ใช้ True Tone บน Mac ของคุณ

เทคโนโลยี True Tone ทำให้ภาพบนจอแสดงผล Retina และ Touch Bar ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี True Tone ในคอมพิวเตอร์ Mac และ Apple Pro Display XDR ใช้เซ็นเซอร์แบบหลายช่องสัญญาณระดับสูงในการปรับสีและความเข้มของจอแสดงผลและ Touch Bar เพื่อให้เหมาะกับแสงสว่างภายนอก ภาพที่ปรากฏจึงดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

  1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกจอภาพ
  2. คลิกแท็บจอภาพ
  3. ใช้ช่องทำเครื่องหมาย True Tone เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ โดยปรากฏเฉพาะบนจอแสดงผลที่รองรับ True Tone
    หน้าต่างการตั้งค่าระบบจอแสดงผล macOS Big Sur พร้อมเปิด True Tone

True Tone บนจอแสดงผลภายนอก

True Tone ยังสามารถปรับจอภาพภายนอกเหล่านี้ได้เมื่อเชื่อมต่อกับ iMac (Retina 5K, 27 นิ้ว, ปี 2020) หรือโน้ตบุ๊ค Mac ที่เปิดฝาไว้

True Tone ยังทำงานบน Apple Pro Display XDR โดยใช้เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบในตัวเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้งานร่วมกันได้

ดูเพิ่มเติม

  • การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงจอแสดงผลบางค่า ซึ่งได้แก่ กลับสี ระดับสีเทา และเพิ่มความต่างระดับสี อาจปิดคุณสมบัติ True Tone ได้
  • คุณสามารถใช้ True Tone และ Night Shift พร้อมกัน
วันที่เผยแพร่: