การใช้ซิมคู่ที่รองรับการ์ด Nano-SIM สองใบ

ในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า iPhone XS Max และ iPhone XR จะมาพร้อมกับซิมคู่ที่รองรับการ์ด Nano-SIM สองใบ ซึ่งจะทำให้คุณมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขเพื่อโทรออกและรับสายและส่งข้อความ 

หากคุณไม่ได้อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ หรือคุณอยู่ในฮ่องกงหรือมาเก๊า และมี iPhone XS โปรดดูวิธีใช้ซิมคู่ที่รองรับ eSIM

คุณสามารถใช้งานซิมคู่ได้หลากหลายวิธี ยกตัวอย่างบางส่วนดังนี้

 • ใช้หมายเลขหนึ่งสำหรับการติดต่อธุรกิจและอีกหมายเลขสำหรับใช้ส่วนบุคคล
 • เพิ่มแผนบริการข้อมูลในท้องถิ่นเมื่อคุณเดินทางออกนอกประเทศหรือภูมิภาค
 • มีแผนบริการโทรด้วยเสียงและแผนบริการข้อมูลที่แยกออกจากกัน

หมายเลขโทรศัพท์ของคุณทั้งสองหมายเลขสามารถโทรออกและรับสายโทรด้วยเสียง รวมถึงส่งและรับ SMS และ MMS ได้* iPhone ของคุณสามารถใช้งานเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ได้ครั้งละหนึ่งเครือข่าย

* การใช้งานในลักษณะนี้จะใช้เทคโนโลยี Dual SIM Dual Standby (DSDS) ซึ่งหมายความว่าทั้งสองซิมจะสามารถโทรออกและรับสายได้ หากหมายเลขหนึ่งกำลังคุยสายอยู่ สายเรียกเข้าที่โทรเข้ามาในอีกหมายเลขหนึ่งจะถูกส่งไปยังวอยซ์เมล

สิ่งที่คุณต้องมี

หากต้องการใช้ซิมคู่ คุณจะต้องมี iPhone XS Max หรือ iPhone XR ที่ใช้ iOS 12.1 หรือใหม่กว่า และการ์ด Nano-SIM สองใบ

 

ต่อไปนี้คือวิธีการติดตั้งการ์ด Nano-SIM

เสียบคลิปหนีบกระดาษหรือเครื่องมือถอดซิมเข้าไปในรูเล็กๆ ของถาดใส่ซิมการ์ด แล้วดันเข้าไปข้างใน iPhone เพื่อถอดถาดใส่ซิมออก จากนั้นสังเกตดูร่องที่มุมหนึ่งของซิมการ์ดใหม่ ใส่ซิมการ์ดใหม่ลงในด้านล่างของถาด ซึ่งร่องของการ์ดจะทำให้ใส่การ์ดเข้าที่พอดีได้ทางเดียวเท่านั้น จากนั้นให้ใส่ซิมการ์ดอีกใบลงในถาดด้านบน

เมื่อการ์ด Nano-SIM ทั้งสองใบเข้าที่แล้ว ให้ใส่ถาดใส่ซิมการ์ดกลับเข้าไปในอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และอยู่ในทิศทางเดียวกับตอนที่คุณถอดออก ถาดจะเข้าที่พอดีได้ทางเดียวเท่านั้น

หากซิมการ์ดของคุณได้รับการปกป้องด้วย PIN (personal identification number) ให้จดจำตำแหน่งของซิมการ์ดแต่ละใบในถาดว่าเป็นด้านหน้าหรือด้านหลัง หากระบบถาม ให้ป้อน PIN ของซิมการ์ดด้านหน้าและซิมการ์ดด้านหลังอย่างระมัดระวัง

ตั้งชื่อให้แผนของคุณ

หลังเปิดใช้งานแผนที่สอง ให้ตั้งชื่อแผนของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งชื่อแผนหนึ่งว่า "ธุรกิจ" และอีกแผนหนึ่งว่า "ส่วนตัว" ได้

คุณจะใช้ชื่อเหล่านี้ขณะเลือกว่าจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ใดเพื่อโทรออกหรือรับสายและส่งหรือรับข้อความ เพื่อกำหนดหมายเลขสำหรับข้อมูลเซลลูลาร์ และเพื่อระบุหมายเลขลงในรายชื่อของคุณเพื่อให้รู้ว่าคุณกำลังจะใช้หมายเลขใด

หากคุณเปลี่ยนใจในภายหลัง คุณสามารถเปลี่ยนป้ายชื่อของคุณได้โดยไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ หรือการตั้งค่า > ข้อมูลโทรศัพท์ จากนั้นแตะที่หมายเลขของป้ายชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นแตะชื่อแผนบริการเซลลูลาร์ แล้วเลือกชื่อใหม่หรือป้อนชื่อที่คุณกำหนดเอง

เลือกวิธีการทำงานร่วมกันของแผนของคุณ

กำหนดหมายเลขเริ่มต้น ซึ่งจะเป็นหมายเลขที่ iMessage และ FaceTime ใช้ และเป็นหมายเลขที่คุณจะใช้เมื่อโทรหรือส่งข้อความถึงใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในแอพรายชื่อของคุณ

ในหน้าจอนี้ ให้เลือกหมายเลขที่จะเป็นหมายเลขเริ่มต้นของคุณ หรือคุณสามารถเลือกได้เช่นกันว่าจะใช้หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งสำหรับข้อมูลเซลลูลาร์เท่านั้น หมายเลขอื่นของคุณจะถูกกำหนดเป็นหมายเลขเริ่มต้น

ใช้หมายเลขหลักเป็นสายโทรเริ่มต้น: หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ หมายเลขหลักจะถูกใช้งานเป็นหมายเลขเริ่มต้นสำหรับเสียง, SMS, ข้อมูล, iMessage และ FaceTime หมายเลขรองจะใช้ได้เฉพาะสำหรับเสียงและ SMS เท่านั้น

ใช้หมายเลขรองเป็นสายโทรเริ่มต้นของคุณ: หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ หมายเลข "รอง" จะถูกใช้สำหรับเสียง, SMS, ข้อมูล, iMessage และ FaceTime หมายเลขหลักจะใช้งานได้เพียงเสียงและ SMS เท่านั้น

ใช้งานหมายเลขรองสำหรับข้อมูลเซลลูลาร์เท่านั้น: คุณอาจต้องการเลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องเดินทางไปต่างประเทศและต้องการเก็บหมายเลข "หลัก" ไว้สำหรับเสียง SMS, iMessage และ FaceTime วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้งานหมายเลขรองเพื่อรับข้อมูลได้

การใช้งานหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขสำหรับการโทร ข้อความ และข้อมูล

เมื่อตั้งค่า iPhone ให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ได้สองหมายเลขเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถใช้งานหมายเลขทั้งสองได้ดังนี้

ให้ iPhone ของคุณจดจำหมายเลขที่คุณต้องการใช้งาน

เมื่อคุณโทรหาหนึ่งในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกว่าจะใช้หมายเลขใดทุกครั้ง เพราะตามค่าเริ่มต้นแล้ว iPhone ของคุณจะใช้หมายเลขเดิมที่คุณใช้ในการโทรหาผู้ติดต่อครั้งล่าสุด หากคุณยังไม่เคยโทรหาผู้ติดต่อดังกล่าว iPhone ของคุณจะใช้หมายเลขเริ่มต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุได้ว่าจะใช้หมายเลขใดในการโทรหาผู้ติดต่อบางราย หากต้องการ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะผู้ติดต่อ
 2. แตะแผนบริการเซลลูลาร์ที่ต้องการ
 3. แตะหมายเลขที่คุณต้องการใช้กับผู้ติดต่อนั้น

โทรออกและรับสาย

คุณสามารถโทรออกและรับสายได้จากทั้งสองหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

ระหว่างที่คุณคุยสาย สายเรียกเข้าที่โทรเข้ามาอีกหมายเลขหนึ่งจะถูกส่งไปยังวอยซ์เมล หากคุณได้ตั้งค่าวอยซ์เมลกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเอาไว้* อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่ามีสายที่ไม่ได้รับจากหมายเลขรองของคุณ สายเรียกซ้อนจะทำงานเมื่อมีสายเรียกเข้าที่โทรเข้ามายังหมายเลขเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดสายสำคัญ คุณสามารถเปิดการโอนสายและโอนสายทั้งหมดจากหมายเลขหนึ่งมายังอีกหมายเลขได้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณถึงความพร้อมให้บริการ และดูว่ามีค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่

* หากดาต้าโรมมิ่งเปิดอยู่บนหมายเลขที่ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ Visual Voicemail และ MMS จะถูกปิดใช้งานบนหมายเลขที่ใช้เฉพาะเสียง

การสลับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก

คุณสามารถสลับสายโทรศัพท์ก่อนโทรออกได้ หากคุณโทรหาใครก็ตามในรายการโปรด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะ 
 2. แตะหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบัน 
 3. แตะที่อีกหมายเลข 

หากคุณใช้แป้นตัวเลข ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
 2. แตะหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งอยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าจอ 
 3. แตะหมายเลขที่คุณต้องการใช้

ส่งข้อความด้วย iMessage และ SMS/MMS

คุณสามารถส่งข้อความด้วย iMessage และใช้ FaceTime บนสายโทรศัพท์เดียวได้ หากต้องการเปลี่ยนสายสำหรับใช้ iMessage ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1. ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ 
 2. แตะสาย iMessage และ FaceTime
 3. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการใช้

คุณสามารถใช้ SMS/MMS ในการส่งข้อความด้วยหมายเลขโทรศัพท์ใดก็ได้* คุณสามารถสลับหมายเลขโทรศัพท์ก่อนส่งข้อความ SMS/MMS ได้ วิธีการมีดังนี้

 1. เปิดแอพข้อความ
 2. แตะปุ่ม ใหม่ ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 3. ป้อนชื่อผู้ติดต่อของคุณ
 4. แตะหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบัน
 5. แตะหมายเลขที่คุณต้องการใช้

* อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับไอคอนสถานะซิมคู่

ไอคอนในแถบสถานะที่มุมขวาบนของหน้าจอจะแสดงความแรงสัญญาณของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสองของคุณ โปรดดูความหมายของไอคอนสถานะต่างๆ

คุณจะเห็นไอคอนสถานะเพิ่มเติมได้เมื่อเปิดศูนย์ควบคุม

เปลี่ยนหมายเลขข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณ

คุณสามารถใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ได้ทีละหนึ่งหมายเลขเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนหมายเลขที่ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ หรือการตั้งค่า > ข้อมูลโทรศัพท์
 2. แตะเซลลูลาร์ 
 3. แตะหมายเลขที่คุณต้องการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์

หากคุณเปิดการเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ หมายเลขนั้นจะสลับไปใช้เสียงและข้อมูลโดยอัตโนมัติขณะที่คุณอยู่ในสายโทรแบบเสียงโดยใช้หมายเลขที่ใช้เฉพาะเสียง* ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้ทั้งเสียงและข้อมูลได้ในขณะโทร

หากคุณปิดการเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลเซลลูลาร์โดยที่คุณกำลังใช้หมายเลขที่ใช้เฉพาะเสียงที่ไม่ได้เป็นหมายเลขข้อมูลเซลลูลาร์ที่กำหนด ข้อมูลเซลลูลาร์จะไม่ทำงานขณะที่คุณอยู่ในสาย

หากต้องการเปิดการเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ หรือการตั้งค่า > ข้อมูลโทรศัพท์
 2. แตะข้อมูลเซลลูลาร์
 3. เปิดการเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลเซลลูลาร์

* สายข้อมูลจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติในระยะเวลาที่คุณโทร การเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลเซลลูลาร์เช่นนี้จะไม่สามารถใช้งานได้หากคุณกำลังใช้ดาต้าโรมมิ่ง โปรดสอบถามผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณถึงความพร้อมให้บริการ และดูว่ามีค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่

จัดการการตั้งค่าเซลลูลาร์

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเซลลูลาร์สำหรับแต่ละแผนของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ หรือการตั้งค่า > ข้อมูลโทรศัพท์
 2. แตะหมายเลขที่คุณต้องการเปลี่ยน
 3. แตะที่แต่ละตัวเลือกแล้วตั้งค่าตามปกติ

วันที่เผยแพร่: