ไอคอนและสัญลักษณ์สถานะใน iPhone

เรียนรู้ความหมายของไอคอนและสัญลักษณ์สถานะที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ 

คุณสามารถพบไอคอนสถานะได้ที่ใดบ้าง

ไอคอนสถานะจะแสดงอยู่ที่แถบสถานะใน iPhone ของคุณ

 

iPhone รุ่นต่างๆ ที่มี Face ID

 

iPhone รุ่นต่างๆ ที่มี Touch ID

หากคุณไม่เห็นไอคอน ให้ตรวจสอบศูนย์ควบคุมโดยปัดลงจากมุมขวาบน

เกี่ยวกับไอคอนสถานะบน iPhone

ดูความหมายของไอคอนได้จากรายการด้านล่าง

ไอคอน 5G
เครือข่าย 5G ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณพร้อมใช้งานแล้ว และ iPhone ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายดังกล่าวได้ 5G ใช้งานได้กับ iPhone รุ่นต่างๆ เหล่านี้ (มีให้บริการในบางพื้นที่เท่านั้น)


เครือข่าย 5G ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณที่มีความถี่สูงกว่าพร้อมใช้งานแล้ว และ iPhone ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายดังกล่าวได้ ใช้งานได้กับ iPhone รุ่นต่างๆ เหล่านี้ (มีให้บริการในบางพื้นที่เท่านั้น)

ไอคอน 5G E
เครือข่าย 5G E ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณพร้อมใช้งานแล้ว และ iPhone ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายดังกล่าวได้ ใช้งานร่วมกับ iPhone 8 ขึ้นไปได้ (มีให้บริการในบางพื้นที่เท่านั้น)

ไอคอน LTE
เครือข่าย LTE ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณพร้อมใช้งานแล้ว และ iPhone ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายดังกล่าวได้ (iPhone 5 และใหม่กว่า มีให้บริการในบางพื้นที่เท่านั้น)

ไอคอน 3G
เครือข่าย 3G UMTS (GSM) หรือ EV-DO (CDMA) ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณพร้อมใช้งานแล้ว และ iPhone ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายดังกล่าวได้

ไอคอน 4G
เครือข่าย 4G UMTS (GSM) หรือ LTE ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณพร้อมใช้งานแล้ว และ iPhone ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายดังกล่าวได้ (มีให้บริการในบางพื้นที่เท่านั้น)

ไอคอน GPRS
เครือข่าย GPRS (GSM) หรือ 1xRTT (CDMA) ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณพร้อมใช้งานแล้ว และ iPhone ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายดังกล่าวได้ 

ไอคอน E
เครือข่าย EDGE (GSM) ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณพร้อมใช้งานแล้ว และ iPhone ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายดังกล่าวได้

ไอคอนเครือข่ายเซลลูลาร์
คุณอยู่ในระยะสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์ และสามารถโทรออกและรับสายได้ หากไม่มีสัญญาณ จะมีคำว่า "ไม่มีบริการ" หรือ "SOS" ปรากฏขึ้น

ไอคอนซิมคู่ที่มีบริการเซลลูลาร์
บน iPhone ที่รองรับความสามารถของซิมคู่ คุณอยู่ในระยะสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์และสามารถโทรออกหรือรับสายได้ หากไม่มีสัญญาณ จะมีคำว่า "ไม่มีบริการ" หรือ "SOS" ปรากฏขึ้น

ไอคอน Wi-Fi
คุณสามารถใช้การโทรผ่าน Wi-Fi ได้ นอกจากนี้ผู้ให้บริการจะปรากฏข้างๆ ไอคอนด้วย

ไอคอนแถบ Wi-Fi
iPhone ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

ไอคอน VPN
คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ VPN

ไอคอนไม่ได้เชื่อมต่อ VPN
คุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย VPN แล้ว

ไอคอนลูกศร
แอปหรือเว็บไซต์กำลังใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ลูกศรสีน้ำเงิน อาจปรากฏขึ้นเมื่อแอปที่คุณกำลังใช้ขอตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ไอคอนวงล้อหมุน
มีกิจกรรมเครือข่าย 

ไอคอนโทรศัพท์
การโอนสายเปิดใช้งานอยู่

ไอคอนโหมดเครื่องบิน
โหมดเครื่องบินเปิดอยู่ คุณไม่สามารถโทรออกหรือใช้บลูทูธได้จนกว่าจะปิดการตั้งค่านี้ 

ไอคอนคีย์บอร์ดโทรศัพท์
โทรพิมพ์ (TTY)
 เปิดอยู่

ไอคอนล็อคการหมุน
การล็อคแนวตั้งเปิดอยู่ หน้าจอของคุณจะไม่หมุนจนกว่าคุณจะปิดการตั้งค่านี้

ไอคอนพระจันทร์
ห้ามรบกวนเปิดอยู่ การตั้งค่านี้จะปิดเสียงสายที่โทรเข้ามา เสียงเตือน และการแจ้งเตือน จนกว่าคุณจะปิดการตั้งค่านี้ นาฬิกาปลุกยังคงมีเสียงดังอยู่ 

ไอคอนลูกศรหมุน
iPhone กำลังซิงค์กับ iTunes 

ไอคอนแม่กุญแจ
iPhone ถูกล็อคด้วยรหัสผ่านหรือ Touch ID

ไอคอนชุดหูฟัง
iPhone ของคุณจับคู่อยู่กับชุดหูฟัง เฮดโฟน หรือหูฟัง

ไอคอนนาฬิกา
มีการตั้งปลุกอยู่

ไอคอนแบตเตอรี่ที่ชาร์จ
ไอคอนนี้แสดงระดับแบตเตอรี่ของ iPhone หากไอคอนนี้เป็นสีเหลือง แสดงว่าโหมดพลังงานต่ำเปิดอยู่ หากไอคอนนี้เป็นสีแดง หมายความว่า iPhone ของคุณเหลือพลังงานน้อยกว่า 20%

ไอคอนแบตเตอรี่แนวตั้ง
ระดับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์บลูทูธของคุณที่จับคู่อยู่

ไอคอนฮอตสปอต
iPhone ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านฮอตสปอตส่วนบุคคลของอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่น

ไอคอนแบตเตอรี่พร้อมสายฟ้า
iPhone กำลังชาร์จ

ไอคอน CarPlay
iPhone ของคุณเชื่อมต่อกับ CarPlay แล้ว

ไอคอนหน้าจอการแชร์ด้วย SharePlay
คุณกำลังแชร์หน้าจอด้วย SharePlay

ไอคอน SharePlay
SharePlay เปิดใช้งานอยู่

หากคุณเห็นสีฟ้า สีเขียว สีแดง หรือสีม่วงในแถบสถานะ

บน iPhone X หรือรุ่นใหม่กว่า สีจะปรากฏเป็นฟองด้านหลังเวลา ใน iPhone 8 หรือรุ่นก่อนหน้า สีจะปรากฏพาดเต็มแถบสถานะ แต่ละสีแสดงถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
 


iPhone ของคุณกำลังใช้การสะท้อนหน้าจอ หรือแอปกำลังใช้งานตำแหน่งที่ตั้งของคุณ


คุณกำลังโทรศัพท์อยู่หรือ iPhone ของคุณกำลังปล่อยฮอตสปอตส่วนบุคคล*


iPhone ของคุณกำลังบันทึกเสียงหรือหน้าจออยู่


iPhone ของคุณกำลังใช้ SharePlay เพื่อแชร์คอนเทนต์อยู่

*สำหรับฮอตสปอตส่วนบุคคลบน iPhone 8 หรือรุ่นก่อนหน้า คุณสามารถดูได้ว่ามีอุปกรณ์กี่เครื่องที่เข้าร่วมฮอตสปอตของคุณ ไอคอนฮอตสปอตส่วนบุคคล ปรากฏอยู่ในแถบสถานะของอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล

หากคุณเห็นตัวแสดงสถานะสีส้มหรือสีเขียวในแถบสถานะ

ใน iOS 14 ขึ้นไป คุณอาจเห็นตัวแสดงสถานะสีส้มหรือสีเขียวในแถบสถานะบน iPhone ตัวแสดงสถานะเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อแอปกำลังใช้ไมโครโฟนและ/หรือกล้อง

หน้าจอ iPhone ที่แสดงว่าไมโครโฟนเปิดอยู่ในแถบสถานะ

ตัวแสดงสถานะสีส้ม หมายความว่าแอปกำลังใช้ไมโครโฟนบน iPhone

หน้าจอ iPhone ที่แสดงว่ากล้องเปิดอยู่ในแถบสถานะ

ตัวแสดงสถานะสีเขียว หมายความว่าแอปบน iPhone ของคุณกำลังใช้กล้องหรือไมโครโฟนอยู่

เกี่ยวกับไอคอนอื่นๆ ในศูนย์ควบคุม

วันที่เผยแพร่: