ปิดการสั่งการด้วยเสียงแบบเดิมบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีปรับการตั้งค่าปุ่มด้านข้างหรือปุ่มโฮมสำหรับการสั่งการด้วยเสียงแบบเดิมและ Siri ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

บน iPhone X หรือใหม่กว่า คุณสามารถป้องกันไม่ให้การสั่งการด้วยเสียงแบบเดิมหรือ Siri โต้ตอบเมื่อคุณกดปุ่มด้านข้างบนอุปกรณ์ค้างไว้ได้ บน iPhone 8 หรือก่อนหน้า คุณสามารถป้องกันไม่ให้การสั่งการด้วยเสียงแบบเดิมหรือ Siri โต้ตอบเมื่อคุณกดปุ่มโฮมบนอุปกรณ์ค้างไว้ได้ 

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บน iPhone X หรือใหม่กว่า ให้ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง แล้วแตะปุ่มด้านข้าง บน iPhone 8 หรือก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง แล้วแตะปุ่มโฮม
  2. ใต้ "กดค้างไว้เพื่อพูด" ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
    • Siri: Siri จะโต้ตอบเมื่อคุณกดปุ่มโฮมค้างไว้
    • การสั่งการด้วยเสียงแบบเดิม: การสั่งการด้วยเสียงแบบเดิมจะโต้ตอบเมื่อคุณกดปุ่มโฮมค้างไว้ และวิธีนี้จะเป็นการปิด Siri อีกด้วย
    • ปิด: เมื่อคุณกดปุ่มโฮมค้างไว้ จะไม่มีการโต้ตอบใดๆ

การตั้งค่าการกดปุ่มค้างไว้จะใช้ได้กับปุ่มด้านข้างหรือปุ่มโฮมเท่านั้น หากคุณใช้ชุดหูฟัง และชุดหูฟังเปิดใช้งาน Siri หรือการสั่งการด้วยเสียงแบบเดิมโดยไม่คาดคิด ให้ตรวจสอบว่าคุณเสียบชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์สนิทดีแล้ว

หากการเชื่อมต่อชุดหูฟังหลวมหรือไม่ดี สายหลุดลุ่ย หรือมีความชื้นที่ขั้วต่อหรือรีโมท ก็อาจทำให้เปิดใช้งาน Siri หรือการสั่งการด้วยเสียงแบบเดิมโดยไม่คาดคิดได้ หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ลองใช้ชุดหูฟังอื่น

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: