วิธีซูมเข้าหรือออกบน Mac

ใช้คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงเหล่านี้เพื่อซูมหน้าจอทั้งหมดหรือบางส่วน

ในการตั้งค่าการซูม ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการช่วยการเข้าถึง คลิกซูมในแถบด้านข้าง จากนั้นเลือกคุณสมบัติการซูมใดๆ เหล่านี้

หน้าต่างการตั้งค่าการซูม


ใช้ปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดเพื่อซูม

หลังจากเลือก "ใช้ปุ่มลัดแป้นพิมพ์เพื่อซูม" คุณสามารถใช้การกดปุ่มร่วมกันเหล่านี้เพื่อซูมได้

ซูมเข้า

หากต้องการซูมเข้า ให้กดสามปุ่มเหล่านี้พร้อมกัน: Option, Command และเครื่องหมายเท่ากับ (=)

ซูมออก

หากต้องการซูมออก ย่ให้กดสามปุ่มเหล่านี้พร้อมกัน: Option, Command และเครื่องหมายลบ (-)

สลับการซูม

ในการสลับระหว่างไม่ซูมกับระดับการซูมครั้งล่าสุด ให้กดสามปุ่มเหล่านี้พร้อมกัน: Option, Command และ 8


ใช้คำสั่งนิ้วเลื่อนพร้อมปุ่มปรับค่าเพื่อซูม

หลังจากเลือก "ใช้คำสั่งนิ้วเลื่อนพร้อมปุ่มปรับค่าเพื่อซูม" คุณสามารถกดปุ่ม Control ค้างไว้ในขณะที่เลื่อนด้วยเมาส์หรือแทร็คแพดเพื่อซูม ใช้เมนู "ลักษณะซูม" เพื่อเลือกลักษณะการซูมสามแบบ ได้แก่ เต็มหน้าจอ หน้าจอแบบแยก หรือหน้าต่างรูปภาพข้างในรูปภาพ

ซูมแบบเต็มหน้าจอ

ซูมแบบหน้าจอแบบแยก

ซูมแบบหน้าต่างรูปภาพข้างในรูปภาพ

 


เปิดใช้งานการวางเมาส์ที่ข้อความ

หลังจากเลือก "เปิดใช้งานการวางเมาส์ที่ข้อความ" คุณสามารถกดปุ่ม Command ค้างไว้ จากนั้นเลื่อนตัวชี้ของคุณไปเหนือรายการเพื่อแสดงรายการนั้นในเวอร์ชั่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความละเอียดสูง

ตัวอย่างการวางเมาส์ที่ข้อความในการตั้งค่าการซูม

ใช้ปุ่มตัวเลือกในบานหน้าต่างซูมเพื่อตั้งค่าขนาด แบบอักษร ตำแหน่ง และสีของข้อความนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางเมาส์ที่ข้อความ


เปิดใช้งานการซูม Touch Bar

หลังจากเลือก "เปิดใช้งานการซูม Touch Bar" คุณสามารถแตะ Touch Bar บน MacBook Pro ค้างไว้เพื่อแสดง Touch Bar ในเวอร์ชั่นที่ใหญ่ขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซูม Touch Bar

 


ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: