ใช้ Instant Hotspot เพื่อเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน

ด้วย Instant Hotspot ฮอตสปอตส่วนบุคคลใน iPhone หรือ iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) สามารถทำให้ Mac, iPhone, iPad หรือ iPod touch เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ร้องขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

ตั้งค่า Instant Hotspot

ใช้ Instant Hotspot กับ Mac, iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่เป็นไปตามความต้องการของระบบสำหรับคุณสมบัติความต่อเนื่อง Instant Hotspot จะทำงานเมื่ออุปกรณ์ต่างๆ ของคุณอยู่ใกล้กันและได้ตั้งค่าดังต่อไปนี้


คอมพิวเตอร์ Mac ที่แสดงเมนูสถานะ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลของ iPhone และ iPhone ที่แสดงแถบสถานะสีน้ำเงินที่ระบุว่าการเชื่อมต่อฮอตสปอตส่วนบุคคลใช้งานอยู่

ใช้ Instant Hotspot

ในการเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลจาก Mac ของคุณ ให้คลิก Wi-Fi ไอคอน Wi-Fi ในศูนย์ควบคุม หรือแถบเมนู จากนั้นเลือกชื่อ iPhone หรือ iPad ที่มีฮอตสปอตส่วนบุคคล ไอคอนฮอตสปอตส่วนบุคคล

หากต้องการเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคลจาก iPhone หรือ iPad เครื่องอื่น ให้ไปที่การตั้งค่า > Wi-Fi จากนั้นแตะชื่อ iPhone หรือ iPad ที่มีฮอตสปอตส่วนบุคคล ไอคอนฮอตสปอตส่วนบุคคล

หากระบบขอให้คุณใส่รหัสผ่านตอนที่คุณเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณได้ทำการตั้งค่าไว้ตามที่อธิบายไว้ด้านบนแล้ว

ไอคอนสถานะ Wi-Fi ไอคอน Wi-Fi เปลี่ยนเป็นไอคอนฮอตสปอตส่วนบุคคล ไอคอนฮอตสปอตส่วนบุคคล ตราบใดที่อุปกรณ์ของคุณยังคงเชื่อมต่อกับฮอตสปอตส่วนบุคคล

วันที่เผยแพร่: