แชร์โฟลเดอร์ด้วย iCloud Drive

ด้วยการแชร์โฟลเดอร์ใน iCloud Drive คุณสามารถแชร์โฟลเดอร์ทั้งหมดของไฟล์กับเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน จากนั้นคุณสามารถทำงานร่วมกันบน iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC หรือ iCloud.com ของคุณได้ 

เมื่อคุณสร้างและแชร์โฟลเดอร์ใน iCloud Drive ผู้เข้าร่วมจะสามารถเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น หากคุณเพิ่มไฟล์ลงในโฟลเดอร์ที่แชร์ ไฟล์นั้นจะถูกแชร์กับผู้เข้าร่วมทั้งหมดโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน คุณยังสามารถเพิ่มหรือลบผู้เข้าร่วม แก้ไขการอนุญาตการแชร์ หรือหยุดการแชร์โฟลเดอร์ได้ทุกเวลา วิธีการมีดังนี้ 

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากต้องการแชร์โฟลเดอร์ใน iCloud Drive บน iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณต้องมี iOS 13.4 หรือ iPadOS 13.4 หรือใหม่กว่า 

วิธีแชร์โฟลเดอร์

 1. เปิดแอพไฟล์
 2. ในแท็บเลือกหา ให้ไปที่ตำแหน่ง แล้วแตะ iCloud Drive 
 3. แตะเลือก จากนั้นแตะโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์ 
 4. แตะแชร์  จากนั้นแตะเพิ่มผู้คน  คุณอาจต้องปัดขึ้น
 5. แตะตัวเลือกการแชร์เพื่อแก้ไขผู้ที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์และสิทธิ์อนุญาต คุณสามารถแชร์โฟลเดอร์กับคนที่คุณเชิญหรือใครก็ตามที่มีลิงก์ คุณสามารถให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือดูไฟล์ได้อย่างเดียว จากนั้นเลือกไอคอนวิธีที่คุณต้องการส่งคำเชิญ 

วิธีเชิญผู้เข้าร่วม นำผู้เข้าร่วมออก หรือเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์

 1. แตะเลือก จากนั้นแตะโฟลเดอร์ที่แชร์ใน iCloud Drive
 2. แตะแชร์ จากนั้นแตะแสดงผู้คน
 3. จากที่นี่ คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้

  • เชิญผู้เข้าร่วม: แตะคัดลอกลิงก์ เพิ่มผู้คน หรือส่งลิงก์ (ถ้าตั้งค่าการเข้าถึงให้กับทุกคนที่มีลิงก์) จากนั้นเลือกวิธีที่คุณต้องการส่งคำเชิญ: เมล ข้อความ หรือ Airdrop เป็นต้น จากนั้นเลือกวิธีที่คุณต้องการส่งคำเชิญของคุณ
  • ลบผู้เข้าร่วม: หาก "เฉพาะคนที่คุณเชิญ" สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่คุณแชร์ ให้แตะชื่อของผู้เข้าร่วม แล้วแตะเอาการเข้าถึงออก จากนั้นแตะตกลงเพื่อยืนยัน
  • เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์: หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์สำหรับทุกคน ให้แตะตัวเลือกการแชร์ หากเลือก "เฉพาะคนที่คุณเชิญ" คุณสามารถควบคุมการตั้งค่าการแชร์สำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้ เพียงแตะชื่อบุคคลนั้น จากนั้นเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาต 
  • หยุดแชร์: แตะหยุดแชร์ จากนั้นแตะตกลงเพื่อยืนยัน นอกจากนี้คุณยังสามารถย้ายหรือลบโฟลเดอร์จาก iCloud Drive และผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์หรือไฟล์นั้นได้อีกต่อไป

บน Mac

หากต้องการแชร์โฟลเดอร์ใน iCloud Drive บน Mac ของคุณ คุณต้องมี macOS Catalina 10.15.4 หรือใหม่กว่า 

วิธีแชร์โฟลเดอร์

 1. ใน Finder ให้เลือก iCloud Drive จากแถบด้านข้าง
 2. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์
 3. คลิกแชร์ จากนั้นเลือกเพิ่มผู้คน
 4. เลือกวิธีที่คุณต้องการส่งคำเชิญ ตัวอย่างเช่น เมล ข้อความ คัดลอกลิงก์ หรือ Airdrop
 5. หากต้องการแก้ไขผู้ที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์และสิทธิ์อนุญาต ให้คลิกตัวเลือกการแชร์ คุณสามารถแชร์โฟลเดอร์กับคนที่คุณเชิญหรือใครก็ตามที่มีลิงก์ คุณสามารถให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือดูไฟล์ได้อย่างเดียว
 6. คลิกแชร์ จากนั้นเพิ่มข้อมูลติดต่อที่เกี่ยวข้องของคนที่คุณต้องการแชร์ 

วิธีเชิญผู้เข้าร่วม นำผู้เข้าร่วมออก หรือเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์

 1. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่โฟลเดอร์ที่แชร์ใน iCloud Drive จากนั้นคลิกแชร์ในเมนูดร็อปดาวน์ นอกจากนี้คุณยังสามารถไฮไลต์โฟลเดอร์ที่แชร์ แล้วคลิกแชร์
 2. คลิกแสดงผู้คน
 3. จากที่นี่ คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้
  • เชิญผู้เข้าร่วม: คลิกเพิ่มผู้คน จากนั้นเลือกวิธีที่คุณต้องการส่งคำเชิญ
  • ลบผู้เข้าร่วม: วางตัวชี้ค้างไว้เหนือชื่อของผู้เข้าร่วม จากนั้นคลิกเพิ่มเติม  จากนั้นเลือกเอาการเข้าถึงออก
  • เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์: คลิกรูปสามเหลี่ยมถัดจากตัวเลือกการแชร์ หาก "เฉพาะคนที่คุณเชิญ" เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์ คุณสามารถควบคุมการตั้งค่าการแชร์สำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคน วางตัวชี้เหนือชื่อบุคคล จากนั้นคลิกเพิ่มเติม เพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาต
  • หยุดแชร์: คลิกรูปสามเหลี่ยมถัดจากตัวเลือกการแชร์ แล้วคลิกหยุดแชร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถย้ายหรือลบโฟลเดอร์จาก iCloud Drive และผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์หรือไฟล์นั้นได้อีกต่อไป

บน PC

หากต้องการแชร์โฟลเดอร์ใน iCloud Drive บน PC คุณจำเป็นต้องใช้ iCloud สำหรับ Windows 11.1 

วิธีแชร์โฟลเดอร์

 1. เปิด iCloud Drive จากบานหน้าต่างการนำทางของ File Explorer
 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์
 3. เลือกการแชร์ iCloud
 4. ในช่องผู้คน ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคนที่คุณต้องการแชร์ด้วย
 5. ใต้ตัวเลือกการแชร์ ให้แก้ไขผู้ที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์และสิทธิ์การอนุญาตได้ คุณสามารถแชร์โฟลเดอร์กับคนที่คุณเชิญหรือใครก็ตามที่มีลิงก์ คุณสามารถให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือดูไฟล์ได้อย่างเดียว
 6. คลิกปรับใช้ 

วิธีเชิญผู้เข้าร่วม นำผู้เข้าร่วมออก หรือเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์

 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ใน iCloud Drive
 2. เลือกการแชร์ iCloud
 3. จากที่นี่ คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้
  • เชิญผู้เข้าร่วม: ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้คนที่คุณต้องการแชร์ด้วยในช่องผู้คนแล้วคลิกเพิ่ม
  • ลบผู้เข้าร่วม: คลิกชื่อของผู้เข้าร่วมแล้วเลือกเอาออก คลิกปรับใช้ 
  • เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์: ใต้ตัวเลือกการแชร์ ให้แก้ไขการตั้งค่า หาก "เฉพาะคนที่คุณเชิญ" เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์ได้ คุณสามารถควบคุมการตั้งค่าการแชร์สำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้ ใต้ผู้คน ให้คลิกชื่อของผู้เข้าร่วมแล้วแก้ไขสิทธิ์อนุญาต 
  • หยุดแชร์: คลิกหยุดหยุดแชร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถย้ายหรือลบโฟลเดอร์จาก iCloud Drive และผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์หรือไฟล์นั้นได้อีกต่อไป

บน iCloud.com

วิธีแชร์โฟลเดอร์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com และเปิด iCloud Drive
 2. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแชร์
 3. คลิกเพิ่มผู้คน  ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
 4. เลือกตัวเลือกการแชร์: อีเมลหรือคัดลอกลิงก์
 5. หากต้องการแก้ไขผู้ที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์และสิทธิ์อนุญาต ให้คลิกตัวเลือกการแชร์ คุณสามารถแชร์โฟลเดอร์กับคนที่คุณเชิญหรือใครก็ตามที่มีลิงก์ คุณสามารถให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือดูไฟล์ได้อย่างเดียว
 6. หากคุณเลือกคัดลอกลิงก์ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคนที่คุณต้องการแชร์
 7. คลิกแชร์

วิธีเชิญผู้เข้าร่วม นำผู้เข้าร่วมออก หรือเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์

 1. แตะโฟลเดอร์ที่แชร์ใน iCloud Drive
 2. คลิกแสดงผู้คน  
 3. จากที่นี่ คุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้
  • เชิญผู้เข้าร่วม: คลิกคัดลอกลิงก์ เพิ่มผู้คน หรือส่งลิงก์ (ถ้าตั้งค่าการเข้าถึงให้กับทุกคนที่มีลิงก์) จากนั้นเลือกวิธีที่คุณต้องการส่งคำเชิญของคุณ จากนั้นคลิกแชร์ 
  • ลบผู้เข้าร่วม: หาก "เฉพาะคนที่คุณเชิญ" สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่คุณแชร์ ให้วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือชื่อของผู้เข้าร่วม แล้วแตะเพิ่มเติม  จากนั้นเลือกเอาการเข้าถึงออก
  • เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์: หาก "เฉพาะคนที่คุณเชิญ" เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์ คุณสามารถควบคุมการตั้งค่าการแชร์สำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคน วางตัวชี้เมาส์เหนือชื่อของผู้เข้าร่วม จากนั้นคลิกเพิ่มเติม  เพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาต
  • หยุดแชร์: คลิกตัวเลือกการแชร์ แล้วคลิกหยุดแชร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถย้ายหรือลบโฟลเดอร์จาก iCloud Drive และผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์หรือไฟล์นั้นได้อีกต่อไป

ลบโฟลเดอร์ที่แชร์

หากต้องการลบโฟลเดอร์ที่แชร์ใน iCloud Drive ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป แล้วแตะลบ

 • หากเจ้าของโฟลเดอร์ที่แชร์ลบโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อย หรือไฟล์ในโฟลเดอร์ที่แชร์ จะเป็นการลบจากทั้งอุปกรณ์และอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด หากคุณเปลี่ยนใจหรือเผลอลบไฟล์ออกโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะมีเวลา 30 วันในการกู้คืนไฟล์นั้นกลับมา 
  • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch: ในแท็บเลือกหา ไปที่ตำแหน่ง > ที่เพิ่งลบล่าสุด จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บไว้ และแตะกู้คืน
  • บน Mac: ไปที่ถังขยะ จากนั้นลากโฟลเดอร์ไปยังเดสก์ท็อปหรือตำแหน่งอื่น 
  • บน PC: ไปที่ถังรีไซเคิล แล้วลากโฟลเดอร์ไปยังเดสก์ท็อปหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น 
  • บน iCloud.com: ไปที่ iCloud Drive และตรวจสอบที่เพิ่งลบล่าสุด*
 • หากผู้เข้าร่วมของโฟลเดอร์ที่แชร์ลบโฟลเดอร์ จะเป็นการลบการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์ของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์ได้อีกครั้งโดยคลิกที่ลิงก์คำเชิญการแชร์โน้ตครั้งแรก 
 • หากผู้เข้าร่วมของโฟลเดอร์ที่แชร์ลบโฟลเดอร์ย่อยหรือไฟล์ภายในโฟลเดอร์ที่แชร์นั้น โฟลเดอร์ย่อยหรือไฟล์นั้นจะลบออกจากอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด และจะไม่สามารถกู้คืนได้ 

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียไฟล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก็บสำเนาในเครื่องนอกเหนือจากสำเนาที่แชร์ใน iCloud Drive ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบไฟล์ใน iCloud Drive และวิธีกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบใน iCloud.com

* หาก ที่เพิ่งลบล่าสุด ไม่กู้คืนไฟล์ของคุณตามที่ควรจะเป็น คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com คลิกการตั้งค่าบัญชี และที่ใต้ขั้นสูง ให้คลิกกู้คืนไฟล์ หากคุณล้างถังขยะ หรือใช้ลบทั้งหมดในที่เพิ่งลบล่าสุด คุณจะไม่สามารถกู้คืนไฟล์ของคุณได้ 

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์โฟลเดอร์

 • ผู้เข้าร่วมต้องมี Apple ID เพื่อดูหรือแก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์ที่แชร์ หากคุณเชิญคนที่ไม่มี Apple ID พวกเขาจะได้รับแจ้งให้สร้าง Apple ID ผู้เข้าร่วมต้องคลิกเพิ่มไปยัง iCloud Drive เพื่อเปิดโฟลเดอร์ที่แชร์บนอุปกรณ์ของตน 
 • คุณสามารถแชร์โฟลเดอร์กับผู้เข้าร่วมได้ถึงทั้งหมด 100 คน ผู้เข้าร่วมทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์ รวมถึงเห็นเมื่อมีคนเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่แชร์ หากคุณใช้แท็กกับโฟลเดอร์ที่แชร์ ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ จะไม่เห็นแท็กของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงและการอนุญาตการแชร์โฟลเดอร์ใน iCloud Drive
 • คุณไม่สามารถแชร์โฟลเดอร์ที่สร้างโดยระบบ เช่น โฟลเดอร์ iCloud Drive, โฟลเดอร์เดสก์ท็อป และโฟลเดอร์เอกสารระดับบนสุด หรือโฟลเดอร์ที่สร้างโดยแอพที่ใช้ iCloud Drive ได้ 
 • โฟลเดอร์ที่แชร์จะใช้พื้นที่ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของเจ้าของเท่านั้น โดยไม่นับรวมกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของผู้เข้าร่วมในโฟลเดอร์ที่แชร์ ดูวิธีจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ของคุณ
 • เอกสาร Pages, Numbers และ Keynote ในโฟลเดอร์จะกลายเป็นเอกสารที่ใช้งานร่วมกันได้ ดูวิธีการทำงานร่วมกันสำหรับ Pages, Numbers และ Keynote

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: