ชาร์จ AirPods พร้อมกล่องชาร์จและดูข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

ดูวิธีชาร์จ AirPods พร้อมกล่องชาร์จ และวิธียืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้ AirPods ของคุณ

          

คุณสามารถชาร์จ AirPods ได้ด้วยการใส่ไว้ในกล่องชาร์จ กล่องชาร์จสามารถชาร์จ AirPods ให้เต็มได้หลายครั้ง คุณจึงชาร์จขณะเดินทางได้

หากต้องการชาร์จกล่องชาร์จ ให้เสียบสาย Lightning ที่มาพร้อมกับ AirPods เข้ากับขั้วต่อ Lightning บนกล่องชาร์จของคุณ จากนั้นเสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับที่ชาร์จหรือพอร์ต USB คุณสามารถชาร์จกล่องชาร์จโดยที่มีหรือไม่มี AirPods อยู่ข้างในก็ได้

ดูข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

  • AirPods สามารถใช้ฟังได้นานสูงสุด 5 ชั่วโมง หรือใช้สนทนาได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
  • ด้วยกล่องชาร์จที่สามารถใช้ชาร์จได้หลายครั้ง คุณจะฟังได้นานกว่า 24 ชั่วโมง หรือสนทนาได้นานสูงสุด 11 ชั่วโมง
  • หากคุณชาร์จ AirPods ของคุณในกล่องชาร์จเป็นเวลา 15 นาที คุณจะฟังได้นานสูงสุด 3 ชั่วโมง หรือสนทนาได้นานกว่าหนึ่งชั่วโมง
  • เมื่อ AirPods มีประจุไฟแบตเตอรี่เหลือน้อย คุณจะได้ยินเสียงเตือนหนึ่งครั้งใน AirPods ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง คุณจะได้ยินเสียงเตือนหนึ่งครั้งเมื่อประจุไฟแบตเตอรี่เหลือน้อยและจะได้ยินครั้งที่สองก่อนที่ AirPods จะปิดเครื่อง

ยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานมากขึ้น

AirPods ของคุณจะชาร์จในกล่องชาร์จและจะพร้อมใช้งานทันทีที่คุณเปิดฝา

  • หากต้องการให้ AirPods ชาร์จอยู่เสมอ ให้เก็บใส่ในกล่องชาร์จเวลาที่คุณไม่ใช้
  • เมื่อคุณชาร์จ AirPods พร้อมกล่องชาร์จ คุณจะได้รับผลการชาร์จที่ดีและรวดเร็วที่สุดหากใช้อุปกรณ์ชาร์จ USB ของ iPhone หรือ iPad หรือต่อเข้ากับ Mac ของคุณ
  • การเปิดปิดกล่องชาร์จซ้ำๆ อาจลดจำนวนประจุไฟแบตเตอรี่ของกล่องได้

ตรวจสอบสถานะการชาร์จ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จของ AirPods พร้อมกล่องชาร์จได้ด้วย iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ

บนอุปกรณ์ iOS

     

     

ใน iPhone ให้เปิดฝากล่องชาร์จที่มี AirPods อยู่ข้างใน แล้วถือกล่องชาร์จไว้ใกล้ๆ กับอุปกรณ์ของคุณ รอสักครู่เพื่อดูสถานะการชาร์จของ AirPods พร้อมกล่องชาร์จของคุณ

 คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จของ AirPods พร้อมกล่องชาร์จของคุณด้วยวิดเจ็ต "แบตเตอรี่" ในอุปกรณ์ iOS ได้อีกด้วย สถานะการชาร์จของกล่องชาร์จจะปรากฏเมื่อมี AirPod อย่างน้อยหนึ่งข้างอยู่ในกล่องชาร์จ 

บน Mac

  1. เปิดฝากล่องชาร์จหรือเอา AirPods ออกจากกล่องชาร์จ
  2. คลิกเมนู  ในแถบเมนู
  3. วางตัวชี้เมาส์เหนือ AirPods พร้อมกล่องชาร์จของคุณที่อยู่ในเมนู

ดูข้อมูลเกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะบนกล่องชาร์จของคุณจะอยู่ตรงกลางระหว่างช่องว่างสำหรับใส่ AirPods ดังภาพ


หาก AirPods อยู่ในกล่องชาร์จ ไฟจะแสดงสถานะการชาร์จของ AirPods หาก AirPods ไม่ได้อยู่ในกล่องชาร์จ ไฟจะแสดงสถานะการชาร์จของกล่องชาร์จ ไฟสีเขียวแสดงว่าชาร์จเต็มแล้ว ส่วนไฟสีเหลืองอำพันแสดงว่ามีกำลังไฟเหลือน้อยกว่าการชาร์จเต็มหนึ่งรอบ หากไฟกะพริบเป็นสีขาวแสดงว่า AirPods พร้อมสำหรับการตั้งค่ากับอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งของคุณแล้ว หากไฟกะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่า AirPods อีกครั้ง

วันที่เผยแพร่: