วิธีใช้คีย์ PGP สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

เรียนรู้วิธีใช้คีย์ PGP สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

คำแนะนำด้านความปลอดภัยของ Apple จะถูกเซ็นชื่อด้วยคีย์ PGP สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple ข้อมูลความปลอดภัยที่ละเอียดอ่อนอาจถูกเข้ารหัสในคีย์นี้เมื่อมีการสื่อสารกับฝ่ายความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

ตามหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดี คุณควรตรวจสอบคีย์ PGP ที่คุณได้รับและอย่าเชื่อถือคีย์ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ สามารถดูข้อมูลเพื่อตรวจสอบคีย์ PGP สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple ได้จาก https://www.apple.com/th/support/security/pgp/

เพื่อตรวจสอบยืนยันการรับรองความถูกต้องการแจ้งความปลอดภัย ให้เปรียบเทียบลายเซ็นของคีย์ด้วยคีย์ PGP สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple ที่อยู่ในเอกสารข้างต้นนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple จะมีให้ที่ http://www.apple.com/th/support/security/

วันที่เผยแพร่: