เติมเงินเข้า Apple ID ของคุณ

ด้วยวิธีการชำระเงินที่คุณมีในระบบ คุณสามารถเติมเงินเข้า Apple ID ที่คุณใช้ซื้อสินค้าใน iTunes และ App Store และซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud

ก่อนที่จะสามารถเติมเงินเข้า Apple ID ได้ คุณจะต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องในระบบ ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่คุณสามารถใช้กับ Apple ID ของคุณได้

การเติมเงินเข้า Apple ID ไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค ตรวจสอบว่าการเติมเงินใช้งานได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณหรือไม่ และสามารถใช้วิธีการชำระเงินวิธีใดในการเติมเงิน

หน้าจอ iPhone X ที่แสดง

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes และ App Store
 2. แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะดู Apple ID ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ดูวิธีสร้าง Apple ID หากยังไม่มี
 3. แตะ "เพิ่มเงินไปที่ Apple ID ของคุณ"1
 4. แตะจำนวนเงินที่คุณต้องการเติม หรือแตะอื่นๆ เพื่อใส่จำนวนที่ต้องการ
 5. แตะถัดไป จากนั้นยืนยันการเลือกของคุณ วิธีการชำระเงินบางแบบอาจแจ้งให้คุณยืนยันการซื้อของคุณด้วยข้อความตัวอักษรหรือวิธีการอื่นๆ

หลังจากที่คุณอนุญาตการชำระเงินแล้ว เงินดังกล่าวจะถูกเครดิตไปยัง Apple ID ของคุณ คุณสามารถใช้เครดิตดังกล่าวเพื่อซื้อสินค้าใน iTunes และ App Store หรือซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เพิ่มได้


ใน Mac หรือ PC

 1. เปิด iTunes หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ดูวิธีสร้าง Apple ID หากคุณไม่มี
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
  หน้าต่าง iTunes ที่เปิดเมนูบัญชีอยู่เบื้องหน้า โดยเลือก
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นคลิกดูบัญชี
 4. บนหน้าข้อมูลบัญชี ให้เลื่อนไปที่ส่วนบัญชี Apple ID จากนั้นคลิก "เพิ่มเงินไปที่ Apple ID"1
 5. คลิกจำนวนที่คุณต้องการเติม หรือคลิกอื่นๆ เพื่อใส่จำนวนที่ต้องการ
  หน้าต่าง iTunes Store เปิดไปที่หน้าจอ
 6. คลิกถัดไป จากนั้นยืนยันการเลือกของคุณ วิธีการชำระเงินบางแบบอาจแจ้งให้คุณยืนยันการซื้อของคุณด้วยข้อความตัวอักษรหรือวิธีการอื่นๆ

หลังจากที่คุณอนุญาตการชำระเงินแล้ว เงินดังกล่าวจะถูกเครดิตไปยัง Apple ID ของคุณ คุณสามารถใช้เครดิตดังกล่าวเพื่อซื้อสินค้าใน iTunes และ App Store หรือซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เพิ่มได้


ดูเพิ่มเติม

 

1. คุณสมบัติ "เพิ่มเงินไปที่ Apple ID" อาจมีชื่อต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วันที่เผยแพร่: