หาก AirPods ชาร์จไม่เข้า

หากคุณไม่สามารถชาร์จ AirPods ของคุณ โปรดดูสิ่งที่ควรทำ

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

หากคุณมี AirPods หรือ AirPods Pro ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบ Lightning to USB Cable เข้ากับเคสชาร์จและอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB แน่นสนิทดีแล้ว จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอย่างถูกต้องแล้ว

หากคุณใช้ที่ชาร์จที่รองรับ Qi กับ AirPods หรือ AirPods Pro ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายเข้ากับที่ชาร์จแน่นดีแล้ว และได้เสียบปลายอีกด้านเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอย่างถูกต้องแล้ว

หากคุณมี AirPods Max ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบ USB-C to Lightning Cable เข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB แน่นสนิทดีแล้ว จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอย่างถูกต้องแล้ว 

 

ชาร์จ AirPods ของคุณ

หากคุณมี AirPods หรือ AirPods Pro ให้ใส่ AirPods ลงในเคสชาร์จแล้วปิดฝา ชาร์จ AirPods ของคุณและเคสอย่างน้อย 15 นาทีโดยใช้สายที่มาพร้อมกับ AirPods

หากคุณมี AirPods Max ให้ชาร์จอย่างน้อย 5 นาทีโดยใช้สายที่มาพร้อมหูฟัง เมื่อคุณไม่ได้ใช้ AirPods Max ให้เก็บไว้ใน Smart Case เพื่อทำให้เข้าสู่โหมดพลังงานต่ำพิเศษ ซึ่งจะช่วยรักษาประจุไฟแบตเตอรี่

หากคุณมีเคสชาร์จแบบไร้สายสำหรับ AirPods หรือ AirPods Pro และคุณใช้ที่ชาร์จที่รองรับ Qi ให้วางเคสโดยให้ไฟแสดงสถานะหงายขึ้น ไฟแสดงสถานะควรติดเป็นเวลาสองสามวินาที แล้วดับลงโดยยังคงชาร์จต่อไป หากไฟดังกล่าวไม่ติดขึ้น ให้จัดตำแหน่งเคสใหม่ หากเคสของคุณยังคงไม่ชาร์จ ให้ลองชาร์จด้วยสายที่มาพร้อมกับเคส

AirPods และเคสชาร์จ

ตรวจสอบสถานะการชาร์จ

หากคุณมี AirPods หรือ AirPods Pro ให้เปิดฝาเคสที่มี AirPods อยู่ภายในแล้วถือเคสไว้ใกล้ๆ กับอุปกรณ์ iOS หากคุณมี AirPods Max ให้เปิด Smart Case และถือเคสไว้ใกล้ๆ กับอุปกรณ์ iOS คุณควรจะเห็นไอคอนกำลังชาร์จถัดจากไอคอนแบตเตอรี่ใต้ AirPods ของคุณ

หากคุณยังไม่สามารถชาร์จ AirPods ได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

สถานะการชาร์จ AirPods Max

วันที่เผยแพร่: