เติมเงินเข้า Apple ID ของคุณ

ด้วยวิธีการชำระเงินที่คุณมีในระบบ คุณสามารถเติมเงินลงใน Apple ID ที่คุณใช้ซื้อสินค้าใน iTunes และ App Store และซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud

ก่อนที่คุณจะสามารถเติมเงินลงใน Apple ID ได้ คุณจะต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องในระบบ ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่คุณสามารถใช้กับ Apple ID ของคุณได้

     

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes และ App Store
 2. แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะดู Apple ID ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ดูวิธีสร้าง Apple ID หากคุณไม่มี
 3. แตะ "เพิ่มเงินไปที่ Apple ID1"
 4. แตะจำนวนเงินที่คุณต้องการเติม หรือแตะอื่นๆ เพื่อใส่จำนวนที่ต้องการ
 5. แตะถัดไป จากนั้นยืนยันการเลือกของคุณ วิธีการชำระเงินบางแบบอาจแจ้งให้คุณยืนยันการซื้อของคุณด้วยข้อความตัวอักษรหรือวิธีการอื่นๆ

หลังจากที่คุณอนุญาตการชำระเงินแล้ว เงินดังกล่าวจะถูกเครดิตไปยัง Apple ID ของคุณ คุณสามารถใช้เครดิตดังกล่าวเพื่อซื้อสินค้าใน iTunes และ App Store หรือซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เพิ่มได้

ใน Mac หรือ PC

 1. เปิด iTunes หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ดูวิธีสร้าง Apple ID หากคุณไม่มี
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นคลิกดูบัญชี

ในหน้าข้อมูลบัญชี ให้ทำดังนี้

 1. เลื่อนไปที่ส่วนบัญชี Apple ID จากนั้นคลิก "เพิ่มยอดเงินใน Apple ID1"
 2. คลิกจำนวนที่คุณต้องการเติม หรือคลิกอื่นๆ เพื่อใส่จำนวนที่ต้องการ
 3. คลิกถัดไป จากนั้นยืนยันการเลือกของคุณ วิธีการชำระเงินบางแบบอาจแจ้งให้คุณยืนยันการซื้อของคุณด้วยข้อความตัวอักษรหรือวิธีการอื่นๆ

หลังจากที่คุณอนุญาตการชำระเงินแล้ว เงินดังกล่าวจะถูกเครดิตไปยัง Apple ID ของคุณ คุณสามารถใช้เครดิตดังกล่าวเพื่อซื้อสินค้าใน iTunes และ App Store หรือซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เพิ่มได้

ดูเพิ่มเติม

 

1 คุณสมบัติ "เพิ่มเงินไปที่ Apple ID" อาจใช้ชื่ออื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วันที่เผยแพร่: