หากคุณเห็นเพลงซ้ำกันในคลัง iTunes

ดูว่าคุณควรทำอย่างไร หากคุณเห็นเพลงที่ซื้อไว้ซ้ำกันในคลัง iTunes

ให้ปิดคลังเพลง iCloud แล้วเปิดใหม่

หากเพลงที่ซ้ำกันปรากฏขึ้นเองใน iTunes คุณสามารถรีสตาร์ทคลังเพลง iCloud ได้ หากคุณสมัครสมาชิก Apple Music หรือ iTunes Match เอาไว้ เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. สำหรับ Mac หรือ PC โปรดอัพเดท iTunes เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
  2. เปิด iTunes
  3. ไปที่แถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ Mac แล้วเลือก iTunes > การตั้งค่า เลือกแก้ไข > การตั้งค่าบน PC
  4. ปิดคลังเพลง iCloud ในแท็บทั่วไป
  5. ออกจาก iTunes จากนั้นเปิด iTunes
  6. ไปที่แถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ Mac แล้วเลือก iTunes > การตั้งค่า เลือกแก้ไข > การตั้งค่าบน PC
  7. เปิดคลังเพลง iCloud ในแท็บทั่วไป
วันที่เผยแพร่: