ชาร์จ AirPods และดูข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

ดูวิธีชาร์จ AirPods และเคสชาร์จ และวิธียืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้ AirPods ของคุณ

ชาร์จ AirPods ของคุณ

คุณสามารถชาร์จ AirPods ได้ด้วยการใส่ไว้ในเคส เคสสามารถชาร์จ AirPods ให้เต็มได้หลายครั้ง คุณจึงชาร์จขณะเดินทางได้ หากต้องการให้ AirPods ชาร์จอยู่เสมอ ให้เก็บใส่ในเคสเวลาที่คุณไม่ใช้


AirPods และเคสชาร์จ

 

ชาร์จเคส

คุณสามารถชาร์จเคสชาร์จ MagSafe หรือเคสชาร์จไร้สายด้วยแผ่นรองชาร์จที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Qi ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางเคสลงบนที่ชาร์จโดยที่ไฟแสดงสถานะหงายขึ้นและฝาปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะควรแสดงระดับการชาร์จปัจจุบันเป็นเวลา 8 วินาที  หากคุณมี AirPods Pro (รุ่นที่ 1 หรือ 2) หรือ AirPods (รุ่นที่ 3) คุณสามารถแตะที่เคสเมื่ออยู่บนแผ่นรองชาร์จเพื่อดูว่า AirPods Pro หรือ AirPods (รุ่นที่ 3) กำลังชาร์จอยู่ (ไฟสีเหลืองอำพัน) หรือชาร์จเต็มแล้ว (ไฟสีเขียว)

คุณยังสามารถชาร์จเคสชาร์จ MagSafe สำหรับ AirPods Pro (รุ่นที่ 2) ด้วยที่ชาร์จ Apple Watch ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางเคสลงบนที่ชาร์จโดยที่ไฟแสดงสถานะหงายขึ้นและฝาปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะควรแสดงระดับการชาร์จปัจจุบันเป็นเวลา 8 วินาที  

หากต้องการชาร์จเคสโดยใช้สาย ให้เสียบสาย Lightning ที่มาพร้อมกับ AirPods เข้ากับขั้วต่อ Lightning บนเคสชาร์จของคุณ จากนั้นเสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับที่ชาร์จหรือพอร์ต USB คุณสามารถชาร์จกล่องชาร์จโดยที่มีหรือไม่มี AirPods อยู่ข้างในก็ได้ คุณสามารถชาร์จได้เร็วที่สุดเมื่อใช้ที่ชาร์จแบบ USB ของ iPhone หรือ iPad หรือต่อเข้ากับ Mac ของคุณ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

                     

ไฟแสดงสถานะบริเวณด้านหน้าเคสชาร์จ

เคสชาร์จ MagSafe: ไฟแสดงสถานะจะอยู่ที่ด้านหน้าเคส

ไฟแสดงสถานะบริเวณด้านหน้าเคสชาร์จ

เคสชาร์จแบบไร้สาย: ไฟแสดงสถานะจะอยู่ที่ด้านหน้าของเคส

ไฟแสดงสถานะภายในเคสชาร์จ

เคสชาร์จแบบ Lightning สำหรับ AirPods (รุ่นที่ 1 และ 2): ไฟแสดงสถานะบนกล่องชาร์จของคุณจะอยู่ตรงกลางระหว่างช่องว่างสำหรับใส่ AirPods


เคสชาร์จแบบ Lightning สำหรับ AirPods (รุ่นที่ 3): ไฟแสดงสถานะจะอยู่ที่ด้านหน้าของเคส

หาก AirPods อยู่ในเคสโดยที่ฝาเปิดอยู่ ไฟจะแสดงสถานะการชาร์จของ AirPods ของคุณ เมื่อ AirPods ของคุณไม่ได้อยู่ในเคส ไฟจะแสดงสถานะของเคส ไฟสีเขียวแสดงว่าชาร์จเต็มแล้ว ส่วนไฟสีเหลืองอำพันแสดงว่ามีกำลังไฟเหลือน้อยกว่าการชาร์จเต็มหนึ่งรอบ

เมื่อคุณเชื่อมต่อเคสกับที่ชาร์จ หรือวางเคสชาร์จ MagSafe หรือเคสชาร์จแบบไร้สายบนแผ่นรองชาร์จที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Qi ไฟแสดงสถานะจะปรากฎค้างเป็นเวลา 8 วินาที หากไฟกะพริบเป็นสีขาวแสดงว่า AirPods ของคุณพร้อมสำหรับการตั้งค่ากับอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งของคุณแล้ว หากไฟกะพริบเป็นสีเหลือง คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่า AirPods อีกครั้ง

โปรดดูสถานะการชาร์จและระดับการชาร์จโดยละเอียดได้ที่ตรวจสอบสถานะการชาร์จ

ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

คุณสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของ AirPods ได้ด้วย iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บน iPhone

เปิดฝาเคสที่มี AirPods อยู่ภายในและถือเคสไว้ใกล้กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch จากนั้นรอสักครู่เพื่อดูสถานะการชาร์จ AirPods

ใช้วิดเจ็ตแบตเตอรี่บน iPhone เพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จ AirPods ด้วยวิดเจ็ตแบตเตอรี่บน iPhone, iPad หรือ iPod touch สถานะการชาร์จของกล่องชาร์จจะปรากฏเมื่อมี AirPod อย่างน้อยหนึ่งข้างอยู่ในกล่องชาร์จ 

ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บน Mac

บน Mac

 1. เปิดฝากล่องชาร์จหรือเอา AirPods ออกจากกล่องชาร์จ
 2. คลิกไอคอนบลูทูธ ในแถบเมนู หากคุณไม่เห็นไอคอน Bluetooth ในแถบเมนู ให้ดูวิธีเพิ่มไอคอน
 3. วางตัวชี้เมาส์เหนือ AirPods ของคุณในเมนู

ดูข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

เมื่อ AirPods ของคุณมีระดับแบตเตอรี่ต่ำ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนบนหน้าจอ iPhone หรือ iPad ของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ 20, 10 และ 5 เปอร์เซ็นต์

รวมถึงจะได้ยินเสียงจาก AirPods หนึ่งข้างหรือทั้งสองข้างเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ คุณจะได้ยินเสียงหนึ่งครั้งเมื่อระดับแบตเตอรี่อยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ และจะได้ยินอีกครั้งก่อนที่ AirPods จะปิด

หากคุณคิดว่าแบตเตอรี่ของคุณมีปัญหา โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและการซ่อม AirPods

สิ่งที่คุณคาดหวังได้จาก AirPods Pro (รุ่นที่ 2)

 • ด้วยเคสที่สามารถใช้ชาร์จได้หลายครั้ง คุณจึงสามารถใช้ฟังได้นานสูงสุด 30 ชั่วโมง1 หรือใช้สนทนาได้นานสูงสุด 24 ชั่วโมง2
 • AirPods Pro (รุ่นที่ 2) สามารถใช้ฟังได้นานสูงสุด 6 ชั่วโมง (สูงสุด 5.5 ชั่วโมง หากเปิดระบบเสียงตามตำแหน่งและการติดตามศีรษะ)3 หรือใช้สนทนาได้นานสูงสุด 4.5 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง4
 • หากคุณชาร์จ AirPods Pro (รุ่นที่ 2) ในเคสเป็นเวลา 5 นาที คุณจะสามารถใช้ฟังได้นานประมาณ 1 ชั่วโมง5 หรือใช้สนทนาได้นานประมาณ 1 ชั่วโมง6

สิ่งที่คุณคาดหวังได้จาก AirPods (รุ่นที่ 3)

 • ด้วยเคสที่สามารถใช้ชาร์จได้หลายครั้ง คุณจึงสามารถใช้ฟังได้นานสูงสุด 30 ชั่วโมง7 หรือใช้สนทนาได้นานสูงสุด 20 ชั่วโมง8
 • AirPods (รุ่นที่ 3) สามารถใช้ฟังได้นานสูงสุด 6 ชั่วโมง (สูงสุด 5 ชั่วโมง หากเปิดระบบเสียงตามตำแหน่ง)9 หรือใช้สนทนาได้นานสูงสุด 4 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง10
 • หากคุณชาร์จ AirPods (รุ่นที่ 3) ในเคสเป็นเวลา 5 นาที คุณจะสามารถใช้ฟังได้นานประมาณ 1 ชั่วโมง11 หรือใช้สนทนาได้นานประมาณ 1 ชั่วโมง12

สิ่งที่คุณคาดหวังได้จาก AirPods Pro (รุ่นที่ 1)

 • ด้วยเคสที่สามารถใช้ชาร์จได้หลายครั้ง คุณจึงสามารถใช้ฟังได้นานกว่า 24 ชั่วโมง13 หรือใช้สนทนาได้นานกว่า 18 ชั่วโมง14
 • AirPods Pro สามารถใช้ฟังได้นานสูงสุด 4.5 ชั่วโมง15 หรือใช้สนทนาได้นานสูงสุด 3.5 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง16
 • หากคุณชาร์จ AirPods Pro ในเคสเป็นเวลา 5 นาที คุณจะสามารถใช้ฟังได้นานประมาณ 1 ชั่วโมง17 หรือใช้สนทนาได้นานประมาณ 1 ชั่วโมง18

สิ่งที่คุณคาดหวังได้จาก AirPods (รุ่นที่ 2)

 • ด้วยเคสที่สามารถใช้ชาร์จได้หลายครั้ง คุณจึงสามารถใช้ฟังได้นานกว่า 24 ชั่วโมง19 หรือใช้สนทนาได้สูงสุด 18 ชั่วโมง20
 • AirPods สามารถใช้ฟังได้นานสูงสุด 5 ชั่วโมง21 หรือใช้สนทนาได้นานสูงสุด 3 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง22
 • หากคุณชาร์จ AirPods ในเคสเป็นเวลา 15 นาที คุณจะสามารถใช้ฟังได้นานสูงสุด 3 ชั่วโมง23 หรือใช้สนทนาได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมง24

 

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่บน AirPods Pro และ AirPods (รุ่นที่ 3)

การชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ออกแบบมาเพื่อลดการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่และปรับปรุงอายุการใช้งานโดยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ชาร์จ AirPods Pro และ AirPods (รุ่นที่ 3) จนเต็ม โดย AirPods Pro, AirPods (รุ่นที่ 3) รวมถึง iPhone, iPad หรือ iPod touch จะเรียนรู้พฤติกรรมการชาร์จรายวันของคุณ และรอจนกว่าคุณจะต้องการใช้งาน AirPods Pro หรือ AirPods (รุ่นที่ 3) จึงจะชาร์จให้เกิน 80%

การชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่สำหรับ AirPods Pro หรือ AirPods (รุ่นที่ 3) ต้องใช้ iPhone, iPod touch หรือ iPad และจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นตั้งแต่ที่มีการตั้งค่าอุปกรณ์ หรือหลังจากอัปเดตเป็น iOS หรือ iPadOS 15 หรือใหม่กว่า  หากต้องการปิดคุณสมบัติดังกล่าว ให้เปิดเคสชาร์จ AirPods จากนั้นไปที่ "การตั้งค่า > บลูทูธ" บน iPhone, iPad หรือ iPod touch แล้วแตะปุ่ม "ข้อมูลเพิ่มเติม"  ซึ่งอยู่ถัดจาก AirPods Pro หรือ AirPods (รุ่นที่ 3) ในรายการอุปกรณ์ ปิดการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่

 1. Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2022 โดยใช้ AirPods Pro (รุ่นที่ 2) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe ซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 14 Pro Max รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็คเสียงที่ไม่ซ้ำใครกว่า 358 รายการ ซึ่งซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% และเปิดใช้งานโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods Pro จนหมดขณะที่เล่นเสียงจนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่น AirPods Pro ที่คายประจุหมดแล้วถูกชาร์จจนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นเล่นเสียงต่อไปจนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่น เราทำวงจรนี้ซ้ำๆ จนกว่าทั้ง AirPods Pro และเคสชาร์จจะคายประจุจนหมด ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 2. Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2022 โดยใช้ AirPods Pro (รุ่นที่ 2) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe ซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 14 Pro Max รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% และเปิดใช้งานโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods Pro จนหมดด้วยการโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร AirPods Pro ที่คายประจุหมดแล้วถูกชาร์จจนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นโทรออกแบบเซลลูลาร์อีกครั้งจนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร เราทำวงจรนี้ซ้ำๆ จนกว่าทั้ง AirPods Pro และเคสชาร์จจะคายประจุจนหมด ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 3. Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2022 โดยใช้ AirPods Pro (รุ่นที่ 2) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe ซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 14 Pro Max รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็คเสียงที่ไม่ซ้ำใครกว่า 358 รายการ ซึ่งซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% และเปิดใช้งานโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ซึ่งจะใช้ฟังได้นานสูงสุด 5.5 ชั่วโมงเมื่อเปิดใช้งานระบบเสียงตามตำแหน่งและการติดตามศีรษะ การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods Pro จนหมดขณะที่เล่นเสียงจนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่น ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 4. Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2022 โดยใช้ AirPods Pro (รุ่นที่ 2) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe ซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 14 Pro Max รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% และเปิดใช้งานโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods Pro จนหมดด้วยการโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 5. Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2022 โดยใช้ AirPods Pro (รุ่นที่ 2) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe ซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 14 Pro Max รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็คเสียงที่ไม่ซ้ำใครกว่า 358 รายการ ซึ่งซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% และเปิดใช้งานโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ดำเนินการทดสอบชาร์จ 5 นาทีด้วยการนำ AirPods Pro ที่คายประจุจนหมดแล้วมาชาร์จเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเริ่มเล่นเสียงจนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่น ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 6. Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2022 โดยใช้ AirPods Pro (รุ่นที่ 2) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe ซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 14 Pro Max รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% และเปิดใช้งานโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ดำเนินการทดสอบชาร์จ 5 นาทีด้วยการนำ AirPods Pro ที่คายประจุจนหมดแล้วมาชาร์จเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเริ่มโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 7. Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2021 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 3) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe ซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 13 Pro Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็กเสียงที่ไม่ซ้ำกัน 358 แทร็กที่ซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods จนหมดขณะที่เล่นเสียงจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่น AirPods ที่คายประจุหมดแล้วถูกชาร์จจนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นเล่นเสียงต่อไปจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่น เราทำวงจรนี้ซ้ำๆ จนกว่าทั้ง AirPods และเคสชาร์จจะคายประจุจนหมด ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 8. Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2021 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 3) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe ซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 13 Pro Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods จนหมดด้วยการโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร AirPods ที่คายประจุหมดแล้วถูกชาร์จจนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นโทรออกแบบเซลลูลาร์อีกครั้งจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร เราทำวงจรนี้ซ้ำๆ จนกว่าทั้ง AirPods และเคสชาร์จจะคายประจุจนหมด ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 9. Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2021 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 3) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe ซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 13 Pro Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็กเสียงที่ไม่ซ้ำกัน 358 แทร็กที่ซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% ซึ่งจะใช้ฟังได้นานสูงสุด 5 ชั่วโมงเมื่อเปิดใช้งานระบบเสียงตามตำแหน่งพร้อมการติดตามศีรษะ การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods จนหมดขณะที่เล่นเสียงจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่น ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 10. Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2021 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 3) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe ซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 13 Pro Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods จนหมดด้วยการโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 11. Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2021 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 3) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe ซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 13 Pro Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็กเสียงที่ไม่ซ้ำกัน 358 แทร็กที่ซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% ดำเนินการทดสอบชาร์จ 5 นาทีด้วยการนำ AirPods ที่คายประจุจนหมดแล้วมาชาร์จเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเริ่มเล่นเสียงจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่น ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 12. Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2021 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 3) พร้อมเคสชาร์จ MagSafe ซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 13 Pro Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% ดำเนินการทดสอบชาร์จ 5 นาทีด้วยการนำ AirPods ที่คายประจุจนหมดแล้วมาชาร์จเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเริ่มโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 13. Apple ทำการทดสอบในเดือนตุลาคม 2019 โดยใช้ AirPods Pro พร้อมเคสชาร์จแบบไร้สายซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 11 Pro Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็คเสียงที่ไม่ซ้ำใครกว่า 358 รายการ ซึ่งซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% และเปิดใช้งานโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods Pro จนหมดขณะที่เล่นเสียงจนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่น AirPods Pro ที่คายประจุหมดแล้วถูกชาร์จจนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นเล่นเสียงต่อไปจนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่น เราทำวงจรนี้ซ้ำๆ จนกว่าทั้ง AirPods Pro และเคสชาร์จจะคายประจุจนหมด ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 14. Apple ทำการทดสอบในเดือนตุลาคม 2019 โดยใช้ AirPods Pro พร้อมเคสชาร์จแบบไร้สายซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 11 Pro Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% และเปิดใช้งานโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods Pro จนหมดด้วยการโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร AirPods Pro ที่คายประจุหมดแล้วถูกชาร์จจนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นโทรออกแบบเซลลูลาร์อีกครั้งจนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร เราทำวงจรนี้ซ้ำๆ จนกว่าทั้ง AirPods Pro และเคสชาร์จจะคายประจุจนหมด ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 15. Apple ทำการทดสอบในเดือนตุลาคม 2019 โดยใช้ AirPods Pro พร้อมเคสชาร์จแบบไร้สายซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 11 Pro Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็คเสียงที่ไม่ซ้ำใครกว่า 358 รายการ ซึ่งซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% และเปิดใช้งานโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ หากปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟและโหมดฟังเสียงภายนอก คุณจะฟังได้นานสูงสุดถึง 5 ชั่วโมง การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods Pro จนหมดขณะที่เล่นเสียงจนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่น ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 16. Apple ทำการทดสอบในเดือนตุลาคม 2019 โดยใช้ AirPods Pro พร้อมเคสชาร์จแบบไร้สายซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 11 Pro Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง  โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% และเปิดใช้งานโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods Pro จนหมดด้วยการโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 17. Apple ทำการทดสอบในเดือนตุลาคม 2019 โดยใช้ AirPods Pro พร้อมเคสชาร์จแบบไร้สายซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 11 Pro Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็คเสียงที่ไม่ซ้ำใครกว่า 358 รายการ ซึ่งซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% และเปิดใช้งานโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ดำเนินการทดสอบชาร์จ 5 นาทีด้วยการนำ AirPods Pro ที่คายประจุจนหมดแล้วมาชาร์จเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเริ่มเล่นเสียงจนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่น ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 18. Apple ทำการทดสอบในเดือนตุลาคม 2019 โดยใช้ AirPods Pro พร้อมเคสชาร์จแบบไร้สายซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone 11 Pro Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง  โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% และเปิดใช้งานโหมดการตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ ดำเนินการทดสอบชาร์จ 5 นาทีด้วยการนำ AirPods Pro ที่คายประจุจนหมดแล้วมาชาร์จเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นเริ่มโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods Pro ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 19. Apple ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) เคสชาร์จ และเคสชาร์จแบบไร้สายซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone XS Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็คเสียงที่ไม่ซ้ำใครกว่า 358 รายการ ซึ่งซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods จนหมดขณะที่เล่นเสียงจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่น AirPods ที่คายประจุหมดแล้วถูกชาร์จจนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นเล่นเสียงต่อไปจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่น เราทำวงจรนี้ซ้ำๆ จนกว่าทั้ง AirPods และเคสชาร์จจะคายประจุจนหมด ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 20. Apple ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) เคสชาร์จ และเคสชาร์จแบบไร้สายซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone XS Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods จนหมดด้วยการโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร AirPods ที่คายประจุหมดแล้วถูกชาร์จจนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นโทรออกแบบเซลลูลาร์อีกครั้งจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร เราทำวงจรนี้ซ้ำๆ จนกว่าทั้ง AirPods และเคสชาร์จจะคายประจุจนหมด ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 21. Apple ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) เคสชาร์จ และเคสชาร์จแบบไร้สายซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone XS Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็คเสียงที่ไม่ซ้ำใครกว่า 358 รายการ ซึ่งซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods จนหมดขณะที่เล่นเสียงจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่น ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 22. Apple ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) เคสชาร์จ และเคสชาร์จแบบไร้สายซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone XS Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง  โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% การทดสอบประกอบด้วยการคายประจุแบตเตอรี่ของ AirPods จนหมดด้วยการโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 23. Apple ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) เคสชาร์จ และเคสชาร์จแบบไร้สายซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone XS Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยแทร็คเสียงที่ไม่ซ้ำใครกว่า 358 รายการ ซึ่งซื้อจาก iTunes Store (เข้ารหัส AAC แบบ 256-Kbps) โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% ดำเนินการทดสอบชาร์จ 15 นาทีด้วยการนำ AirPods ที่คายประจุจนหมดแล้วมาชาร์จเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นเริ่มเล่นเสียงจนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่น ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
 24. Apple ทำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 โดยใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) เคสชาร์จ และเคสชาร์จแบบไร้สายซึ่งทั้งหมดเป็นรุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ ซึ่งจับคู่กับเครื่อง iPhone XS Max และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนเปิดให้ใช้งานจริง  โดยตั้งค่าระดับเสียงที่ 50% ดำเนินการทดสอบชาร์จ 15 นาทีด้วยการนำ AirPods ที่คายประจุจนหมดแล้วมาชาร์จเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นเริ่มโทรออกแบบเซลลูลาร์จนกว่า AirPods ข้างแรกจะหยุดเล่นเสียงการโทร ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
วันที่เผยแพร่: