ใช้ Instant Hotspot เพื่อเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน

ด้วย Instant Hotspot ฮอตสปอตส่วนบุคคลใน iPhone หรือ iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) สามารถทำให้ Mac, iPhone, iPad หรือ iPod touch เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ร้องขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

ตั้งค่า Instant Hotspot

ใช้ Instant Hotspot กับ Mac, iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่เป็นไปตามความต้องการของระบบสำหรับคุณสมบัติความต่อเนื่อง Instant Hotspot จะทำงานเมื่ออุปกรณ์ต่างๆ ของคุณอยู่ใกล้กันและได้ตั้งค่าดังต่อไปนี้


คอมพิวเตอร์ Mac ที่แสดงเมนูสถานะ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลของ iPhone และ iPhone ที่แสดงแถบสถานะสีน้ำเงินที่ระบุว่าการเชื่อมต่อฮอตสปอตส่วนบุคคลใช้งานอยู่

ใช้ Instant Hotspot

วิธีการเชื่อมต่อฮอตสปอตส่วนบุคคลมีดังนี้

  • บน Mac ให้ใช้เมนูสถานะ Wi-Fi ไอคอน Wi-Fi ในแถบเมนูเพื่อเลือกชื่อของ iPhone หรือ iPad ที่กระจายฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณ ไอคอนฮอตสปอตส่วนบุคคล
  • บน iPad, iPod touch หรือแม้แต่ใน iPhone อีกเครื่องหนึ่ง ให้ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi แล้วแตะชื่อของ iPhone หรือ iPad ที่กระจายฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณไอคอนฮอตสปอตส่วนบุคคล

หากระบบขอให้คุณใส่รหัสผ่านตอนที่คุณเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณได้ทำการตั้งค่าไว้ตามที่อธิบายไว้ด้านบนแล้ว

ไอคอนสถานะ Wi-Fi ไอคอน Wi-Fi ในแถบเมนูจะเปลี่ยนเป็นไอคอนฮอตสปอตส่วนบุคคล ไอคอนฮอตสปอตส่วนบุคคล ตราบเท่าที่อุปกรณ์ของคุณยังคงเชื่อมต่ออยู่กับฮอตสปอตส่วนบุคคล

วันที่เผยแพร่: