เชื่อมต่อและใช้ AirPods ของคุณ

คุณสามารถฟังเพลง โทรออก ใช้ Siri และทำสิ่งอื่นๆ ได้ด้วย AirPods ของคุณ


ก่อนที่คุณจะเริ่ม

คุณต้องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง

ดูวิธีตั้งค่า AirPods ด้วย Mac หรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ Apple เช่น โทรศัพท์ Android

ใช้ iPhone ของคุณเพื่อตั้งค่า AirPods

หากคุณตั้งค่า AirPods เป็นครั้งแรก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่หน้าจอโฮม
 2. เปิดฝากล่องชาร์จที่มี AirPods ของคุณอยู่ด้านใน แล้วถือไว้ใกล้กับ iPhone
 3. ภาพเคลื่อนไหวการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นบน iPhone ของคุณ
 4. แตะเชื่อมต่อ แล้วแตะเสร็จสิ้น

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud ไว้แล้ว AirPods ของคุณจะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติในอุปกรณ์ที่รองรับทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันไว้แล้ว

หากคุณไม่สามารถตั้งค่า AirPods ได้ ให้ดูข้อมูลช่วยเหลือ

ฟังด้วย AirPods ของคุณ

เมื่อคุณนำ AirPods ออกจากกล่องชาร์จ AirPods จะเปิดและพร้อมใช้งานทันที เมื่อคุณสวม AirPods เข้าที่หูของคุณ AirPods จะเล่นเสียงจากอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณถอด AirPods ข้างใดข้างหนึ่งออกจากหู เสียงจะหยุดชั่วคราว เมื่อคุณถอดหูฟังทั้งสองข้างออก เสียงจะหยุด

AirPods จะเชื่อมต่อกับทั้ง iPhone และ Apple Watch ของคุณไปพร้อมกัน เสียงจะสลับไปมาระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้โดยอัตโนมัติ 

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ AirPods ของคุณในการเล่นเสียงจากอุปกรณ์อื่นหรือสลับไปเล่นเสียงในหูฟังหรือลำโพงอื่นๆ

      

บนอุปกรณ์ iOS

 1. เปิดศูนย์ควบคุม
 2. กดลงน้ำหนักหรือแตะบัตรเสียงที่มุมขวาบนของศูนย์ควบคุมค้างไว้เพื่อควบคุมเสียง
 3. แตะ  จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจากรายการ1

บน Mac

คลิก  ในแถบเมนูแล้วเลือก AirPods* ของคุณหรือลำโพงอื่นๆ ที่อยู่ใต้อุปกรณ์ส่งสัญญาณออก

แตะสองครั้งเพื่อควบคุมอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อสวม AirPods ข้างใดข้างหนึ่ง ให้แตะสองครั้งเร็วๆ ที่ด้านนอกของ AirPods ข้างนั้นเพื่อรับหรือวางสายโทรศัพท์ AirPods แต่ละข้างยังสามารถทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ได้อีกด้วย

 • เปิดใช้งาน Siri2
 • เล่นและหยุดพักคอนเทนต์เสียง
 • ข้ามไปที่แทร็คถัดไป 
 • กลับไปที่แทร็คก่อนหน้า
 • ปิดคอนเทนต์เสียง

ดูวิธีเลือกการทำงานของ AirPods แต่ละข้างเมื่อแตะสองครั้งที่ข้างนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Siri และการรับสายโทรศัพท์ด้วย AirPods มีดังนี้

 

ใช้ Siri

คุณสามารถใช้ Siri กับ AirPods เพื่อถามคำถามและโทรออกได้ Siri ยังสามารถควบคุมเพลงและตรวจสอบ AirPods ของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถขอหรือถาม Siri ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • "เล่นเพลย์ลิสต์โปรดของฉัน"
 • "เพิ่มความดังเสียง"
 • "ฉันจะกลับบ้านจากที่นี่ได้อย่างไร"
 • "ข้ามไปเพลงต่อไป"
 • "หยุดเพลง"
 • "แบตเตอรี่ใน AirPods ของฉันเป็นอย่างไรบ้าง"

ค้นหาตัวอย่างเพิ่มเติมของ Siri

ใช้โทรศัพท์

เมื่อมีสายเข้า Siri สามารถแจ้งให้คุณทราบได้ แตะสองครั้งเพื่อรับสาย หลังจากนั้น คุณสามารถแตะสองครั้งเพื่อวางสายหรือสลับไปสายอื่นได้

ชาร์จ AirPods และกล่องชาร์จของคุณ

หากต้องการชาร์จ AirPods ของคุณ ให้ใส่ AirPods ลงในกล่องชาร์จแล้วปิดฝา AirPods จะปิดแล้วชาร์จทุกครั้งที่อยู่ในกล่อง

คุณสามารถชาร์จทั้ง AirPods และเคสของคุณได้โดยเสียบเคสเข้ากับ Apple Lightning to USB Cable ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาร์จ

 1. AirPods จะปรากฏเมื่ออยู่ใกล้อุปกรณ์และพร้อมใช้งานเท่านั้น
 2. หากการแตะสองครั้งเพื่อใช้ Siri ไม่ทำงาน ให้ไปที่การตั้งค่า > Siri และการค้นหา เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าอนุญาต Siri ขณะล็อคอยู่กำลังเปิดอยู่
วันที่เผยแพร่: