ใช้ FaceTime บน Mac

ดูวิธีใช้ FaceTime เพื่อโทรแบบวิดีโอและเสียงหาบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคนหรือจาก Mac ของคุณ

คน 5 คนอยู่ในการโทร FaceTime แบบกลุ่มบน Mac

ไอคอนแอพ FaceTime

หากต้องการใช้ FaceTime1 เพื่อโทรแบบวิดีโอหรือเสียง คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และไมโครโฟนหรือกล้องในตัว หรือที่เชื่อมต่ออยู่ จากนั้นเพียงเปิดแอพ FaceTime แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ 

 

การโทร FaceTime หาบุคคลเพียงคนเดียว

โทร FaceTime

เปิดแอพ FaceTime แล้วใช้ช่องค้นหาเพื่อป้อนที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณต้องการโทรหา หากบุคคลดังกล่าวอยู่ในรายชื่อของคุณอยู่แล้ว คุณจะสามารถป้อนเพียงชื่อของบุคคลดังกล่าวได้

 • หากต้องการโทร FaceTime แบบเสียง คลิก ปุ่มเสียง FaceTime เสียง
 • หากต้องการโทร FaceTime แบบวิดีโอ คลิก ปุ่มวิดีโอ FaceTime วิดีโอ 

อีกทั้งคุณยังสามารถคลิก ปุ่ม Siri ในแถบเมนู ในแถบเมนู แล้วขอให้ Siri "FaceTime แบบเสียงหา Lisa" หรือ "FaceTime หา John" เป็นต้น


เส้นแบ่ง

การรับการแจ้งเตือนคำขอ FaceTime จากบุคคล

 

รับหรือปฏิเสธสาย FaceTime

เมื่อมีคนโทรหาคุณโดยใช้ FaceTime การแจ้งเตือนจะปรากฏที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ คลิกยอมรับหรือปฏิเสธ หรือใช้ Touch Bar เพื่อยอมรับหรือปฏิเสธ

 • หากคุณคลิก ปุ่มเครื่องหมายตก ถัดจากยอมรับ คุณจะสามารถเลือกยอมรับ FaceTime แบบเสียงแทน FaceTime แบบวิดีโอได้ 
 • หากคุณคลิก ปุ่มเครื่องหมายตก ถัดจากปฏิเสธ คุณจะสามารถเลือกส่งข้อความหรือตั้งค่าเตือนความจำให้โทรกลับทีหลังได้

หากต้องการหยุดรับสาย FaceTime บน Mac เปิด FaceTime จากนั้นเลือก FaceTime > ปิด FaceTime จากแถบเมนู

เส้นแบ่ง

ใช้ FaceTime แบบกลุ่ม

เมื่อใช้ macOS Mojave 10.14.1 คุณสามารถใช้ FaceTime แบบกลุ่มเพื่อพูดคุยกับคนอื่นได้สูงสุดถึง 32 คน2 สี่เหลี่ยมย่อยของบุคคลทุกคนจะขยายขนาดโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนพูด

เพิ่มบุคคลไปยังการโทร FaceTime แบบกลุ่มใหม่

โทร FaceTime แบบกลุ่ม

 1. เปิดแอพ FaceTime
 2. ป้อนชื่อในรายชื่อ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์
 3. คลิก ปุ่ม FaceTime แบบเสียง หรือ ปุ่ม FaceTime แบบวิดีโอ เพื่อเริ่มการโทร FaceTime ของคุณ 

หากต้องการโทร FaceTime แบบกลุ่มจากกลุ่มในรายการล่าสุดของคุณ คลิก ไอคอนการโทร FaceTime แบบวิดีโอใหม่ จากนั้นคลิก ไอคอน FaceTime เพื่อเริ่มการโทร

นอกจากนี้ คุณยังสามารถโทร FaceTime แบบกลุ่มจากแอพข้อความได้อีกด้วย เพียงไปที่การสนทนา คลิกรายละเอียด จากนั้นคลิก ปุ่มโทร FaceTime แบบวิดีโอ หรือ ปุ่ม FaceTime แบบเสียง

การรับการแจ้งเตือนจาก FaceTime แบบกลุ่ม

รับหรือปฏิเสธสาย FaceTime แบบกลุ่ม

การเข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่มที่คนอื่นเป็นผู้เริ่มสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • คลิกการแจ้งเตือนจากศูนย์การแจ้งเตือนหรือจากหน้าจอล็อค จากนั้นคลิก ไอคอน FaceTime 
 • หากต้องการเข้าร่วมการโทร FaceTime แบบกลุ่มจากแอพข้อความ ให้คลิกเข้าร่วมจากการสนทนาแบบกลุ่มในแอพข้อความ 
 • หากต้องการเข้าร่วมการโทรจากแอพ FaceTime ให้คลิก ไอคอน FaceTime ถัดจากสายโทรที่ทำงานอยู่ จากนั้นคลิก ไอคอน FaceTime เพื่อเข้าร่วมการสนทนา

เพิ่มคนไปยังการโทร FaceTime แบบกลุ่ม

 1. คลิก ปุ่มแถบด้านข้าง เพื่อแสดงแถบด้านข้าง
 2. คลิก ปุ่มเพิ่มคน เพื่อเพิ่มบุคคล
 3. ป้อนชื่อในรายชื่อ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นคลิกเพิ่ม

เส้นแบ่ง

เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณระหว่างการโทร

เลื่อนตัวชี้ไปเหนือหน้าต่าง FaceTime ระหว่างการโทรเพื่อแสดงการควบคุมบนหน้าจอ

 

ปุ่มแถบด้านข้าง

คลิกเพื่อซ่อนหรือแสดงแถบด้านข้าง จากตรงนี้ คุณจะสามารถเพิ่ม ปุ่มเพิ่มคน บุคคลเพิ่มเติม ดูว่ามีใครอยู่ในสายบ้าง และส่งข้อความ ปุ่มข้อความ ให้กับทุกคนที่อยู่ในสายได้

 

ปุ่มปิดเสียงไมโครโฟน

คลิกเพื่อปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงไมโครโฟน

ปุ่มปิดเสียงวิดีโอ

คลิกเพื่อปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงวิดีโอ

ปุ่มเต็มหน้าจอ

คลิกเพื่อรับการโทร FaceTime ของคุณแบบเต็มหน้าจอ

 

ปุ่มวางสาย

คลิกเพื่อวางสายการโทร FaceTime ของคุณ

 

ดูเพิ่มเติม

1. FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

2. FaceTime จะแสดงตารางวิดีโอสดได้สูงสุดถึง 4 หรือ 9 ช่องพร้อมกันโดยขึ้นอยู่กับรุ่น Mac ของคุณ ผู้พูดที่พูดมากที่สุด 4 หรือ 9 คนจะแสดงเป็นตารางวิดีโอ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมอื่นๆ จะแสดงเป็นเครื่องหมายตกใจ

วันที่เผยแพร่: