เกี่ยวกับการล็อคการเข้าใช้เครื่องบน Mac ของคุณ

"ค้นหาของฉัน" จะรวมถึงการล็อคการเข้าใช้เครื่อง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้ Mac หากคุณทำอุปกรณ์ดังกล่าวสูญหายหรือถูกขโมย การล็อคการเข้าใช้เครื่องจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดค้นหา Mac ของฉันบนอุปกรณ์บางประเภท

การล็อคการเข้าใช้เครื่องจะช่วยให้ Mac ปลอดภัยหากคุณทำอุปกรณ์ดังกล่าวสูญหายหรือถูกขโมย หรือวางผิดที่ และสามารถช่วยเพิ่มโอกาสที่คุณจะหาอุปกรณ์นี้พบได้ การล็อคการเข้าใช้เครื่องจะยังสามารถยับยั้งไม่ให้มีใครเปิดใช้งานเครื่องกลับขึ้นมาใหม่ต่อไปได้ แม้ว่าคุณจะลบข้อมูลอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกล สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดค้นหา Mac ของฉันไว้ และจดจำ Apple ID และรหัสผ่านให้ได้เท่านั้น 

สิ่งที่คุณต้องมี

วิธีการทำงาน

เมื่อคุณเปิดค้นหา Mac ของฉัน ระบบจะขอรหัสผ่าน Apple ID หรือรหัสของอุปกรณ์ของคุณก่อนที่ผู้ใดจะสามารถปิดค้นหาของฉัน ลบข้อมูลใน Mac หรือเปิดใช้งานใหม่และใช้งาน Mac ของคุณได้ 

การล็อคการเข้าใช้เครื่องจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตั้งค่าค้นหาของฉันบนอุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการของระบบ 

หากคุณทำ Mac หาย

หากคุณวางอุปกรณ์ผิดที่หรือคิดว่าถูกขโมย คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com หรือใช้ค้นหาแอพของฉันเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ของคุณบนแผนที่ เล่นเสียง ล็อค Mac ของคุณ หรือลบข้อมูลอุปกรณ์ดังกล่าวได้ การล็อคการเข้าใช้เครื่องจะทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อทำให้บุคคลอื่นสามารถใช้หรือขายอุปกรณ์ที่คุณทำหายได้ยากขึ้น แต่คุณยังคงสามารถล็อคอุปกรณ์จากระยะไกลได้ด้วยค้นหาของฉัน เพื่อรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสที่ไม่ซ้ำกัน และแสดงข้อความบนหน้าจอสำหรับใครก็ตามที่พบอุปกรณ์ดังกล่าว 

วิธีตรวจสอบว่าการล็อคการเข้าใช้เครื่องเปิดอยู่หรือไม่

 1. เลือกเมนู Apple  > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้
 2. คลิกรายงานระบบ
 3. คลิกสถานะการล็อคการเข้าใช้เครื่องภายใต้ฮาร์ดแวร์ 

ปิดการล็อคการเข้าใช้เครื่องก่อนส่ง Mac ของคุณเข้ารับบริการ ขาย หรือยกให้กับผู้อื่น

ก่อนที่คุณจะส่ง Mac ของคุณเข้ารับบริการ ขาย หรือยกให้กับผู้อื่น คุณควรปิดการล็อคการเข้าใช้เครื่องก่อน หากคุณสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ ให้ปิดค้นหา Mac ของฉันเพื่อปิดใช้งานการล็อคการเข้าใช้เครื่อง แล้วลงชื่อออกจาก iCloud 

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ
 2. คลิก Apple ID แล้วคลิก iCloud
 3. ปิดค้นหา Mac ของฉัน
 4. คลิกปุ่มลงชื่อออก 

หากคุณไม่สามารถเข้าถึง Mac ของคุณได้ และคุณจำเป็นต้องปิดการล็อคการเข้าใช้เครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่ iCloud.com แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ 
 2. คลิกค้นหา iPhone
 3. เลือกอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วคลิก Mac ของคุณ
 4. คลิกลบข้อมูล Mac เลือกถัดไปจนกว่าอุปกรณ์จะถูกลบข้อมูล
 5. คลิก  ที่อยู่ถัดจาก Mac ของคุณ 

สิ่งที่ควรทำหาก Mac เริ่มต้นระบบไปที่หน้าต่างเปิดใช้งาน Mac

หากคุณซื้อ Mac จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Apple หรือตัวแทนจำหน่าย Apple ที่ได้รับอนุญาต แล้วอุปกรณ์เริ่มต้นระบบไปที่หน้าต่างเปิดใช้งาน Mac แสดงว่าอุปกรณ์นี้ยังคงเชื่อมโยงอยู่กับบัญชีของเจ้าของรายเดิม คุณจะต้องขอให้บุคคลดังกล่าวลบอุปกรณ์นี้ออกจากบัญชีของตน 

วันที่เผยแพร่: