ใช้จอแสดงผล HIMS Smart Beetle กับ VoiceOver ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

เมื่อใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์ HIMS Smart Beetle กับ VoiceOver ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ คุณสามารถใช้คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์คำสั่งต่อไปนี้ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การนำทาง

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของอุปกรณ์
เปิดใช้งานปุ่มโฮม F4

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของจอภาพ
แตะสองครั้งที่รายการที่เลือกไว้ ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์
เลิกทำ F3
เปิดใช้งานปุ่มดีดออก F2

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของอุปกรณ์
สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม ตำแหน่งเคอร์เซอร์
คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย เลื่อนไปทางซ้าย
คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา เลื่อนไปทางขวา

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการสากลของคำสั่งทั่วไป

วันที่เผยแพร่: