เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของของ macOS Mojave 10.14.6, รายการอัพเดทความปลอดภัย 2019-004 High Sierra และรายการอัพเดทความปลอดภัย 2019-004 Sierra

เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ macOS Mojave 10.14.6, รายการอัพเดทความปลอดภัย 2019-004 High Sierra และรายการอัพเดทความปลอดภัย 2019-004 Sierra

เกี่ยวกับรายการอัพเดทความปลอดภัยของ Apple

เพื่อเป็นการปกป้องลูกค้าของเรา Apple จะไม่เปิดเผย อภิปราย หรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยจนกว่าจะมีการตรวจสอบ และมีแพตช์หรือมีการเปิดตัวออกมาแล้ว รายการที่เปิดตัวล่าสุดจะแสดงอยู่ในหน้ารายการอัพเดทความปลอดภัยของ Apple

เอกสารด้านความปลอดภัยของ Apple จะอ้างอิงช่องโหว่ต่างๆ ตาม CVE-ID หากทำได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย โปรดดูที่หน้าความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

macOS Mojave 10.14.6, รายการอัพเดทความปลอดภัย 2019-004 High Sierra และรายการอัพเดทความปลอดภัย 2019-004 Sierra

เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2019

AppleGraphicsControl

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถอ่านหน่วยความจำที่ถูกจำกัดไว้ได้

คำอธิบาย: ปัญหาการตรวจสอบได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการดูแลอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8693: Arash Tohidi จาก Solita

autofs

มีให้สำหรับ: macOS Sierra 10.12.6, macOS Mojave 10.14.5, macOS High Sierra 10.13.6

ผลกระทบ: การแยกไฟล์ zip ที่มีลิงก์สัญลักษณ์ซึ่งนำไปสู่จุดปลายทางในการต่อเชื่อม NFS ที่ถูกผู้โจมตีควบคุมอยู่อาจบายพาส Gatekeeper ได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการตรวจสอบเพิ่มเติมโดย Gatekeeper ในไฟล์ที่ต่อเชื่อมผ่านการแชร์เครือข่ายแล้ว

CVE-2019-8656: Filippo Cavallarin

บลูทูธ

มีให้สำหรับ: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถทำให้เกิดการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2018-19860

Carbon Core

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถทำให้เกิดการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหา Use-after-free ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8661: Natalie Silvanovich จาก Google Project Zero

Core Data

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถทำให้หน่วยความจำรั่วไหลได้

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8646: Natalie Silvanovich จาก Google Project Zero

Core Data

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถเป็นเหตุให้แอพพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดหมาย หรือมีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8660: Samuel Groß และ Natalie Silvanovich จาก Google Project Zero

การจัดการดิสก์

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้โค้ดที่มีสิทธิ์ในระดับระบบได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8697: ccpwd ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

FaceTime

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถทำให้เกิดการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8648: Tao Huang และ Tielei Wang จาก Team Pangu

พบในแอพ

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถทำให้หน่วยความจำรั่วไหลได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8663: Natalie Silvanovich จาก Google Project Zero

Foundation

มีให้สำหรับ: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถเป็นเหตุให้แอพพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดหมาย หรือมีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8641: Samuel Groß และ Natalie Silvanovich จาก Google Project Zero

Grapher

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้โค้ดที่มีสิทธิ์ในระดับระบบได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8695: riusksk จาก VulWar Corp ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

ไดรเวอร์กราฟิก

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5, macOS High Sierra 10.13.6

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถอ่านหน่วยความจำที่ถูกจำกัดไว้ได้

คำอธิบาย: ปัญหาการตรวจสอบได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการดูแลอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8691: Aleksandr Tarasikov (@astarasikov), Arash Tohidi จาก Solita, Lilang Wu และ Moony Li จาก Mobile Security Research Team ของ Trend Micro ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

CVE-2019-8692: Lilang Wu และ Moony Li จาก Trend Micro Mobile Security Research Team ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

อัพเดทรายการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2019

Heimdal

มีให้สำหรับ: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: ปัญหาอยู่ใน Samba ซึ่งอาจอนุญาตให้ผู้โจมตีดำเนินการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการสกัดกั้นการสื่อสารระหว่างบริการ

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยการปรับปรุงการตรวจสอบเพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต

CVE-2018-16860: Isaac Boukris และ Andrew Bartlett จาก Samba Team และ Catalyst

IOAcceleratorFamily

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้โค้ดที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8694: Arash Tohidi จาก Solita

libxslt

มีให้สำหรับ: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถดูข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้

คำอธิบาย: อาการสแต็คล้นได้รับการแก้ไขผ่านการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-13118: ค้นพบโดย OSS-Fuzz

Quick Look

มีให้สำหรับ: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: ผู้โจมตีอาจสามารถสั่งการ use-after-free ในแอพพลิเคชั่นที่มีการดีซีเรียลไลซ์ NSDictionary ที่ไม่น่าเชื่อถือได้

คำอธิบาย: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8662: Natalie Silvanovich และ Samuel Groß จาก Google Project Zero

Safari

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: การเข้าชมเว็บไซต์ที่ประสงค์ร้ายอาจทำให้เกิดการปลอมแปลงแถบที่อยู่

คำอธิบาย: ปัญหาอินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่สอดคล้องได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8670: Tsubasa FUJII (@reinforchu)

ความปลอดภัย

มีให้สำหรับ: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้โค้ดที่มีสิทธิ์ในระดับระบบได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8697: ccpwd ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

Siri

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถทำให้หน่วยความจำรั่วไหลได้

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8646: Natalie Silvanovich จาก Google Project Zero

Time Machine

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: สถานะการเข้ารหัสของข้อมูลสำรอง Time Machine อาจไม่ถูกต้อง

คำอธิบาย: ปัญหาอินเทอร์เฟซผู้ใช้ไม่สอดคล้องได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8667: Roland Kletzing จาก cyber:con GmbH

UIFoundation

มีให้สำหรับ: macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: การแยกวิเคราะห์เอกสาร Office ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้าย อาจทำให้แอพพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดหมาย หรือมีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8657: riusksk จาก VulWar Corp ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

WebKit

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: การประมวลผลเว็บคอนเทนต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการส่งลิงก์ฝังสคริปต์ไปยังไซต์อื่นทั้งระบบ (Cross-site Scripting) ได้

คำอธิบาย: มีปัญหาตรรกะในการจัดการการโหลดเอกสาร ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8690: Sergei Glazunov จาก Google Project Zero

WebKit

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: การประมวลผลเว็บคอนเทนต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการส่งลิงก์ฝังสคริปต์ไปยังไซต์อื่นทั้งระบบ (Cross-site Scripting) ได้

คำอธิบาย: มีปัญหาตรรกะในการจัดการการโหลดหน้าแบบต่อเนื่อง ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8649: Sergei Glazunov จาก Google Project Zero

WebKit

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: การประมวลผลเว็บคอนเทนต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการส่งลิงก์ฝังสคริปต์ไปยังไซต์อื่นทั้งระบบ (Cross-site Scripting) ได้

คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8658: akayn ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

WebKit

มีให้สำหรับ: macOS Mojave 10.14.5

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์เว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้โค้ดโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหลายประการเกี่ยวกับความเสียหายของหน่วยความจำได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2019-8644: G. Geshev ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

CVE-2019-8666: Zongming Wang (王宗明) และ Zhe Jin (金哲) จาก Chengdu Security Response Center จาก Qihoo 360 Technology Co. Ltd.

CVE-2019-8669: akayn ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

CVE-2019-8671: Apple

CVE-2019-8672: Samuel Groß จาก Google Project Zero

CVE-2019-8673: Soyeon Park และ Wen Xu จาก SSLab ที่ Georgia Tech

CVE-2019-8676: Soyeon Park และ Wen Xu จาก SSLab ที่ Georgia Tech

CVE-2019-8677: Jihui Lu จาก Tencent KeenLab

CVE-2019-8678: นักวิจัยนิรนาม, Anthony Lai (@darkfloyd1014) จาก Knownsec, Ken Wong (@wwkenwong) จาก VXRL, Jeonghoon Shin (@singi21a) จาก Theori, Johnny Yu (@straight_blast) จาก VX Browser Exploitation Group, Chris Chan (@dr4g0nfl4me) จาก VX Browser Exploitation Group, Phil Mok (@shadyhamsters) จาก VX Browser Exploitation Group, Alan Ho (@alan_h0) จาก Knownsec, Byron Wai จาก VX Browser Exploitation

CVE-2019-8679: Jihui Lu จาก Tencent KeenLab

CVE-2019-8680: Jihui Lu จาก Tencent KeenLab

CVE-2019-8681: G. Geshev ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

CVE-2019-8683: lokihardt จาก Google Project Zero

CVE-2019-8684: lokihardt จาก Google Project Zero

CVE-2019-8685: akayn, Dongzhuo Zhao ที่ทำงานร่วมกับ ADLab จาก Venustech, Ken Wong (@wwkenwong) จาก VXRL, Anthony Lai (@darkfloyd1014) จาก VXRL, และ Eric Lung (@Khlung1) จาก VXRL

CVE-2019-8686: G. Geshev ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

CVE-2019-8687: Apple

CVE-2019-8688: Insu Yun จาก SSLab ที่ Georgia Tech

CVE-2019-8689: lokihardt จาก Google Project Zero

คำขอบคุณพิเศษ

ห้องเรียน

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Jeff Johnson จาก underpassapp.com

Game Center

เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจาก Min (Spark) Zheng และ Xiaolong Bai จาก Alibaba Inc.

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: