เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ tvOS 10.1

เอกสารนี้จะอธิบายเนื้อหาความปลอดภัยของ tvOS 10.1

เพื่อเป็นการปกป้องลูกค้าของเรา Apple จะไม่เปิดเผย อภิปราย หรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยจนกว่าจะมีการตรวจสอบ และมีแพตช์หรือมีการเปิดตัวออกมาแล้ว รายการที่เปิดตัวล่าสุดจะแสดงอยู่ในหน้ารายการอัพเดทความปลอดภัยของ Apple

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย โปรดดูที่หน้าความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple คุณสามารถเข้ารหัสการสื่อสารกับ Apple ได้โดยใช้คีย์ PGP สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

เอกสารด้านความปลอดภัยของ Apple จะอ้างอิงช่องโหว่ต่างๆ ตาม CVE-ID หากทำได้

tvOS 10.1

เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2016

เสียง

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลไฟล์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้เกิดการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7658: Haohao Kong จาก Keen Lab (@keen_lab) ของ Tencent

CVE-2016-7659: Haohao Kong จาก Keen Lab (@keen_lab) ของ Tencent

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

CoreFoundation

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลสตริงที่ประสงค์ร้ายอาจทำให้แอพพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิด หรือทำให้เกิดการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: มีปัญหาหน่วยความจำเสียหายในการประมวลผลสตริง ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7663: นักวิจัยนิรนาม

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

CoreGraphics

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลไฟล์แบบอักษรที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอพพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิด

คำอธิบาย: ช่องโหว่แบบ Null Pointer Dereference ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7627: TRAPMINE Inc. & Meysam Firouzi @R00tkitSMM

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

จอแสดงผลภายนอกของ CoreMedia

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นเฉพาะที่อาจสามารถใช้รหัสในบริบทของ mediaserver daemon ได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาเกี่ยวกับความสับสนในประเภทได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7655: Keen Lab ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

CoreMedia Playback

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลไฟล์ .mp4 ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้เกิดการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7588: dragonltx จาก Huawei 2012 Laboratories

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

CoreText

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลไฟล์แบบอักษรที่สร้างขึ้นโดยมีประสงค์ร้ายอาจนำไปสู่การเรียกใช้รหัสโดยพลการ

คำอธิบาย: มีปัญหาหลายประการเกี่ยวกับความเสียหายของหน่วยความจำในการจัดการไฟล์แบบอักษร ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7595: riusksk (泉哥) จาก Tencent Security Platform Department

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

CoreText

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลสตริงที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้ระบบปฏิเสธการให้บริการ

คำอธิบาย: ปัญหาในขณะเรนเดอร์ช่วงสัญญาณที่ซ้อนทับกันได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7667: Nasser Al-Hadhrami (@fast_hack), Saif Al-Hinai (welcom_there) จาก Digital Unit (dgunit.com)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2016

ภาพดิสก์

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้รหัสที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7616: daybreaker@Minionz ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

FontParser

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลไฟล์แบบอักษรที่สร้างขึ้นโดยมีประสงค์ร้ายอาจนำไปสู่การเรียกใช้รหัสโดยพลการ

คำอธิบาย: มีปัญหาหลายประการเกี่ยวกับความเสียหายของหน่วยความจำในการจัดการไฟล์แบบอักษร ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-4691: riusksk (泉哥) จาก Tencent Security Platform Department

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

ICU

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์เว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7594: André Bargull

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

ImageIO

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: ผู้โจมตีจากระยะไกลอาจสามารถทำให้หน่วยความจำรั่วไหลได้

คำอธิบาย: ปัญหาการอ่านข้อมูลนอกขอบเขตได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7643: Yangkang (@dnpushme) จาก Qihoo360 Qex Team

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

IOHIDFamily

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นเฉพาะที่ที่มีสิทธิ์ในระดับระบบอาจสามารถใช้รหัสที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหา Use-after-free ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7591: daybreaker จาก Minionz

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

IOKit

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถอ่านหน่วยความจำเคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7657: Keen Lab ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

IOKit

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: ผู้ใช้เฉพาะเครื่องอาจสามารถกำหนดเค้าโครงหน่วยความจำเคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำที่แชร์ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7714: Qidan He (@flanker_hqd) จาก KeenLab ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2017

JavaScriptCore

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การใช้งานสคริปต์ใน Sandbox ของ JavaScript อาจสามารถเข้าถึงสถานะภายนอก Sandbox ดังกล่าวได้

คำอธิบาย: มีปัญหาการตรวจสอบในการประมวลผล JavaScript ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-4695: Mark S. Miller จาก Google

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2017

เคอร์เนล

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้รหัสที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ 

คำอธิบาย: ปัญหาหลายประการเกี่ยวกับความเสียหายของหน่วยความจำได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7606: @cocoahuke, Chen Qin จาก Topsec Alpha Team (topsec.com)

CVE-2016-7612: Ian Beer จาก Google Project Zero

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

เคอร์เนล

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถอ่านหน่วยความจำเคอร์เนลได้

คำอธิบาย: ปัญหาการเตรียมใช้งานที่ไม่เพียงพอได้รับการแก้ไขแล้วโดยการเตรียมใช้งานหน่วยความจำอย่างถูกต้องกลับไปที่ User Space

CVE-2016-7607: Brandon Azad

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

เคอร์เนล

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: ผู้ใช้เฉพาะที่อาจสามารถทำให้ระบบปฏิเสธการบริการ

คำอธิบาย: ปัญหาการปฏิเสธการให้บริการได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7615: National Cyber Security Centre (NCSC) แห่งสหราชอาณาจักร

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

เคอร์เนล

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: ผู้ใช้เฉพาะเครื่องอาจทำให้ระบบหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจในเคอร์เนล

คำอธิบาย: ปัญหา Use-after-free ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7621: Ian Beer จาก Google Project Zero

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

เคอร์เนล

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: ผู้ใช้เฉพาะที่อาจสามารถได้รับสิทธิ์ในระดับรูทได้

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7637: Ian Beer จาก Google Project Zero

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

เคอร์เนล

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจทำให้เกิดการปฏิเสธการให้บริการได้

คำอธิบาย: ปัญหาการปฏิเสธการให้บริการได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7647: Lufeng Li จาก Qihoo 360 Vulcan Team

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2017

libarchive

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: ผู้โจมตีเฉพาะที่อาจสามารถเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่แล้วได้

คำอธิบาย: มีปัญหาการตรวจสอบในการจัดการ symlinks ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบของ symlinks ให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7619: นักวิจัยนิรนาม

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

การจัดการพลังงาน

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: ผู้ใช้เฉพาะที่อาจสามารถได้รับสิทธิ์ในระดับรูทได้

คำอธิบาย: ปัญหาในข้อมูลอ้างอิงชื่อ Mach port ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7661: Ian Beer จาก Google Project Zero

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

โปรไฟล์

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การเปิดใบรับรองที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: มีปัญหาความเสียหายของหน่วยความจำในการจัดการโปรไฟล์ใบรับรอง ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขผ่านการตรวจสอบอินพุตที่ดีขึ้น

CVE-2016-7626: Maksymilian Arciemowicz (cxsecurity.com)

ความปลอดภัย

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: ผู้โจมตีอาจสามารถใช้จุดอ่อนในอัลกอริทึมการเข้ารหัส 3DES ได้

คำอธิบาย: 3DES ถูกลบออกจากการเป็น cipher ตามค่าเริ่มต้นแล้ว

CVE-2016-4693: Gaëtan Leurent และ Karthikeyan Bhargavan จาก INRIA Paris

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

ความปลอดภัย

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: ผู้โจมตีในตำแหน่งเครือข่ายที่มีสิทธิ์อาจทำให้เกิดการปฏิเสธการให้บริการได้

คำอธิบาย: มีปัญหาการตรวจสอบในการจัดการของ URL ตัวตอบสนองของ OCSP ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการตรวจสอบสถานะการเพิกถอน OCSP หลังจากตรวจสอบ CA และจำกัดจำนวนคำขอ OCSP ต่อใบรับรองหนึ่งใบแล้ว

CVE-2016-7636: Maksymilian Arciemowicz (cxsecurity.com)

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

ความปลอดภัย

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: ใบรับรองอาจได้รับการประเมินว่าเชื่อถือได้โดยไม่คาดคิด

คำอธิบาย: มีปัญหาการประเมินใบรับรองในการตรวจสอบใบรับรอง ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการตรวจสอบใบรับรองเพิ่มเติม

CVE-2016-7662: Apple

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

syslog

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: ผู้ใช้เฉพาะที่อาจสามารถได้รับสิทธิ์ในระดับรูทได้

คำอธิบาย: ปัญหาในข้อมูลอ้างอิงชื่อ Mach port ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7660: Ian Beer จาก Google Project Zero

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

WebKit

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์เว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหลายประการเกี่ยวกับความเสียหายของหน่วยความจำได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-4692: Apple

CVE-2016-7635: Apple

CVE-2016-7652: Apple

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

WebKit

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์เว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจส่งผลให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลหน่วยความจำของการประมวลผล

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-4743: Alan Cutter

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

WebKit

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์เว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจส่งผลให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้

คำอธิบาย: ปัญหาการตรวจสอบได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7586: Boris Zbarsky

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

WebKit

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์เว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหลายประการเกี่ยวกับความเสียหายของหน่วยความจำได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7587: Adam Klein

CVE-2016-7610: Zheng Huang จาก Baidu Security Lab ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

CVE-2016-7611: นักวิจัยนิรนามที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

CVE-2016-7639: Tongbo Luo จาก Palo Alto Networks

CVE-2016-7640: Kai Kang จาก Tencent's Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7641: Kai Kang จาก Tencent's Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7642: Tongbo Luo จาก Palo Alto Networks

CVE-2016-7645: Kai Kang จาก Tencent's Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7646: Kai Kang จาก Tencent's Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7648: Kai Kang จาก Tencent's Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7649: Kai Kang จาก Tencent's Xuanwu Lab (tencent.com)

CVE-2016-7654: Keen Lab ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

WebKit

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์เว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7589: Apple

CVE-2016-7656: Keen Lab ที่ทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative ของ Trend Micro

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

WebKit

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์เว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจส่งผลให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลหน่วยความจำของการประมวลผล

คำอธิบาย: ปัญหาการเข้าถึงหน่วยความจำที่ไม่ได้เตรียมใช้งานได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการเตรียมใช้งานหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7598: Samuel Groß

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

WebKit

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์เว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจส่งผลให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้

คำอธิบาย: มีปัญหาในการจัดการการเปลี่ยนเส้นทางของ HTTP ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการตรวจสอบแบบข้ามต้นทางให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7599: Muneaki Nishimura (nishimunea) จาก Recruit Technologies Co., Ltd.

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

WebKit

มีให้สำหรับ: Apple TV (รุ่นที่ 4)

ผลกระทบ: การประมวลผลคอนเทนต์เว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอพพลิเคชั่นหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด หรือทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

CVE-2016-7632: Jeonghoon Shin

เพิ่มรายการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2016

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: