เกี่ยวกับความปลอดภัยของการทำงานร่วมกันบน iWork และ Box

ดูวิธีเปิดและเข้าถึงไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ของ Box และ Apple เมื่อคุณทำงานร่วมกันบนเอกสาร iWork ที่จัดเก็บอยู่ใน Box

เพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันบน iWork ได้ เอกสารจะต้องถูกถ่ายโอนไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Apple ก่อน เอกสารต่างๆ จะทำงานในหน่วยความจำ และเพื่อปรับประสิทธิภาพการแก้ไขให้เหมาะสม เอกสารเหล่านี้จะถูกเข้ารหัสและแคชเช่นกัน Box จะให้และปกป้องกุญแจการเข้ารหัสซึ่งใช้ในการป้องกันเอกสารที่แคช 

หากต้องการถอดรหัสเอกสารที่แคชเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติม เซิร์ฟเวอร์ของ Apple จะรับกุญแจการเข้ารหัสที่ต้องใช้จาก Box ผ่านโทเค็นการเข้าถึง ซึ่งจะถูกส่งไปที่แอพ iWork ก่อน แล้วจากนั้นจึงถูกส่งต่อมายังเซิร์ฟเวอร์ของ Apple โทเค็นการเข้าถึงนี้จะใช้งานได้เพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น หากผู้ใช้ยังคงทำงานอยู่บนเอกสาร โทเค็นการเข้าถึงนี้จะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติ ยกเว้นบนเว็บซึ่งโทเค็นจะไม่มีการต่ออายุในทุกกรณี Box สามารถปฏิเสธไม่ให้กุญแจการเข้ารหัสเข้าถึงได้หากผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานบนเอกสารนี้แล้ว

เอกสารที่เข้ารหัสจะถูกแคชบนเซิร์ฟเวอร์ของ Apple เป็นเวลาสูงสุด 28 วัน ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น เอกสารที่แคชจะถูกถอดรหัสก็ต่อเมื่อผู้ใช้เปิดเอกสาร iWork ที่แชร์ หรือเอกสาร iWork บนเว็บ และเมื่อ Box ให้สิทธิ์เข้าถึงกุญแจที่ต้องใช้เท่านั้น

ในการสร้างตัวอย่าง เอกสารจะถูกถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Apple เอกสารเหล่านี้จะถูกจัดเก็บชั่วคราวและไม่ถูกแคช

ดูเพิ่มเติม

 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: