ถ่ายภาพหน้าจอบน iPad

บันทึกสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของคุณอย่างรวดเร็ว

วิธีถ่ายภาพหน้าจอบน iPad รุ่นต่างๆ ที่ไม่มีปุ่มโฮม

  1. กดปุ่มด้านบนและปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อมกัน 
  2. ปล่อยปุ่มทั้งสองอย่างรวดเร็ว
  3. หลังจากที่คุณถ่ายภาพหน้าจอแล้ว รูปย่อของภาพหน้าจอจะปรากฏขึ้นชั่วคราวที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แตะรูปย่อเพื่อเปิดหรือปัดไปทางซ้ายเพื่อปิด 

วิธีถ่ายภาพหน้าจอบน iPad รุ่นต่างๆ ที่มีปุ่มโฮม

  1. กดปุ่มด้านบนและปุ่มโฮมพร้อมกัน 
  2. ปล่อยปุ่มทั้งสองอย่างรวดเร็ว
  3. หลังจากที่คุณถ่ายภาพหน้าจอแล้ว รูปย่อของภาพหน้าจอจะปรากฏขึ้นชั่วคราวที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ แตะรูปย่อเพื่อเปิดหรือปัดไปทางซ้ายเพื่อปิด 

ตำแหน่งที่จัดเก็บภาพหน้าจอ

เปิดแอพรูปภาพ จากนั้นไปที่อัลบั้ม > ภาพถ่ายหน้าจอ 

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: