ปิดการสั่งการด้วยเสียงใน iPhone

ดูวิธีปรับการตั้งค่าปุ่มโฮมสำหรับการสั่งการด้วยเสียงและ Siri ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

     

เมื่อใช้ iOS 10.2 หรือใหม่กว่า คุณสามารถป้องกันไม่ให้การสั่งการด้วยเสียงหรือ Siri โต้ตอบเมื่อคุณกดปุ่มโฮมบนอุปกรณ์ค้างไว้ได้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มโฮม
  2. ใต้ "กดค้างไว้เพื่อพูด" ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
    • Siri: Siri จะโต้ตอบเมื่อคุณกดปุ่มโฮมค้างไว้
    • การสั่งการด้วยเสียง: การสั่งการด้วยเสียงแบบเดิมจะโต้ตอบเมื่อคุณกดปุ่มโฮมค้างไว้ และวิธีนี้จะเป็นการปิด Siri อีกด้วย
    • ปิด: เมื่อคุณกดปุ่มโฮมค้างไว้ จะไม่มีการโต้ตอบใดๆ

การตั้งค่าการกดปุ่มค้างไว้จะใช้ได้กับปุ่มโฮมเท่านั้น หากคุณใช้ชุดหูฟัง และชุดหูฟังเปิดใช้งาน Siri หรือการสั่งการด้วยเสียงโดยไม่คาดคิด ให้ตรวจสอบว่าคุณเสียบชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์สนิทดีแล้ว

หากการเชื่อมต่อชุดหูฟังหลวมหรือไม่ดี สายหลุดลุ่ย หรือมีความชื้นที่ขั้วต่อหรือรีโมท ก็อาจทำให้เปิดใช้งาน Siri หรือการสั่งการด้วยเสียงโดยไม่คาดคิดได้ หากยังมีปัญหาอยู่ ให้ลองใช้ชุดหูฟังอื่น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Siri ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

วันที่เผยแพร่: