารถได้รับสิทธิ์ในระดับราก

คำอธิบาย: มีปัญหาสิทธิ์อนุญาต ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9817: Andy Grant จาก NCC Group

PackageKit

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่ประสงค์ร้ายอาจสามารถปรับเปลี่ยนส่วนที่มีการป้องกันของระบบไฟล์ได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงข้อจำกัดการเข้าถึงให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9851: นักวิจัยนิรนาม Linus Henze (pinauten.de)

อัพเดทรายการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2020

Python

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถทำให้เกิดการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9793

rsync

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่ได้

คำอธิบาย: มีปัญหาการตรวจสอบในการจัดการ symlinks ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบของ symlinks ให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2014-9512: gaojianfeng

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2020

Sandbox

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่เป็นอันตรายอาจสามารถเลี่ยงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้

คำอธิบาย: ปัญหาการเข้าถึงได้รับการแก้ไขแล้วด้วยข้อจำกัด Sandbox เพิ่มเติม

CVE-2020-9825: Sreejith Krishnan R (@skr0x1C0)

Sandbox

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.6

ผลกระทบ: ผู้ใช้อาจสามารถเข้าถึงชิ้นส่วนที่มีการป้องกันของระบบไฟล์ได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการให้สิทธิ์ใหม่

CVE-2020-9771: Csaba Fitzl (@theevilbit) จาก Offensive Security

ความปลอดภัย

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: ไฟล์อาจแสดงผลไม่ถูกต้องในการรัน JavaScript

คำอธิบาย: ปัญหาการตรวจสอบได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการดูแลอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9788: Wojciech Reguła of SecuRing (wojciechregula.blog)

อัพเดทรายการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2020

ความปลอดภัย

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถรับสิทธิ์ในระดับที่สูงขึ้นได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9854: Ilias Morad (A2nkF)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2020

SIP

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์อาจสามารถแก้ไขการตั้งค่าเครือข่ายที่มีการจำกัดได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจำกัดให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9824: @jamestraynor, Csaba Fitzl (@theevilbit) จาก Offensive Security

อัพเดทรายการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2020

รายการอัพเดทซอฟต์แวร์

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: บุคคลที่สามารถเข้าถึง Mac อาจสามารถข้ามหน้าต่างการเข้าสู่ระบบได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจำกัดให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9810: Francis @francisschmaltz

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2020

SQLite

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่เป็นอันตรายอาจทำให้มีการปฏิเสธการบริการหรืออาจเปิดเผยเนื้อหาของหน่วยความจำ

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านข้อมูลนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9794

การตั้งค่าระบบ

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถรับสิทธิ์ในระดับที่สูงขึ้นได้

คำอธิบาย: ปัญหาสภาวะการแข่งขันได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9839: @jinmo123, @setuid0x0_ และ @insu_yun_en จาก @SSLab_Gatech ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

เครื่องเสียงแบบ USB

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: อุปกรณ์ USB อาจสามารถทำให้เกิดการปฏิเสธการให้บริการได้

คำอธิบาย: ปัญหาการตรวจสอบได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการดูแลอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9792: Andy Davis จาก NCC Group

Wi-Fi

มีให้สำหรับ: macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจทำให้เกิดการยุติระบบโดยไม่คาดคิดหรือสร้างความเสียหายให้กับหน่วยความจำเคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหา Double Free ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9844: Ian Beer จาก Google Project Zero

Wi-Fi

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้โค้ดที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9830: Tielei Wang จาก Pangu Lab

Wi-Fi

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้โค้ดที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9834: Yu Wang จาก Didi Research America

Wi-Fi

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: ผู้ใช้เฉพาะเครื่องอาจสามารถอ่านหน่วยความจำเคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหาการเริ่มต้นหน่วยความจำได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9833: Yu Wang จาก Didi Research America

Wi-Fi

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นที่เป็นอันตรายอาจสามารถกำหนดเค้าโครงหน่วยความจำเคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9832: Yu Wang จาก Didi Research America

WindowServer

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้โค้ดที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาจำนวนเต็มล้นได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2020-9841: ABC Research s.r.o. ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

zsh

มีให้สำหรับ: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6, macOS Catalina 10.15.4

ผลกระทบ: ผู้โจมตีเฉพาะที่อาจสามารถยกระดับสิทธิ์ของตนได้

คำอธิบาย: ปัญหาการอนุมัติได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-20044: Sam Foxman

คำขอบคุณพิเศษ

CoreBluetooth

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Maximilian von Tschirschnitz (@maxinfosec1) จาก Technical University Munich และ Ludwig Peuckert จาก Technical University Munich

CoreText

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Jiska Classen (@naehrdine) และ Dennis Heinze (@ttdennis) จาก Secure Mobile Networking Lab

การรักษาความปลอดภัยปลายทาง

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจากนักวิจัยนิรนาม

ImageIO

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Lei Sun

IOHIDFamily

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Andy Davis จาก NCC Group

IPSec

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Thijs Alkemade (@) จาก Computest

หน้าต่างเข้าสู่ระบบ

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Jon Morby และนักวิจัยนิรนาม

Sandbox

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Jason L Lang จาก Optum

Spotlight

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Csaba Fitzl (@theevilbit) จาก Offensive Security

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: