หากคุณไม่สามารถเปิด App Store หรือ iTunes Store ซื้อคอนเทนต์ หรือแก้ไขข้อมูลการชำระเงินได้

คุณอาจกำลังใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ล้าสมัย

อุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าจะไม่สามารถใช้ iTunes Store ได้อีกต่อไป

เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น อุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าจะไม่สามารถใช้ iTunes Store ได้อีกต่อไป 

Apple ขอแนะนำให้คุณอัพเดทซอฟต์แวร์ของคุณในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

  • หากคุณเห็นข้อผิดพลาด -9836
  • หากคุณมีปัญหาในการโหลด iTunes Store
  • หากคุณไม่สามารถแก้ไขวิธีการชำระเงินใน App Store หรือ iTunes Store ได้
  • หากคุณมีปัญหาในการซื้อสินค้าใน App Store หรือ iTunes Store
  • หากคุณมีปัญหาในการดาวน์โหลดรายการจาก iTunes Store บน PC ที่ใช้ Windows

อัพเดทซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์บางชิ้นที่ยกเลิกการผลิตจะไม่สามารถใช้ iTunes Store ได้อีกต่อไป

หากอุปกรณ์ของคุณยกเลิกการผลิตแล้ว คุณอาจไม่สามารถใช้ iTunes Store ในอุปกรณ์นั้นได้ แม้ว่าคุณจะอัพเดทซอฟต์แวร์ก็ตาม ดูว่าอุปกรณ์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิตหรือไม่

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: