เติมเงินเข้า Apple ID ของคุณ

ใช้วิธีการชำระเงินของคุณในระบบเพื่อเติมเงินเข้า Apple ID ของคุณ คุณสามารถใช้เงินที่เติมนี้เพื่อซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud, สินค้าจาก App Store และอีกมากมาย

ก่อนที่จะสามารถเติมเงินเข้า Apple ID ได้ คุณจะต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องในระบบ ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่คุณสามารถใช้กับ Apple ID ของคุณได้ ดูวิธีสร้าง Apple ID หากยังไม่มี

การเติมเงินเข้า Apple ID ไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค ตรวจสอบว่าการเติมเงินใช้งานได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณหรือไม่ และสามารถใช้วิธีการชำระเงินวิธีใดในการเติมเงิน

เติมเงินเข้า Apple ID ของคุณบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอพ App Store
 2. แตะรูปภาพของคุณ หรือแตะปุ่มลงชื่อเข้าใช้ ที่ด้านบนของหน้าจอ
 3. แตะ "เติมเงินเข้า Apple ID"
  iPhone ที่แสดงคุณสมบัติเติมเงินเข้า Apple ID
 4. แตะจำนวนเงินที่คุณต้องการเติม หรือแตะอื่นๆ เพื่อป้อนจำนวนเงินที่ต้องการ
  iPhone ที่แสดงจำนวนเงินที่คุณสามารถเติมลงในยอดคงเหลือ Apple ID ของคุณ
 5. แตะถัดไป จากนั้นยืนยันการเลือกของคุณ วิธีการชำระเงินบางแบบอาจแจ้งให้คุณยืนยันการซื้อของคุณด้วยข้อความตัวอักษรหรือวิธีการอื่นๆ

หลังจากที่คุณอนุญาตการชำระเงินแล้ว เงินดังกล่าวจะถูกเครดิตไปยัง Apple ID ของคุณ คุณสามารถใช้เครดิตเพื่อซื้อสินค้าจาก App Store หรือบริการอื่นๆ ของ Apple หรือซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เพิ่มเติม

คุณสมบัติ "เติมเงินเข้า Apple ID" อาจใช้ชื่ออื่น ในบางประเทศและภูมิภาค

เติมเงินเข้า Apple ID ของคุณบนบน Mac หรือ PC

หากคุณใช้ macOS Catalina หรือใหม่กว่า ให้ใช้ App Store หากคุณใช้ macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า หรือใช้ PC ให้ใช้ iTunes

 1. เปิด App Store บน Mac บน PC ให้เปิด iTunes สำหรับ Windows หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. เปิดหน้าข้อมูลบัญชี วิธีการมีดังนี้
  • บน Mac จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือกร้าน > ดูบัญชีของฉัน จากนั้นคลิกดูข้อมูลที่ด้านบนของหน้าจอ
  • บน PC จากด้านบนของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นคลิกดูบัญชี
 3. บนหน้าข้อมูลบัญชี ให้เลื่อนไปที่ส่วนบัญชี Apple ID จากนั้นคลิก "เติมเงินเข้า Apple ID"
  หน้าข้อมูลบัญชีที่แสดงตัวเลือกเติมเงินเข้า Apple ID
 4. คลิกจำนวนที่คุณต้องการเติม หรือคลิกอื่นๆ เพื่อป้อนจำนวนเงินที่ต้องการ
  ภาพหน้าจอของ App Store บน Mac ที่แสดงจำนวนเงินที่คุณสามารถเติมลงในยอดคงเหลือ Apple ID ของคุณ
 5. คลิกถัดไป จากนั้นยืนยันการเลือกของคุณ วิธีการชำระเงินบางแบบอาจแจ้งให้คุณยืนยันการซื้อของคุณด้วยข้อความตัวอักษรหรือวิธีการอื่นๆ

หลังจากที่คุณอนุญาตการชำระเงินแล้ว เงินดังกล่าวจะถูกเครดิตไปยัง Apple ID ของคุณ คุณสามารถใช้เครดิตเพื่อซื้อสินค้าจาก App Store หรือบริการอื่นๆ ของ Apple หรือซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud เพิ่มเติม

คุณสมบัติ "เติมเงินเข้า Apple ID" อาจใช้ชื่ออื่น ในบางประเทศและภูมิภาค

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: