ใช้ความทรงจำในแอปรูปภาพบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

แอปรูปภาพจะจดจำบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์สำคัญในคลังของคุณ แล้วนำเสนอในคอลเลกชั่นที่คัดสรรแล้วที่เรียกว่าความทรงจำ คุณยังสามารถสร้างความทรงจำของตัวเองและแชร์กับเพื่อนและครอบครัวได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม


ดูความทรงจำ

 1. เปิดแอปรูปภาพ แล้วแตะแท็บสำหรับคุณ
  หน้าจอสำหรับคุณในแอปรูปภาพของ iPhone ที่แสดงความทรงจำ
 2. แตะดูทั้งหมด เพื่อเลื่อนดูความทรงจำของคุณ หรือแตะความทรงจำเพื่อเริ่มเล่น จากนั้นแตะความทรงจำอีกครั้งเพื่อดูตัวเลือก เช่น ความทรงจำผสม หรือเลือกหา เมื่อคุณแตะปุ่มเลือกหา เพลงจะเล่นต่อไปในขณะที่แสดงรูปภาพทั้งหมดในความทรงจำให้คุณดู
  ความทรงจำในแอปรูปภาพของ iPhone ที่เล่นบนหน้าจอพร้อมปุ่มและตัวเลือกที่แสดง

ความทรงจำจะได้รับการแนะนำโดยอัตโนมัติสำหรับคุณและจะเล่นอย่างต่อเนื่อง แต่คุณสามารถเลือกคำแนะนำอื่น เล่นซ้ำ รายการโปรด หรือแชร์ความทรงจำที่คุณเพิ่งดูได้ด้วย 


เปลี่ยนแปลงความทรงจำผสม

ความทรงจำผสมคือชุดรวมที่คัดสรรมาจากลักษณะการถ่ายภาพแบบต่างๆ และเพลงที่เข้ากันซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับความทรงจำได้ สำหรับแต่ละความทรงจำแต่ละรายการ คุณสามารถเลือกระหว่างความทรงจำผสมหลายรายการ หรือเลือกลักษณะและเพลงของคุณเองจาก Apple Music วิธีการมีดังนี้

 1. เปิดแอปรูปภาพ แล้วแตะแท็บสำหรับคุณ
 2. แตะความทรงจำเพื่อเล่น
 3. แตะหน้าจอ แตะปุ่มความทรงจำผสม  จากนั้นปัดไปทางซ้ายเพื่อเลื่อนดูความทรงจำผสมต่างๆ
 4. แตะหน้าจออีกครั้งเพื่อใช้ความทรงจำผสม
  หน้าจอความทรงจำผสมของแอปรูปภาพใน iPhone


เปลี่ยนลักษณะความทรงจำ

 1. เปิดแอปรูปภาพ แล้วแตะแท็บสำหรับคุณ
 2. แตะความทรงจำเพื่อเล่น 
 3. แตะหน้าจอ แตะปุ่มความทรงจำผสม จากนั้นแตะปุ่มฟิลเตอร์
 4. เลือกลักษณะจากรายการลักษณะความทรงจำ จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
  หน้าจอลักษณะความทรงจำของแอปรูปภาพใน iPhone


เปลี่ยนเพลงในความทรงจำ

ใน iOS 15 และ iPadOS 15 คุณสามารถเปลี่ยนเพลงสำหรับความทรงจำของคุณโดยเลือกจากเพลงประกอบหรือเพลงที่แนะนำ หากคุณเป็นสมาชิก Apple Music คุณยังสามารถเข้าถึงคลัง Apple Music และดูเพลงที่แนะนำตามการตั้งค่าหรือเพลงที่เล่นในขณะสร้างความทรงจำได้ วิธีการเปลี่ยนเพลงมีดังนี้

 1. เปิดแอปรูปภาพ แล้วแตะแท็บสำหรับคุณ
 2. แตะความทรงจำเพื่อเล่น 
 3. แตะปุ่มความทรงจำผสม  แล้วแตะปุ่มเพลง 
 4. เลือกเพลงจากรายการหรือค้นหาเพลงที่ต้องการ จากนั้นแตะเสร็จสิ้น


สร้างความทรงจำของคุณเอง

หากต้องการสร้างความทรงจำของคุณเองจากอัลบั้ม หรือจากเดือนหรือวันที่เฉพาะเจาะจง ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่แท็บอัลบั้มและเลือกอัลบั้ม หรือไปที่แท็บคลังแล้วแตะเดือนหรือวัน
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะเล่นภาพยนตร์ความทรงจำ
 3. ขณะเล่นภาพยนตร์ ให้แตะหน้าจอ จากนั้นแตะปุ่มเพิ่มเติม
 4. แตะเพิ่มในรายการโปรด แล้วแตะตกลง
 5. แตะปุ่มปิด

หากต้องการเพิ่มบุคคลจากอัลบั้มผู้คนไปยังความทรงจำของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่แท็บอัลบั้ม จากนั้นแตะอัลบั้มผู้คน
 2. แตะรูปขนาดย่อของบุคคล จากนั้นแตะปุ่มเพิ่มเติม
 3. แตะสร้างความทรงจำรูปภาพ


บันทึกความทรงจำโปรดของคุณ

 1. ไปที่แท็บสำหรับคุณ แล้วเลือกความทรงจำ
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติม แล้วแตะเพิ่มในรายการโปรด

หากต้องการดูความทรงจำโปรดของคุณ ให้ไปที่แท็บสำหรับคุณ แล้วแตะดูทั้งหมดที่อยู่ถัดจากความทรงจำ แล้วแตะรายการโปรด หากคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการบันทึกความทรงจำอีกต่อไป เพียงแตะปุ่มรายการโปรด อีกครั้ง


แบ่งปันความทรงจำโปรดของคุณ

 1. เล่นภาพยนตร์ความทรงจำ จากนั้นแตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวเลือกการแก้ไขและการแชร์ 
 2. แตะปุ่มแชร์ แล้วเลือกวิธีที่ต้องการแชร์

เมื่อคุณแชร์ความทรงจำ เพลงนั้นจะถูกแชร์ไปด้วย หากบางเพลงไม่สามารถแชร์ได้ คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกเพลงที่สามารถแชร์กับความทรงจำได้


แก้ไขความทรงจำของคุณ

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความทรงจำของคุณเพื่อปรับแต่งให้เป็นแบบของตัวเองมากยิ่งขึ้น คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น เปลี่ยนชื่อเรื่อง เพิ่มและนำรูปภาพออกจากความทรงจำ และคุณสามารถเปลี่ยนความยาวของความทรงจำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรูปภาพในความทรงจำ

เปลี่ยนชื่อเรื่อง

 1. ไปที่ความทรงจำ แตะปุ่มเพิ่มเติม
 2. แตะแก้ไขชื่อเรื่อง จากนั้นแตะบันทึก

เพิ่มและลบรูปภาพภายในความทรงจำ

 1. เล่นความทรงจำ แล้วแตะหน้าจอ
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติม แล้วแตะจัดการรูปภาพ
 3. เลือกรูปภาพเพื่อเพิ่มหรือยกเลิกการเลือกรูปภาพที่ต้องการเอาออก
 4. แตะเสร็จสิ้น

หากต้องการทำให้รูปภาพเป็นรูปภาพหลักสำหรับความทรงจำ ให้ทำดังนี้

 1. เล่นความทรงจำ จากนั้นแตะปุ่มหยุดชั่วคราว
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติม แล้วแตะสร้างรูปภาพหลัก

หากต้องการซ่อนบางรูปภาพจากความทรงจำ ให้ทำดังนี้

 1. เล่นความทรงจำ จากนั้นแตะปุ่มหยุดชั่วคราว
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะซ่อนจากความทรงจำ

เปลี่ยนความยาวของความทรงจำ

 1. เล่นความทรงจำ แล้วแตะหน้าจอ
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะ สั้น ปานกลาง หรือยาว

คุณอาจเห็นเฉพาะตัวเลือกความยาวแบบสั้นและปานกลาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรูปภาพที่คุณมีในความทรงจำ


เรียนรู้เพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: