เกี่ยวกับความปลอดภัยของการทำงานร่วมกันบน iWork และ Box

ดูวิธีเปิดและเข้าถึงไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ของ Box และ Apple เมื่อคุณทำงานร่วมกันบนเอกสาร iWork ที่จัดเก็บอยู่ใน Box

เพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันบน iWork ได้ เอกสารจะต้องถูกถ่ายโอนไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Apple ก่อน เอกสารต่างๆ จะทำงานในหน่วยความจำ และเพื่อปรับประสิทธิภาพการแก้ไขให้เหมาะสม เอกสารเหล่านี้จะถูกเข้ารหัสและแคชเช่นกัน Box จะให้และปกป้องกุญแจการเข้ารหัสซึ่งใช้ในการป้องกันเอกสารที่แคช 

หากต้องการถอดรหัสเอกสารที่แคชเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติม เซิร์ฟเวอร์ของ Apple จะรับกุญแจการเข้ารหัสที่ต้องใช้จาก Box ผ่านโทเค็นการเข้าถึง ซึ่งจะถูกส่งไปที่แอพ iWork ก่อน แล้วจากนั้นจึงถูกส่งต่อมายังเซิร์ฟเวอร์ของ Apple โทเค็นการเข้าถึงนี้จะใช้งานได้เพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น หากผู้ใช้ยังคงทำงานอยู่บนเอกสาร โทเค็นการเข้าถึงนี้จะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติ ยกเว้นบนเว็บซึ่งโทเค็นจะไม่มีการต่ออายุในทุกกรณี Box สามารถปฏิเสธไม่ให้กุญแจการเข้ารหัสเข้าถึงได้หากผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานบนเอกสารนี้แล้ว

เอกสารที่เข้ารหัสจะถูกแคชบนเซิร์ฟเวอร์ของ Apple เป็นเวลาสูงสุด 28 วัน ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น เอกสารที่แคชจะถูกถอดรหัสก็ต่อเมื่อผู้ใช้เปิดเอกสาร iWork ที่แชร์ หรือเอกสาร iWork บนเว็บ และเมื่อ Box ให้สิทธิ์เข้าถึงกุญแจที่ต้องใช้เท่านั้น

ในการสร้างตัวอย่าง เอกสารจะถูกถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Apple เอกสารเหล่านี้จะถูกจัดเก็บชั่วคราวและไม่ถูกแคช

ดูเพิ่มเติม

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: