เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของของรายการอัพเดทความปลอดภัย 2019-002 High Sierra และรายการอัพเดทความปลอดภัย 2019-002 Sierra

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดของรายการอัพเดทความปลอดภัย 2019-002 สำหรับ macOS High Sierra หรือ macOS Sierra

ติดตั้งรุ่นล่าสุดสำหรับ macOS เวอร์ชั่นของคุณ

อัพเดทรายการอัพเดทความปลอดภัย 2019-002 สำหรับ macOS High Sierra และ macOS Sierra แล้ว 

หาก Mac ของคุณใช้งาน macOS High Sierra หรือ macOS Sierra โปรดอัพเดท Mac ให้ใช้รายการหมายเลขรุ่นล่าสุดสำหรับเวอร์ชั่น macOS ของคุณดังนี้ 

  • หมายเลขรุ่นล่าสุดของเวอร์ชั่น macOS 10.13 High Sierra คือ 17G6030 
  • หมายเลขรุ่นล่าสุดของเวอร์ชั่น macOS 10.12 Sierra คือ 16G1918 

รุ่นเหล่านี้จะกู้คืนการแก้ไขความปลอดภัยจำนวนหนึ่งที่หายไปจากรุ่นที่แล้ว 

ดูวิธีหาเวอร์ชั่น macOS และหมายเลขรุ่นบน Mac ของคุณ

ดูวิธีอัพเดทซอฟต์แวร์บน Mac ของคุณ

 

 

วันที่เผยแพร่: