ไอคอนและสัญลักษณ์สถานะใน iPhone

เรียนรู้ความหมายของไอคอนและสัญลักษณ์สถานะที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ 

คุณสามารถพบไอคอนสถานะได้ที่ใดบ้าง

ไอคอนสถานะจะแสดงอยู่ที่แถบสถานะใน iPhone ของคุณ ใน iPhone X ไอคอนที่สำคัญๆ จะแสดงอยู่ที่มุมซ้ายบนหรือมุมขวาบนของหน้าจอ หากคุณไม่เห็นไอคอน ให้ตรวจสอบศูนย์ควบคุมโดยปัดลงจากมุมขวาบน

iPhone X

แถบสถานะ

iPhone 8 และรุ่นก่อนหน้า

แถบสถานะ     

เกี่ยวกับไอคอนสถานะ

ดูความหมายของไอคอนได้จากรายการด้านล่าง


คุณอยู่ในระยะสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์ และสามารถโทรออกและรับสายได้ หากไม่มีสัญญาณ จะมีคำว่า "ไม่มีบริการ" ปรากฏขึ้น

ไอคอน LTE
เครือข่าย LTE ของผู้ให้บริการพร้อมให้ใช้งาน และ iPhone ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้นได้ (iPhone 5 และใหม่กว่า มีให้บริการในบางพื้นที่เท่านั้น)

ไอคอน 4G
เครือข่าย 4G UMTS (GSM) หรือ LTE ของผู้ให้บริการพร้อมให้ใช้งาน และ iPhone ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้นได้ (มีให้บริการในบางพื้นที่เท่านั้น) 

ไอคอน 3G
เครือข่าย 3G UMTS (GSM) หรือ EV-DO (CDMA) ของผู้ให้บริการพร้อมให้ใช้งาน และ iPhone ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้นได้ 

ไอคอน E
เครือข่าย EDGE (GSM) ของผู้ให้บริการพร้อมให้ใช้งาน และ iPhone ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้นได้ 

ไอคอน GPRS
เครือข่าย GPRS (GSM) หรือ 1xRTT (CDMA) ของผู้ให้บริการพร้อมให้ใช้งาน และ iPhone ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายนั้นได้ 

ไอคอนแถบ Wi-Fi
iPhone เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

ไอคอน Wi-Fi
คุณสามารถใช้การโทรผ่าน Wi-Fi ได้ นอกจากนี้ผู้ให้บริการจะปรากฏข้างๆ ไอคอนด้วย

ไอคอนลูกศร
แอพหรือเว็บไซต์กำลังใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ไอคอน  แบบกลวงหมายความว่ารายการอาจได้รับตำแหน่งที่ตั้งของคุณภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง

ไอคอน vpn
คุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ VPN 

ไอคอนโทรศัพท์
การโอนสาย
เปิดอยู่ 

ไอคอนวงล้อหมุน
มีกิจกรรมเครือข่าย 

ไอคอนคีย์บอร์ดโทรศัพท์
โทรพิมพ์ (TTY)
 เปิดอยู่ 

ไอคอนโหมดเครื่องบิน
โหมดเครื่องบินเปิดอยู่ คุณไม่สามารถโทรออกหรือใช้บลูทูธได้จนกว่าจะปิดการตั้งค่านี้ 

ไอคอนพระจันทร์
โหมดห้ามรบกวนเปิดอยู่ การตั้งค่านี้จะปิดเสียงสายที่โทรเข้ามา เสียงเตือน และการแจ้งเตือน จนกว่าคุณจะปิดการตั้งค่านี้ นาฬิกาปลุกยังคงมีเสียงดังอยู่ 

ไอคอนล็อคการหมุน
การล็อคแนวเปิดอยู่ หน้าจอของคุณจะไม่หมุนจนกว่าคุณจะปิดการตั้งค่านี้

ไอคอนแม่กุญแจ
iPhone ถูกล็อคด้วยรหัสผ่านหรือ Touch ID 

ไอคอนลูกศรหมุน
iPhone กำลังซิงค์กับ iTunes 

ไอคอนนาฬิกา
มีการตั้งปลุกอยู่ 

ไอคอนบลูทูธ
บลูทูธเปิดอยู่และ iPhone พร้อมจับคู่กับอุปกรณ์

หากคุณไม่เห็นไอคอนนี้หมายความว่าบลูทูธปิดอยู่

ไอคอนชุดหูฟัง
iPhone ของคุณจับคู่อยู่กับชุดหูฟัง เฮดโฟน หรือหูฟัง

นอกจากนี้คุณอาจเห็น ไอคอนแบตเตอรี่ ซึ่งจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของบางอุปกรณ์ที่จับคู่อยู่ 

ไอคอนแบตเตอรี่
ไอคอนนี้แสดงระดับแบตเตอรี่ของ iPhone หากไอคอนนี้เป็นสีเหลือง แสดงว่าโหมดพลังงานต่ำเปิดอยู่ หากไอคอนนี้เป็นสีแดง หมายความว่า iPhone ของคุณเหลือพลังงานน้อยกว่า 20%

ไอคอนแบตเตอรี่พร้อมสายฟ้า
iPhone กำลังชาร์จ 

ไอคอน CarPlay
iPhone ของคุณเชื่อมต่อกับ CarPlay แล้ว

 

เกี่ยวกับไอคอนอื่นๆ ในศูนย์ควบคุม

หากคุณเห็นสีฟ้า สีเขียว หรือสีแดงในแถบสถานะ

ใน iPhone X สีจะปรากฏเป็นฟองด้านหลังเวลา ใน iPhone 8 หรือรุ่นก่อนหน้า สีจะปรากฏพาดเต็มแถบสถานะ แต่ละสีแสดงถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ 

  • สีฟ้า: iPhone กำลังใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลหรือแอพกำลังใช้งานตำแหน่งที่ตั้งของคุณอยู่ คุณสามารถดูได้ว่ามีอุปกรณ์กี่เครื่องที่เข้าร่วมฮอตสปอตของคุณในฮอตสปอตส่วนบุคคลบน iPhone 8 หรือรุ่นก่อนหน้า ไอคอนฮอตสปอตส่วนบุคคล ปรากฏอยู่ในแถบสถานะของอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล
  • สีเขียว: คุณกำลังโทรศัพท์อยู่ 
  • สีแดง: iPhone ของคุณกำลังบันทึกเสียงหรือหน้าจออยู่
วันที่เผยแพร่: