หาก Mac เริ่มต้นระบบขึ้นมาแล้วปรากฏเป็นรูปวงกลมที่มีเส้นขีดทับ

วงกลมที่มีเส้นขีดทับหมายความว่าดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณมีระบบปฏิบัติการ Mac แต่ไม่ใช่ macOS ที่ Mac ของคุณสามารถใช้ได้ 


สัญลักษณ์ห้ามที่ดูเหมือนวงกลมที่มีเส้นหรือเครื่องหมายทับขีดทับ หมายความว่าดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณมีระบบปฏิบัติการ Mac แต่ไม่ใช่ macOS ในเวอร์ชั่นหรือรุ่นที่ Mac ของคุณสามารถใช้ได้ 

  1. กดปุ่มเปิดปิดบน Mac ของคุณค้างไว้ 10 วินาทีจนกว่า Mac ของคุณจะปิดลง
  2. ใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อซ่อมดิสก์เริ่มต้นระบบ
  3. หากยูทิลิตี้ดิสก์ไม่พบข้อผิดพลาดหรือแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดแล้ว ให้ติดตั้ง macOS อีกครั้ง
  4. หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
วันที่เผยแพร่: