การใช้ซิมคู่ที่รองรับการ์ด Nano-SIM สองใบ

ในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max และ iPhone XR จะมาพร้อมกับซิมคู่ที่รองรับการ์ด Nano-SIM สองใบ ซึ่งจะทำให้คุณมีหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขเพื่อโทรออกและรับสายและส่งข้อความ

หากคุณซื้อ iPhone 12 mini, iPhone SE (รุ่นที่ 2) หรือ iPhone XS ในฮ่องกงหรือมาเก๊า เรียนรู้วิธีการใช้งานซิมคู่ที่รองรับ eSIM

คุณสามารถใช้งานซิมคู่ได้หลากหลายวิธี ยกตัวอย่างบางส่วนดังนี้

 • ใช้หมายเลขหนึ่งสำหรับการติดต่อธุรกิจและอีกหมายเลขสำหรับใช้ส่วนบุคคล
 • เพิ่มแผนบริการข้อมูลในท้องถิ่นเมื่อคุณเดินทางออกนอกประเทศหรือภูมิภาค
 • มีแผนบริการโทรด้วยเสียงและแผนบริการข้อมูลที่แยกออกจากกัน

เมื่อมี iOS 13 ขึ้นไป หมายเลขโทรศัพท์ทั้งสองหมายเลขของคุณจะสามารถรับและส่งข้อความเสียงและ FaceTime ได้ อีกทั้งยังสามารถรับข้อความโดยใช้ SMS และ MMS ของ iMessage ได้ด้วย* iPhone ของคุณสามารถใช้งานเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ได้ครั้งละหนึ่งเครือข่าย

* การใช้งานในลักษณะนี้จะใช้เทคโนโลยี Dual SIM Dual Standby (DSDS) ซึ่งหมายความว่าซิมทั้งสองใบจะสามารถโทรออกและรับสายได้

สิ่งที่คุณต้องมี

ในการใช้ซิมคู่ คุณต้องใช้ iOS 12.1 หรือใหม่กว่า การ์ด Nano-SIM สองใบ และ iPhone รุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้

 • iPhone 12
 • iPhone 12 Pro
 • iPhone 12 Pro Max
 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR

 

ต่อไปนี้คือวิธีการติดตั้งการ์ด Nano-SIM

เสียบคลิปหนีบกระดาษหรือเครื่องมือถอดซิมเข้าไปในรูเล็กๆ ของถาดใส่ซิมการ์ด แล้วดันเข้าไปข้างใน iPhone เพื่อถอดถาดใส่ซิมออก จากนั้นสังเกตดูร่องที่มุมหนึ่งของซิมการ์ดใหม่ วางซิมการ์ดใหม่ที่ด้านล่างของถาด ซึ่งร่องของซิมการ์ดจะทำให้ใส่เข้าที่ได้พอดีจากด้านเดียวเท่านั้น จากนั้นให้ใส่ซิมการ์ดอีกใบลงในถาดด้านบน

เมื่อการ์ด Nano-SIM ทั้งสองใบเข้าที่แล้ว ให้ใส่ถาดใส่ซิมการ์ดกลับเข้าไปในอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และอยู่ในทิศทางเดียวกับตอนที่คุณถอดออก ถาดจะเข้าที่พอดีได้ทางเดียวเท่านั้น

หากซิมการ์ดของคุณได้รับการปกป้องด้วย PIN (personal identification number) ให้จดจำตำแหน่งของซิมการ์ดแต่ละใบในถาดว่าเป็นด้านหน้าหรือด้านหลัง หากระบบถาม ให้ป้อน PIN ของซิมการ์ดด้านหน้าและซิมการ์ดด้านหลังอย่างระมัดระวัง

ตั้งชื่อให้แผนของคุณ

หลังเปิดใช้งานแผนที่สอง ให้ตั้งชื่อแผนของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งชื่อแผนหนึ่งว่า "ธุรกิจ" และอีกแผนหนึ่งว่า "ส่วนตัว" ได้

คุณจะใช้ชื่อเหล่านี้ขณะเลือกว่าจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ใดเพื่อโทรออกหรือรับสายและส่งหรือรับข้อความ เพื่อกำหนดหมายเลขสำหรับข้อมูลเซลลูลาร์ และเพื่อระบุหมายเลขลงในรายชื่อของคุณเพื่อให้รู้ว่าคุณกำลังจะใช้หมายเลขใด

หากคุณเปลี่ยนใจในภายหลัง คุณสามารถเปลี่ยนป้ายชื่อของคุณได้โดยไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ หรือการตั้งค่า > ข้อมูลโทรศัพท์ จากนั้นแตะที่หมายเลขของป้ายชื่อที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นแตะชื่อแผนบริการเซลลูลาร์ แล้วเลือกชื่อใหม่หรือป้อนชื่อที่คุณกำหนดเอง

ตั้งค่าหมายเลขเริ่มต้น

เลือกหมายเลขที่จะใช้เมื่อคุณโทรหรือส่งข้อความถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในแอพรายชื่อของคุณ เลือกแผนบริการเซลลูลาร์ที่คุณต้องการใช้กับ iMessage และ FaceTime เมื่อมี iOS 13 ขึ้นไป คุณสามารถเลือกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งหรือทั้งสองหมายเลขก็ได้

ในหน้าจอนี้ ให้เลือกหมายเลขที่จะเป็นหมายเลขเริ่มต้นของคุณ หรือคุณสามารถเลือกได้เช่นกันว่าจะใช้หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งสำหรับข้อมูลเซลลูลาร์เท่านั้น หมายเลขอื่นของคุณจะถูกกำหนดเป็นหมายเลขเริ่มต้น หากคุณต้องการให้ iPhone ของคุณใช้ข้อมูลเซลลูลาร์จากทั้งสองแผน โดยขึ้นอยู่กับความครอบคลุมและความพร้อมใช้งาน ให้เปิดอนุญาตการเปลี่ยนใช้ข้อมูลเซลลูลาร์

การใช้งานหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขสำหรับการโทร ข้อความ และข้อมูล

เมื่อตั้งค่า iPhone ให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ได้สองหมายเลขเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถใช้งานหมายเลขทั้งสองได้ดังนี้

ให้ iPhone ของคุณจดจำหมายเลขที่คุณต้องการใช้งาน

เมื่อคุณโทรหาหนึ่งในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกว่าจะใช้หมายเลขใดทุกครั้ง เพราะตามค่าเริ่มต้นแล้ว iPhone ของคุณจะใช้หมายเลขเดิมที่คุณใช้ในการโทรหาผู้ติดต่อครั้งล่าสุด หากคุณยังไม่เคยโทรหาผู้ติดต่อดังกล่าว iPhone ของคุณจะใช้หมายเลขเริ่มต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุได้ว่าจะใช้หมายเลขใดในการโทรหาผู้ติดต่อบางราย หากต้องการ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะผู้ติดต่อ
 2. แตะแผนบริการเซลลูลาร์ที่ต้องการ
 3. แตะหมายเลขที่คุณต้องการใช้กับผู้ติดต่อนั้น

โทรออกและรับสาย

คุณสามารถโทรออกและรับสายได้จากทั้งสองหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อใช้ iOS 13 ขึ้นไป ขณะที่คุณคุยสาย คุณสามารถรับสายเรียกเข้าจากอีกหมายเลขได้หากผู้ให้บริการเครือข่ายสำหรับหมายเลขโทรศัพท์อีกหมายเลขรองรับการโทรผ่าน Wi-Fi คุณจะต้องเปิดอนุญาตการเปลี่ยนใช้ข้อมูลเซลลูลาร์เมื่อคุณกำลังคุยสายที่ไม่ใช่สายข้อมูลเริ่มต้นของคุณ หรือหากคุณไม่รับสายและได้ตั้งค่าวอยซ์เมลไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับและสายนั้นจะไปที่วอยซ์เมล ตรวจสอบความพร้อมใช้งานการโทรผ่าน Wi-Fi กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ และดูว่ามีการคิดค่าธรรมเนียมหรือการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการข้อมูลของคุณหรือไม่

หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณไม่รองรับการโทรผ่าน Wi-Fi หรือคุณไม่ได้เปิดการโทรผ่าน Wi-Fi1 และหากคุณได้ตั้งค่าวอยซ์เมลไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ เมื่อคุณอยู่ในสาย สายเรียกเข้าที่โทรเข้ามาอีกหมายเลขหนึ่งจะถูกส่งไปยังวอยซ์เมล2 อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับจากหมายเลขรองของคุณ สายเรียกซ้อนจะทำงานเมื่อมีสายเรียกเข้าที่โทรเข้ามายังหมายเลขเดียวกัน เพื่อไม่ให้พลาดสายสำคัญ คุณสามารถเปิดการโอนสายแล้วโอนสายทั้งหมดจากหมายเลขหนึ่งไปยังหมายเลขอื่นได้ โปรดตรวจสอบความพร้อมให้บริการกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ และดูว่ามีค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่

1. หรือหากคุณใช้ iOS 12 ให้อัพเดทเป็น iOS 13 ขึ้นไปเพื่อรับสายเมื่อใช้หมายเลขโทรศัพท์อื่นอยู่
2. หากดาต้าโรมมิ่งเปิดอยู่สำหรับหมายเลขที่ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ ระบบจะปิดใช้งาน Visual Voicemail และ MMS บนหมายเลขที่ใช้เฉพาะเสียง

การสลับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก

คุณสามารถสลับสายโทรศัพท์ก่อนโทรออกได้ หากคุณโทรหาใครก็ตามในรายการโปรด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะปุ่มข้อมูล 
 2. แตะหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบัน 
 3. แตะที่อีกหมายเลข 

หากคุณใช้แป้นตัวเลข ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
 2. แตะหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งอยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าจอ 
 3. แตะหมายเลขที่คุณต้องการใช้

ส่งข้อความด้วย iMessage และ SMS/MMS

คุณสามารถใช้ iMessage หรือ SMS/MMS ในการส่งข้อความด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทั้งสองหมายเลขได้* คุณสามารถสลับหมายเลขโทรศัพท์ก่อนส่งข้อความ iMessage หรือ SMS/MMS ได้ วิธีการมีดังนี้

 1. เปิดแอพข้อความ
 2. แตะปุ่ม ใหม่ ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 3. ป้อนชื่อผู้ติดต่อของคุณ
 4. แตะหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบัน
 5. แตะหมายเลขที่คุณต้องการใช้

* อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับไอคอนสถานะซิมคู่

ไอคอนในแถบสถานะที่มุมขวาบนของหน้าจอจะแสดงความแรงสัญญาณของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสองของคุณ โปรดดูความหมายของไอคอนสถานะต่างๆ

คุณจะเห็นไอคอนสถานะเพิ่มเติมได้เมื่อเปิดศูนย์ควบคุม

แถบสถานะแสดงว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi และผู้ให้บริการเครือข่าย 2 กำลังใช้การโทรผ่าน Wi‑Fi

แถบสถานะแสดงว่าผู้ให้บริการเครือข่าย 1 กำลังใช้ LTE และผู้ให้บริการเครือข่าย 2 กำลังใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ของผู้ให้บริการเครือข่าย 1

เปลี่ยนหมายเลขข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณ

คุณสามารถใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ได้ทีละหนึ่งหมายเลขเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนหมายเลขที่ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ หรือการตั้งค่า > ข้อมูลโทรศัพท์
 2. แตะเซลลูลาร์ 
 3. แตะหมายเลขที่คุณต้องการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์

หากคุณเปิดอนุญาตการเปลี่ยนใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ หมายเลขนั้นจะสลับไปใช้เสียงและข้อมูลโดยอัตโนมัติขณะที่คุณอยู่ในสายโทรแบบเสียงโดยใช้หมายเลขที่ใช้เฉพาะเสียง* ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้ทั้งเสียงและข้อมูลได้ในขณะโทร

หากคุณปิดอนุญาตการเปลี่ยนใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ โดยที่คุณกำลังใช้หมายเลขที่ใช้เฉพาะเสียงซึ่งไม่ใช่หมายเลขที่กำหนดให้ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ ข้อมูลเซลลูลาร์จะไม่ทำงานขณะที่คุณอยู่ในสาย

หากต้องการเปิดอนุญาตการเปลี่ยนใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ หรือการตั้งค่า > ข้อมูลโทรศัพท์
 2. แตะข้อมูลเซลลูลาร์
 3. เปิดอนุญาตการเปลี่ยนใช้ข้อมูลเซลลูลาร์

* สายข้อมูลจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติในระยะเวลาที่คุณโทร การเปลี่ยนไปใช้ข้อมูลเซลลูลาร์เช่นนี้จะไม่สามารถใช้งานได้หากคุณกำลังใช้ดาต้าโรมมิ่ง โปรดสอบถามผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณถึงความพร้อมให้บริการ และดูว่ามีค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่

เกี่ยวกับ 5G และซิมคู่

ในจีนแผ่นดินใหญ่ ระบบจะรองรับข้อมูล 5G ขณะที่ใช้สองเลขหมายที่ทำงานอยู่ในโหมดซิมคู่บนเลขหมายที่ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ นอกจากนี้ ในจีนแผ่นดินใหญ่ การใช้งานบนเครือข่าย 5G แบบสแตนอโลนจะไม่สามารถทำได้ขณะที่ใช้ซิมคู่กับ 5G ในฮ่องกงและมาเก๊า คุณจะไม่สามารถใช้งาน 5G ได้ในโหมดซิมคู่ใน iPhone 12 รุ่นต่างๆ

จัดการการตั้งค่าเซลลูลาร์

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเซลลูลาร์สำหรับแต่ละแผนของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ หรือการตั้งค่า > ข้อมูลโทรศัพท์
 2. แตะหมายเลขที่คุณต้องการเปลี่ยน
 3. แตะที่แต่ละตัวเลือกแล้วตั้งค่าตามปกติ

วันที่เผยแพร่: