ใบรับรองบริการอินเทอร์เน็ตของ Apple

ดูข้อมูลใบรับรองเกี่ยวกับใบรับรองที่ Apple Inc. เก็บรักษาตามมาตรฐาน ISO 27001 และ 27018

ดูข้อมูลใบรับรองเกี่ยวกับใบรับรองที่ Apple Inc. เก็บรักษาตามมาตรฐาน ISO 27001 และ 27018 เพื่อให้ลูกค้า Apple สามารถจัดการข้อผูกมัดตามสัญญาและข้อผูกมัดที่มีตามกฎระเบียบข้อบังคับ ใบรับรองเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าของเรามีการตรวจสอบอิสระสำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยและหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Apple สำหรับระบบที่อยู่ในขอบเขต

ISO 27001 และ 27018 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยข้อมูล (ISMS) ระดับโลกที่เผยแพร่โดย International Organization for Standardization (ISO) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ ISMS ของ Apple ข้อกำหนดการควบคุม Annex A ทั้งหมดจะต้องรวมอยู่ในเอกสารแสดงมาตรการที่นำมาใช้งานที่กำหนดไว้ภายในมาตรฐาน ISO 27001 และ 27018 Apple ดำเนินการตรวจสอบอิสระโดยผู้ให้บริการจดทะเบียนที่ได้รับการรับรองเป็นรายปี

ISO 27001

ISO 27001 คือมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยข้อมูลที่ระบุถึงข้อกำหนดในการสร้าง ใช้งาน รักษา และปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยข้อมูลขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐาน ISO 27001 ประกอบด้วยโดเมนด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ ซึ่งครอบคลุมโดยใบรับรอง ISO ของ Apple: 

 • นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • การจัดระเบียบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • การจัดการแอสเซท
 • การรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรบุคคล
 • การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
 • การจัดการการสื่อสารและการดำเนินการ
 • การควบคุมการเข้าถึง
 • การจัดหา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบข้อมูล
 • การจัดการเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • การปฏิบัติตามมาตรฐาน

ISO 27018

ISO 27018 เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการปกป้องข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) ในสภาพแวดล้อมระบบคลาวด์สาธารณะ

มาตรฐาน ISO 27018 ประกอบด้วยโดเมนด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ ซึ่งครอบคลุมโดยใบรับรอง ISO ของ Apple:

 • ความยินยอมและทางเลือก
 • ความถูกต้องและข้อกำหนดของวัตถุประสงค์
 • ข้อจำกัดในการรวบรวมข้อมูล
 • การเก็บรักษาข้อมูลเท่าที่จำเป็น (Data minimization)
 • ข้อจำกัดในการใช้ การเก็บรักษา และการเปิดเผย
 • ความถูกต้องและคุณภาพ
 • ความตรงไปตรงมา ความโปร่งใส และการแจ้งให้ทราบ
 • การเข้าร่วมและการเข้าถึงส่วนบุคคล
 • ความรับผิดชอบ
 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริการของ Apple ที่ครอบคลุมโดย ISO 27001 และ 27018

ใบรับรอง ISO 27001 และ 27018 ของ Apple ครอบคลุมถึงบริการต่อไปนี้

บริการด้านการศึกษาของ Apple

 • Apple School Manager
 • iTunes U
 • Schoolwork

บริการ Apple Enterprise

 • Apple Business Manager

บริการของ Apple

 • บริการแชททางธุรกิจของ Apple
 • บริการแจ้งเตือนแบบพุชของ Apple
 • FaceTime
 • iCloud
 • iMessage
 • Apple ID ที่ได้รับการจัดการ
 • Siri

ใบรับรอง

สามารถดูหลักฐานใบรับรอง ISO 27001 และ 27018 ของ Apple ได้ที่ผู้ให้บริการจดทะเบียนของเรา:

ใบรับรองระบบปฏิบัติการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบ และคำแนะนำ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: