หากคุณไม่สามารถเข้าถึง App Store หรือบริการสื่ออื่นๆ ของ Apple หรือไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณได้

คุณอาจกำลังใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ล้าสมัย

หากคุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณสำหรับ App Store หรือ iTunes Store

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2018 Apple ได้ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินของคุณจะได้รับการปกป้องต่อไปเมื่อคุณซื้อสินค้าบน App Store หรือ iTunes Store การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทำให้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงินใน Apple ID ของคุณจากอุปกรณ์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Apple เวอร์ชั่นต่อไปนี้ได้อีกต่อไป

  • iOS 4.3.5 หรือก่อนหน้า
  • macOS Mountain Lion 10.8.5 หรือก่อนหน้า
  • ซอฟต์แวร์ Apple TV 6.2.1 หรือก่อนหน้า

หากคุณใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่งดังกล่าวบนอุปกรณ์ของคุณและจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน คุณควรดำเนินการดังนี้

  1. อัพเดทอุปกรณ์ของคุณให้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุด
  2. แก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณ

หรือแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณบนอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ใหม่กว่า

หากคุณไม่สามารถเข้าใช้ iTunes Store บนอุปกรณ์ของคุณได้

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 Apple ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์บางรุ่นที่ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าใช้สามารถใช้ iTunes Store ได้

คุณใช้ Windows XP หรือ Vista บน PC ของคุณหรือไม่

Microsoft ไม่รองรับ Windows เวอร์ชั่นของคุณอีกต่อไป และคุณจะไม่สามารถใช้ iTunes เวอร์ชั่นล่าสุดหรือเข้าใช้ iTunes Store ได้ คุณยังสามารถใช้งาน iTunes เวอร์ชั่นก่อนหน้าบน PC ที่ใช้ Windows ของคุณต่อได้ แต่จะไม่มีการสนับสนุนจาก Apple อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถซื้อสินค้าใหม่ๆ จาก iTunes Store หรือดาวน์โหลดสินค้าที่ซื้อก่อนหน้านี้อีกครั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้

หากต้องการซื้อสินค้าจาก iTunes Store และดาวน์โหลดสินค้าที่ซื้อก่อนหน้านี้อีกครั้ง ให้อัพเดทเป็น Windows 7 หรือใหม่กว่า และดาวน์โหลด iTunes เวอร์ชั่นล่าสุด

ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของคุณล้าสมัยหรือไม่

หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิตเช่น Apple TV (รุ่นที่ 1) หรือ Apple TV (รุ่นที่ 2) คุณอาจไม่สามารถใช้ iTunes Store ได้ ผลิตภัณฑ์ Apple ที่ที่ยกเลิกการผลิตจะไม่ได้รับการอัพเดท ตรวจสอบเพื่อดูว่าอุปกรณ์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิตหรือไม่

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: