ส่งต่อข้อความ SMS/MMS จาก iPhone ไปยัง Mac หรือ iPad

ด้วยการส่งต่อข้อความ ข้อความ SMS/MMS ที่คุณส่งหรือรับใน iPhone จะสามารถปรากฏใน Mac หรือ iPad ได้เช่นกัน จากนั้นคุณสามารถสนทนาต่อโดยใช้อุปกรณ์ที่คุณต้องการได้

iPhone ที่อยู่ถัดจาก Mac โดยที่อุปกรณ์ทั้งสองแสดงการสนทนาผ่านข้อความตัวอักษรเดียวกัน

เมื่อมีคนส่งข้อความ SMS หรือ MMS บน iPhone ข้อความจะปรากฏเป็นฟองข้อความสีเขียว iMessage จะปรากฏเป็นฟองข้อความสีน้ำเงิน เมื่อคุณตั้งค่าการส่งต่อข้อความ คุณสามารถส่งและรับข้อความ SMS และ MMS จาก iPhone ของคุณบนอุปกรณ์ใดก็ได้ที่ตรงตามความต้องการของระบบสำหรับคุณสมบัติความต่อเนื่อง

ตั้งค่าการส่งต่อข้อความ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ iMessage ด้วย Apple ID เดียวกันบนแต่ละอุปกรณ์

  • iPhone หรือ iPad: ตรวจสอบว่า Apple ID แสดงในการตั้งค่า > ข้อความ > ส่งและรับ
  • Mac: เปิดข้อความ เลือกข้อความ > การตั้งค่า จากนั้นคลิก iMessage ตรวจสอบ Apple ID ที่แสดง

บน iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ > การส่งต่อข้อความ* จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่สามารถส่งและรับข้อความตัวอักษรจาก iPhone ของคุณได้ หากคุณไม่ได้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับ Apple ID ของคุณ รหัสการตรวจสอบยืนยันจะปรากฏบนอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณแต่ละเครื่อง แล้วให้ป้อนรหัสดังกล่าวบน iPhone ของคุณ

ตราบใดที่ iPhone เปิดอยู่และเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์ คุณจะสามารถส่งและรับข้อความ SMS/MMS ใหม่บนอุปกรณ์ที่คุณเพิ่มไว้ได้

ปัจจุบัน iCloud จะอัปเดตประวัติข้อความทั้งหมดของคุณให้ตรงกันและทำให้เข้าถึงได้บนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ แม้ในกรณีที่คุณตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่ ดูวิธีการจัดเก็บข้อความทั้งหมดของคุณไว้ใน iCloud

ส่งต่อข้อความเก่า

  1. แตะค้างที่ฟองข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ จากนั้นแตะเพิ่มเติม
  2. เลือกข้อความอื่นๆ ที่คุณต้องการส่งต่อ 
  3. แตะส่งต่อ และป้อนผู้รับ
  4. แตะส่ง 

*  หากคุณไม่เห็นการตั้งค่าการส่งต่อข้อความ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ ปิด iMessage แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง แตะส่งและรับ แตะใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ iMessage จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID เดียวกันกับที่ใช้บนอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ

 

วันที่เผยแพร่: