ใช้ Handy Tech Active Star 40 กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณที่ใช้งาน VoiceOver

เมื่อใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์ Handy Tech Active Star 40 กับ VoiceOver ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ คุณสามารถใช้คำสั่งปุ่มเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้

เพื่อให้แน่ใจว่าจอแสดงผลอักษรเบรลล์ของคุณใช้ตารางที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว

การโต้ตอบ

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของอุปกรณ์
แตะสองครั้งที่รายการที่เลือกไว้ ปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์
เปิดใช้งานปุ่มลบ ซ้ายขึ้น + ซ้ายลง
เปิดใช้งานปุ่ม Return ขวาขึ้น + ขวาลง

อักษรเบรลล์

การดำเนินการของ VoiceOver ปุ่มของอุปกรณ์
สลับแสดงหรือไม่แสดงคำอธิบายสถานะเพิ่มเติม ตำแหน่งเคอร์เซอร์
คลำอักษรเบรลล์ไปทางซ้าย ล่างขวาหรือบนขวา
คลำอักษรเบรลล์ไปทางขวา ล่างซ้ายหรือล่างขวา

ดูเพิ่มเติม

โปรดดูคำสั่งอักษรเบรลล์ทั่วไปสำหรับ VoiceOver สำหรับรายการสากลของคำสั่ง

 

วันที่เผยแพร่: