ใช้ FaceTime บน Mac

ดูวิธีใช้ FaceTime เพื่อโทรแบบวิดีโอและเสียงจากอุปกรณ์ Mac ของคุณ

แอพพลิเคชั่น FaceTime บน Mac

ไอคอนแอพ FaceTime

หากต้องการใช้ FaceTime บน Mac ให้ดำเนินการดังนี้

 • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • ลงชื่อเข้าใช้ FaceTime ด้วย Apple ID ของคุณ 
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไมโครโฟนในตัวหรือที่เชื่อมต่อสำหรับการโทร FaceTime แบบเสียง และมีกล้องในตัวหรือที่เชื่อมต่อสำหรับการโทร FaceTime แบบวิดีโอ

 

เปิด FaceTime

 1. เปิดแอพ FaceTime
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ

หากคุณไม่ต้องการรับสาย FaceTime บน Mac ให้เลือก FaceTime > ปิด FaceTime

เส้นแบ่ง

โทร FaceTime

 1. เปิดแอพ FaceTime
 2. ในช่องค้นหา ให้ป้อนชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลของคนที่คุณต้องการโทรหา        การค้นหารายชื่อในแอพ FaceTime 
 3. โทรออก:
  • หากต้องการโทร FaceTime แบบวิดีโอ ให้คลิก ปุ่มวิดีโอ FaceTime
  • หากต้องการโทร FaceTime แบบเสียง ให้คลิกปุ่มเสียง FaceTime
  • ใช้ Siriคลิก ปุ่ม Siri ที่มุมขวาบนของแถบเมนู แล้วพูดบางอย่างเช่น "FaceTime หาลิซ่า" หรือ "FaceTime แบบเสียงหาลิซ่า"

เส้นแบ่ง

          สาย FaceTime เรียกเข้า

รับหรือปฏิเสธสาย FaceTime

เมื่อมีคนโทรหาคุณด้วย FaceTime จะมีการแจ้งเตือนปรากฏที่มุมขวาบนของหน้าจอ

เมื่อมีสาย FaceTime โทรเข้า ให้ทำดังนี้

 • คลิก "ยอมรับ" หรือ "ปฏิเสธ" หากคุณคลิก ปุ่มเครื่องหมายตก ถัดจากปฏิเสธ คุณสามารถส่ง iMessage หรือตั้งค่าเตือนความจำให้โทรกลับทีหลังได้
 • ใช้ Touch Bar เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธสาย

เส้นแบ่ง

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: