ใช้ True Tone บน MacBook Pro

MacBook Pro รุ่นที่เปิดตัวในปี 2018 จะมีเทคโนโลยี True Tone ซึ่งทำให้ภาพบนจอแสดงผล Retina และ Touch Bar ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

เทคโนโลยี True Tone ใน MacBook Pro (2018) ใช้เซ็นเซอร์แบบหลายช่องสัญญาณระดับสูงในการปรับสีและความเข้มของจอแสดงผลและ Touch Bar เพื่อให้เหมาะกับแสงสว่างภายนอก ภาพที่ปรากฏจึงดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

คุณสามารถเปิดหรือปิด True Tone ในบานหน้าต่างจอแสดงผลของการตั้งค่าระบบได้ดังนี้

  1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกจอภาพ
  2. คลิกแท็บจอภาพ
  3. ใช้ช่องทำเครื่องหมาย True Tone เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติ

True Tone บนจอแสดงผลภายนอก

True Tone ยังสามารถปรับจอแสดงผลภายนอกเหล่านี้เมื่อเชื่อมต่อกับ MacBook Pro ที่เปิดฝาได้อีกด้วย

ดูเพิ่มเติม

การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงจอแสดงผลบางค่า ซึ่งได้แก่ กลับสี ระดับสีเทา และเพิ่มความต่างระดับสี อาจปิดคุณสมบัติ True Tone ได้

คุณสามารถใช้ True Tone พร้อมกับ Night Shift ได้ ดูข้อมูลวิธีการใช้ Night Shift บน Mac

วันที่เผยแพร่: