วิธีส่งต่อข้อความ SMS/MMS บน iPhone

SMS/MMS เป็นข้อความที่คุณสามารถส่งไปที่โทรศัพท์มือถือหรือ iPhone เครื่องอื่นได้

ตั้งค่าการส่งต่อข้อความ

คุณสามารถส่งต่อข้อความจาก iPhone ไปยัง iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณได้ วิธีการมีดังนี้

  1. บนอุปกรณ์ iOS ทั้งหมด ไปที่การตั้งค่า > แอพข้อความ บน Mac ไปที่แอพข้อความ > การตั้งค่า จากนั้นคลิก iMessage ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ iMessage ด้วย Apple ID เดียวกันบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ
  2. บน iPhone ไปที่การตั้งค่า > แอพข้อความ จากนั้นแตะการส่งต่อข้อความ
  3. เลือกอุปกรณ์ที่สามารถส่งและรับข้อความตัวอักษรจาก iPhone ของคุณได้ 

ตราบใดที่ iPhone เปิดอยู่และเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์ คุณจะสามารถส่งและรับข้อความ SMS/MMS ใหม่ที่ปรากฏในฟองข้อความสีเขียวได้บนอุปกรณ์ที่คุณเพิ่ม

ปัจจุบัน iCloud จะอัพเดทประวัติข้อความทั้งหมดของคุณให้ตรงกันและทำให้เข้าถึงได้บนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ แม้ในกรณีที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่ ดูวิธีการจัดเก็บข้อความทั้งหมดของคุณไว้ใน iCloud

ส่งต่อข้อความเก่า

  1. แตะค้างที่ฟองข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ จากนั้นแตะเพิ่มเติม
  2. เลือกข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ 
  3. แตะ ไอคอนส่งต่อ แล้วป้อนชื่อผู้ติดต่อ 
  4. แตะ ไอคอนส่งข้อความ เพื่อส่ง
     

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: