ระบุรุ่น AirPods ของคุณ

ดูวิธีระบุว่าคุณมี AirPods รุ่นใดโดยใช้หมายเลขรุ่น นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวิธีการระบุรุ่นของเคสชาร์จของ AirPods ได้เช่นกัน

ค้นหาหมายเลขรุ่น

คุณสามารถใช้หมายเลขรุ่นของ AirPods เพื่อค้นหาว่า AirPods ที่คุณมีเป็นรุ่นใด

ดูในการตั้งค่า

  1. ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ หรือคุณสามารถไปที่การตั้งค่า > [AirPods ของคุณ]*

  2. ค้นหา AirPods ของคุณในรายการ (ตัวอย่างเช่น "AirPods ของ John")

  3. แตะปุ่มข้อมูลเพิ่มเติมไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ ถัดจาก AirPods ของคุณ

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

* หากอุปกรณ์ของคุณไม่มี iOS 14 หรือ iPadOS 14 หรือใหม่กว่าและ AirPods เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถค้นหาหมายเลขรุ่นได้โดยไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ แล้วเลื่อนลงจนกว่าคุณจะเห็นชื่อของ AirPods ของคุณ จากนั้นให้แตะที่ชื่อดังกล่าว

ดูที่ AirPods ของคุณ

หากคุณไม่สามารถใช้การตั้งค่าเพื่อรับหมายเลขรุ่นของคุณได้ คุณสามารถค้นหาหมายเลขรุ่นจาก AirPods ของคุณ หมายเลขรุ่นดังกล่าวอยู่ที่บรรทัดแรกของข้อความที่พิมพ์อยู่ที่ด้านล่างของ AirPod แต่ละข้าง หรือที่ใต้ฟองน้ำด้านซ้ายของ AirPods Max

หมายเลขประจำเครื่อง AirPodsAirPods รุ่นที่ 3AirPods Pro
หมายเลขประจำเครื่องใต้ฟองน้ำด้านซ้าย

ระบุ AirPods ของคุณด้วยหมายเลขรุ่น

เมื่อคุณมีหมายเลขรุ่นแล้ว คุณจะสามารถใช้หมายเลขรุ่นดังกล่าวเพื่อดูว่า AirPods ที่คุณมีเป็นรุ่นใดได้

AirPods Pro (รุ่นที่ 2) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe (USB-C)

หมายเลขรุ่น: A3047, A3048, A3049

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2023

AirPods Pro (รุ่นที่ 2) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe (Lightning)

หมายเลขรุ่น: A2931, A2699, A2698

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2022

AirPods (รุ่นที่ 3)

หมายเลขรุ่น: A2565, A2564

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2021

AirPods Max

หมายเลขรุ่น: A2096

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2020

AirPods Pro

หมายเลขรุ่น: A2084, A2083

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2019

AirPods (รุ่นที่ 2)

หมายเลขรุ่น: A2032, A2031

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2019

AirPods (รุ่นที่ 1)

หมายเลขรุ่น: A1523, A1722

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2016

ระบุเคสชาร์จของคุณ

ดูว่าคุณมีเคสชาร์จ AirPods แบบใดโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งของไฟแสดงสถานะและรายละเอียดอื่นๆ

เคสชาร์จ MagSafe (USB-C) สำหรับ AirPods Pro (รุ่นที่ 2)

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

หมายเลขรุ่น: A2968

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2023

เคสชาร์จ MagSafe (USB-C) สำหรับ AirPods Pro (รุ่นที่ 2) ใช้ได้กับที่ชาร์จแบบไร้สายซึ่งผ่านการรับรองจาก Qi และติดเข้ากับที่ชาร์จที่รองรับ MagSafe ด้วยแม่เหล็ก มีพอร์ต USB-C ที่ด้านล่างของเคสสำหรับเสียบสายชาร์จ นอกจากนี้ยังมีลําโพงภายนอกที่ด้านล่างของเคสเพื่อแจ้งสถานะการชาร์จและแบตเตอรี่ รวมทั้งห่วงคล้องที่ด้านข้าง ไฟแสดงสถานะอยู่ที่ด้านหน้าของเคส และหมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านล่างของฝา

เคสชาร์จ MagSafe (Lightning) สำหรับ AirPods Pro (รุ่นที่ 2)

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

หมายเลขรุ่น: A2700

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2022

เคสชาร์จ MagSafe (Lightning) สำหรับ AirPods Pro (รุ่นที่ 2) ใช้ได้กับที่ชาร์จแบบไร้สายซึ่งผ่านการรับรองจาก Qi และติดเข้ากับที่ชาร์จที่รองรับ MagSafe ด้วยแม่เหล็ก มีพอร์ต Lightning ที่ด้านล่างของเคสสำหรับเสียบสายชาร์จ นอกจากนี้ยังมีลําโพงภายนอกที่ด้านล่างของเคสเพื่อแจ้งสถานะการชาร์จและแบตเตอรี่ รวมทั้งห่วงคล้องที่ด้านข้าง ไฟแสดงสถานะอยู่ที่ด้านหน้าของเคส และหมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านล่างของฝา

เคสชาร์จแบบ Lightning สำหรับ AirPods (รุ่นที่ 3)

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

หมายเลขรุ่น: A2897

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2022

มีพอร์ต Lightning ที่ด้านล่างของเคสสำหรับเสียบสายชาร์จ ไฟแสดงสถานะอยู่ที่ด้านหน้าของเคส และหมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านล่างของฝา

เคสชาร์จ MagSafe สำหรับ AirPods (รุ่นที่ 3)

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

หมายเลขรุ่น: A2566

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2021

เคสชาร์จ MagSafe สำหรับ AirPods (รุ่นที่ 3) ใช้ได้กับที่ชาร์จแบบไร้สายซึ่งผ่านการรับรองจาก Qi และติดเข้ากับที่ชาร์จที่รองรับ MagSafe ด้วยแม่เหล็ก มีพอร์ต Lightning ที่ด้านล่างของเคสสำหรับเสียบสายชาร์จ ไฟแสดงสถานะอยู่ที่ด้านหน้าของเคส และหมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านล่างของฝา

เคสชาร์จ MagSafe สำหรับ AirPods Pro

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

หมายเลขรุ่น: A2190

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2021

เคสชาร์จ MagSafe สำหรับ AirPods Pro ใช้ได้กับที่ชาร์จแบบไร้สายซึ่งผ่านการรับรองจาก Qi และติดเข้ากับที่ชาร์จที่รองรับ MagSafe ด้วยแม่เหล็ก มีพอร์ต Lightning ที่ด้านล่างของเคสสำหรับเสียบสายชาร์จ ไฟแสดงสถานะอยู่ที่ด้านหน้าของเคส และหมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านล่างของฝา อักขระสี่ตัวหลังของหมายเลขหมายเลขประจำเครื่องคือ 1059 หรือ 1NRC

เคสชาร์จ AirPods Pro

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

หมายเลขรุ่น: A2190

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2019

ใช้งานร่วมกับ AirPods Pro

เคสชาร์จ AirPods Pro สามารถใช้งานร่วมกับที่ชาร์จไร้สายซึ่งผ่านการรับรองจาก Qi ได้ มีพอร์ต Lightning ที่ด้านล่างของเคสสำหรับเสียบสายชาร์จ ไฟแสดงสถานะอยู่ที่ด้านหน้าของเคส และหมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านล่างของฝา อักขระสี่ตัวหลังของหมายเลขหมายเลขประจำเครื่องคือ 0C6L หรือ LKKT

เคสชาร์จแบบไร้สาย

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

หมายเลขรุ่น: A1938

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2019

ใช้งานร่วมกับ AirPods (รุ่นที่ 2) และ AirPods (รุ่นที่ 1) ได้

เคสชาร์จแบบไร้สายเข้ากันได้กับ Qi มีพอร์ต Lightning ที่ด้านล่างของเคสสำหรับเสียบสายชาร์จ ไฟแสดงสถานะอยู่ที่ด้านหน้าของเคส และหมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านล่างของฝา

เคสชาร์จแบบ Lightning

ไม่มีข้อความอธิบายสำหรับรูปภาพ

หมายเลขรุ่น: A1602

ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2016

ใช้งานร่วมกับ AirPods (รุ่นที่ 2) และ AirPods (รุ่นที่ 1) ได้

มีพอร์ต Lightning ที่ด้านล่างของเคสสำหรับเสียบสายชาร์จ ไฟแสดงสถานะอยู่ที่ด้านในของเคส และหมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านล่างของฝา

ต้องการดูหมายเลขประจำเครื่องใช่หรือไม่

คุณสามารถดูหมายเลขประจำเครื่อง AirPods ของคุณได้ที่ตำแหน่งเดียวกันกับหมายเลขรุ่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ด้านบนของบทความนี้ หากจำเป็น คุณสามารถเรียนรู้วิธีการอื่นสำหรับการค้นหาหมายเลขประจำเครื่องได้

วันที่เผยแพร่: