ใช้ True Tone บน Mac ของคุณ

เทคโนโลยี True Tone ทำให้ภาพบนจอแสดงผล Retina และ Touch Bar ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี True Tone ในคอมพิวเตอร์ Mac ใช้เซ็นเซอร์แบบหลายช่องสัญญาณระดับสูงในการปรับสีและความเข้มของจอแสดงผลและ Touch Bar เพื่อให้เหมาะกับแสงสว่างภายนอก ภาพที่ปรากฏจึงดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น 

คุณสามารถเปิดหรือปิด True Tone ในบานหน้าต่างจอแสดงผลของการตั้งค่าระบบได้ดังนี้

  1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกจอภาพ
  2. คลิกแท็บจอภาพ
  3. ใช้ช่องทำเครื่องหมาย True Tone เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติ*

True Tone บนจอแสดงผลภายนอก

True Tone ยังสามารถปรับจอแสดงผลภายนอกต่อไปนี้เมื่อเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊ค Mac ที่เปิดฝาได้อีกด้วย

ดูเพิ่มเติม

การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงจอแสดงผลบางค่า ซึ่งได้แก่ กลับสี ระดับสีเทา และเพิ่มความต่างระดับสี อาจปิดคุณสมบัติ True Tone ได้

คุณสามารถใช้ True Tone พร้อมกับ Night Shift ได้ ดูข้อมูลวิธีการใช้ Night Shift บน Mac

* หากคุณไม่เห็น True Tone ในบานหน้าต่างจอแสดงผลของการตั้งค่าระบบ แสดงว่า Mac ของคุณไม่รองรับ True Tone

วันที่เผยแพร่: