ชาร์จ AirPods ด้วยเคสชาร์จและดูข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

ดูวิธีชาร์จ AirPods ด้วยเคสชาร์จ และวิธียืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้ AirPods ของคุณ

     

คุณสามารถชาร์จ AirPods ได้ด้วยการใส่ไว้ในเคสชาร์จ เคสชาร์จสามารถชาร์จ AirPods ให้เต็มได้หลายครั้ง คุณจึงชาร์จขณะเดินทางได้ หากต้องการให้ AirPods ชาร์จอยู่เสมอ ให้เก็บใส่ในเคสชาร์จเวลาที่คุณไม่ใช้

หากต้องการชาร์จกล่องชาร์จ ให้เสียบสาย Lightning ที่มาพร้อมกับ AirPods เข้ากับขั้วต่อ Lightning บนกล่องชาร์จของคุณ จากนั้นเสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับที่ชาร์จหรือพอร์ต USB คุณสามารถชาร์จกล่องชาร์จโดยที่มีหรือไม่มี AirPods อยู่ข้างในก็ได้ คุณสามารถชาร์จได้เร็วที่สุดเมื่อใช้ที่ชาร์จแบบ USB ของ iPhone หรือ iPad หรือต่อเข้ากับ Mac ของคุณ

คุณสามารถชาร์จเคสชาร์จไร้สายด้วยแผ่นชาร์จที่ผ่านการรับรอง Qi หรือด้วยขั้วต่อ Lightning ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางเคสลงบนที่ชาร์จโดยที่ไฟแสดงสถานะหงายขึ้นและฝาปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะควรแสดงระดับการชาร์จปัจจุบันเป็นเวลา 8 วินาที หากต้องการดูสถานะการชาร์จระหว่างที่กำลังชาร์จ AirPods ของคุณ ให้ดูตรวจสอบสถานะการชาร์จ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

เมื่อ AirPods มีประจุไฟแบตเตอรี่เหลือน้อย คุณจะได้ยินเสียงเตือนหนึ่งครั้งใน AirPods ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง คุณจะได้ยินเสียงเตือนหนึ่งครั้งเมื่อประจุไฟแบตเตอรี่เหลือน้อยและจะได้ยินครั้งที่สองก่อนที่ AirPods จะปิดเครื่อง

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้จาก AirPods (รุ่นที่ 2)

 • ด้วยเคสชาร์จที่สามารถใช้ชาร์จได้หลายครั้ง คุณจะสามารถฟังได้นานกว่า 24 ชั่วโมง1 หรือสนทนาได้นานสูงสุด 18 ชั่วโมง2
 • AirPods ของคุณสามารถใช้ฟังได้นานสูงสุด 5 ชั่วโมง3 หรือใช้สนทนาได้นานสูงสุด 3 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง4
 • หากคุณชาร์จ AirPods ของคุณในเคสชาร์จเป็นเวลา 15 นาที คุณจะสามารถฟังได้นานสูงสุด 3 ชั่วโมง5 หรือสนทนาได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมง6

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้จาก AirPods (รุ่นที่ 1)

 • AirPods สามารถใช้ฟังได้นานสูงสุด 5 ชั่วโมง หรือใช้สนทนาได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
 • ด้วยกล่องชาร์จที่สามารถใช้ชาร์จได้หลายครั้ง คุณจะฟังได้นานกว่า 24 ชั่วโมง หรือสนทนาได้นานสูงสุด 11 ชั่วโมง
 • หากคุณชาร์จ AirPods ของคุณในกล่องชาร์จเป็นเวลา 15 นาที คุณจะฟังได้นานสูงสุด 3 ชั่วโมง หรือสนทนาได้นานกว่าหนึ่งชั่วโมง

ตรวจสอบสถานะการชาร์จ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จของ AirPods พร้อมกล่องชาร์จได้ด้วย iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ

บนอุปกรณ์ iOS

     

     

ใน iPhone ให้เปิดฝากล่องชาร์จที่มี AirPods อยู่ข้างใน แล้วถือกล่องชาร์จไว้ใกล้ๆ กับอุปกรณ์ของคุณ รอสักครู่เพื่อดูสถานะการชาร์จของ AirPods พร้อมกล่องชาร์จของคุณ

 คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จของ AirPods พร้อมกล่องชาร์จของคุณด้วยวิดเจ็ต "แบตเตอรี่" ในอุปกรณ์ iOS ได้อีกด้วย สถานะการชาร์จของกล่องชาร์จจะปรากฏเมื่อมี AirPod อย่างน้อยหนึ่งข้างอยู่ในกล่องชาร์จ 

บน Mac

 1. เปิดฝากล่องชาร์จหรือเอา AirPods ออกจากกล่องชาร์จ
 2. คลิกเมนู  ในแถบเมนู
 3. วางตัวชี้เมาส์เหนือ AirPods พร้อมกล่องชาร์จของคุณที่อยู่ในเมนู

ดูข้อมูลเกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

    

ภาพของเคสชาร์จแบบไร้สายที่มีการชี้ให้เห็นไฟแสดงสถานะ

เคสชาร์จแบบไร้สาย: ไฟแสดงสถานะจะอยู่ที่ด้านหน้าของเคส

เคสชาร์จ: ไฟแสดงสถานะบนเคสชาร์จของคุณจะอยู่ตรงกลางระหว่างช่องว่างสำหรับใส่ AirPods ดังภาพ 

หาก AirPods อยู่ในเคสชาร์จโดยที่ฝาเปิดอยู่ ไฟจะแสดงสถานะการชาร์จของ AirPods ของคุณ เมื่อ AirPods ไม่ได้อยู่ในเคสชาร์จ ไฟจะแสดงสถานะของเคสชาร์จของคุณ ไฟสีเขียวแสดงว่าชาร์จเต็มแล้ว ส่วนไฟสีเหลืองอำพันแสดงว่ามีกำลังไฟเหลือน้อยกว่าการชาร์จเต็มหนึ่งรอบ

เมื่อคุณเชื่อมต่อเคสชาร์จแบบไร้สายเข้ากับที่ชาร์จ หรือวางไว้บนแผ่นชาร์จที่ผ่านการรับรอง Qi ไฟแสดงสถานะจะปรากฏค้างเป็นเวลา 8 วินาที หากไฟกะพริบเป็นสีขาวแสดงว่า AirPods ของคุณพร้อมสำหรับการตั้งค่ากับอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งของคุณแล้ว หากไฟกะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่า AirPods อีกครั้ง

 1. Apple ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) เคสชาร์จ และเคสชาร์จแบบไร้สายรวมถึงซอฟต์แวร์รุ่นก่อนการผลิตจริง โดยจับคู่กับ iPhone XS Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็คเสียงที่ไม่ซ้ำใครกว่า 358 รายการ ซึ่งซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) ความดังถูกตั้งไว้ที่ 50% การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods จนหมดขณะที่เล่นเสียงจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่น AirPods ที่คายประจุหมดแล้วถูกชาร์จจนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นเล่นเสียงต่อไปจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่น เราทำวงจรนี้ซ้ำๆ จนกว่าทั้ง AirPods และเคสชาร์จจะคายประจุจนหมด ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 2. Apple ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) เคสชาร์จ และเคสชาร์จแบบไร้สายรวมถึงซอฟต์แวร์รุ่นก่อนการผลิตจริง โดยจับคู่กับ iPhone XS Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง ความดังถูกตั้งไว้ที่ 50% การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods จนหมดด้วยการโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร AirPods ที่คายประจุหมดแล้วถูกชาร์จจนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นโทรออกแบบเซลลูลาร์อีกครั้งจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร เราทำวงจรนี้ซ้ำๆ จนกว่าทั้ง AirPods และเคสชาร์จจะคายประจุจนหมด ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 3. Apple ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) เคสชาร์จ และเคสชาร์จแบบไร้สายรวมถึงซอฟต์แวร์รุ่นก่อนการผลิตจริง โดยจับคู่กับ iPhone XS Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็คเสียงที่ไม่ซ้ำใครกว่า 358 รายการ ซึ่งซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) ความดังถูกตั้งไว้ที่ 50% การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods จนหมดขณะที่เล่นเสียงจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่น ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 4. Apple ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) เคสชาร์จ และเคสชาร์จแบบไร้สายรวมถึงซอฟต์แวร์รุ่นก่อนการผลิตจริง โดยจับคู่กับ iPhone XS Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง  ความดังถูกตั้งไว้ที่ 50% การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods จนหมดด้วยการโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 5. Apple ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) เคสชาร์จ และเคสชาร์จแบบไร้สายรวมถึงซอฟต์แวร์รุ่นก่อนการผลิตจริง โดยจับคู่กับ iPhone XS Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็คเสียงที่ไม่ซ้ำใครกว่า 358 รายการ ซึ่งซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) ความดังถูกตั้งไว้ที่ 50% ดำเนินการทดสอบชาร์จ 15 นาทีด้วยการนำ AirPods ที่คายประจุจนหมดแล้วมาชาร์จเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นเริ่มเล่นเสียงจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่น ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 6. Apple ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) เคสชาร์จ และเคสชาร์จแบบไร้สายรวมถึงซอฟต์แวร์รุ่นก่อนการผลิตจริง โดยจับคู่กับ iPhone XS Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง  ความดังถูกตั้งไว้ที่ 50% ดำเนินการทดสอบชาร์จ 15 นาทีด้วยการนำ AirPods ที่คายประจุจนหมดแล้วมาชาร์จเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นเริ่มโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
วันที่เผยแพร่: