วิธีส่งต่อข้อความ SMS/MMS จาก iPhone ของคุณไปยัง iPad, iPod touch หรือ Mac

ด้วยการส่งต่อข้อความ ข้อความ SMS/MMS ที่คุณส่งหรือรับใน iPhone จะสามารถปรากฏใน Mac, iPad หรือ iPod touch ได้เช่นกัน จากนั้นคุณสามารถสนทนาต่อโดยใช้อุปกรณ์ที่คุณต้องการได้

iPhone ที่อยู่ถัดจาก Mac โดยที่อุปกรณ์ทั้งสองแสดงการสนทนาผ่านข้อความตัวอักษรเดียวกัน

เมื่อมีคนส่งข้อความ SMS หรือ MMS ให้คุณบน iPhone ข้อความจะปรากฏเป็นฟองสีเขียว ส่วน iMessages จะปรากฏเป็นฟองอากาศสีน้ำเงิน เมื่อคุณตั้งค่าการส่งต่อข้อความ คุณสามารถส่งและรับข้อความ SMS และ MMS จาก iPhone ของคุณบน Mac, iPad หรือ iPod touch ที่ตรงตามความต้องการของระบบสำหรับคุณสมบัติความต่อเนื่อง

ตั้งค่าการส่งต่อข้อความ

  1. บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ > ส่งและรับ บน Mac ให้ไปที่แอพข้อความ เลือกข้อความ > การตั้งค่า จากนั้นคลิก iMessage  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ iMessage ด้วย Apple ID เดียวกันบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ
  2. บน iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ > การส่งต่อข้อความ*
  3. เลือกอุปกรณ์ที่สามารถส่งและรับข้อความตัวอักษรจาก iPhone ของคุณได้ หากคุณไม่ได้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับ Apple ID ของคุณ รหัสการตรวจสอบยืนยันจะปรากฏบนอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณแต่ละเครื่อง แล้วให้ป้อนรหัสดังกล่าวบน iPhone ของคุณ

ตราบใดที่ iPhone เปิดอยู่และเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์ คุณจะสามารถส่งและรับข้อความ SMS/MMS ใหม่บนอุปกรณ์ที่คุณเพิ่มไว้ได้

ปัจจุบัน iCloud จะอัพเดทประวัติข้อความทั้งหมดของคุณให้ตรงกันและทำให้เข้าถึงได้บนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ แม้ในกรณีที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่ ดูวิธีการจัดเก็บข้อความทั้งหมดของคุณไว้ใน iCloud

* ไม่เห็นการตั้งค่าการส่งต่อข้อความบน iPhone ของคุณใช่หรือไม่ ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ ปิด iMessage แล้วเปิดอีกครั้ง จากนั้นแตะส่งและรับ แตะใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ iMessage จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID เดียวกันกับที่ใช้บนอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ

ส่งต่อข้อความเก่า

  1. แตะค้างที่ฟองข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ จากนั้นแตะเพิ่มเติม
  2. เลือกข้อความอื่นๆ ที่คุณต้องการส่งต่อ 
  3. แตะส่งต่อ และป้อนผู้รับ
  4. แตะส่ง 

วันที่เผยแพร่: