เชื่อมต่อและใช้ AirPods ของคุณ

คุณสามารถฟังเพลง โทรออก ใช้ Siri และทำสิ่งอื่นๆ ได้ด้วย AirPods ของคุณ


ก่อนที่คุณจะเริ่ม

หากคุณมี AirPods (รุ่นที่ 2) คุณต้องมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ

หากคุณมี AirPods (รุ่นที่ 1) คุณต้องมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ

ดูวิธีตั้งค่า AirPods ด้วย Mac หรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ Apple เช่น โทรศัพท์ Android

ใช้ iPhone ของคุณเพื่อตั้งค่า AirPods

หากคุณตั้งค่า AirPods เป็นครั้งแรก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่หน้าจอโฮม
 2. เปิดฝาเคสที่มี AirPods ของคุณอยู่ด้านใน แล้วถือไว้ใกล้กับ iPhone
 3. ภาพเคลื่อนไหวการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นบน iPhone ของคุณ
 4. แตะเชื่อมต่อ แล้วแตะเสร็จสิ้น
 5. หากคุณมี AirPods (รุ่นที่ 2) และคุณได้ตั้งค่า "หวัดดี Siri" บน iPhone แล้ว "หวัดดี Siri" จะพร้อมใช้งานกับ AirPods ของคุณด้วย หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่า "หวัดดี Siri" และคุณมี AirPods (รุ่นที่ 2) คุณจะถูกนำทางไปยังการตั้งค่า

หากคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud ไว้แล้ว AirPods ของคุณจะได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติในอุปกรณ์ที่รองรับทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันไว้แล้ว

หากคุณไม่สามารถตั้งค่า AirPods ได้ ให้ดูข้อมูลช่วยเหลือ

ฟังด้วย AirPods ของคุณ

เมื่อคุณนำ AirPods ออกจากเคสชาร์จ AirPods จะเปิดและพร้อมใช้งานทันที เมื่อคุณสวม AirPods เข้าที่หูของคุณ AirPods จะเล่นเสียงจากอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณถอด AirPods ข้างใดข้างหนึ่งออกจากหู เสียงจะหยุดชั่วคราว เมื่อคุณถอดหูฟังทั้งสองข้างออก เสียงจะหยุด หากคุณกำลังฟังด้วย AirPods เพียงข้างเดียวแล้วถอดออก AirPods ข้างดังกล่าวจะหยุดเล่นเสียงชั่วคราว หากคุณใส่กลับเข้าไปในหูภายใน 15 วินาที เสียงจะกลับมาเล่นต่อโดยอัตโนมัติ

AirPods จะเชื่อมต่อกับทั้ง iPhone และ Apple Watch ของคุณไปพร้อมกัน เสียงจะสลับไปมาระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้โดยอัตโนมัติ 

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ AirPods ของคุณในการเล่นเสียงจากอุปกรณ์อื่นหรือสลับไปเล่นเสียงในหูฟังหรือลำโพงอื่นๆ

บนอุปกรณ์ iOS

 1. เปิดศูนย์ควบคุม
 2. กดลงน้ำหนักหรือแตะบัตรเสียงที่มุมขวาบนของศูนย์ควบคุมค้างไว้เพื่อควบคุมเสียง
 3. แตะ  จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจากรายการ1

บน Mac

คลิกการควบคุมความดัง  ในแถบเมนูแล้วเลือก AirPods ของคุณ2 หรือลำโพงอื่นๆ ที่อยู่ใต้อุปกรณ์ส่งสัญญาณออก

 

ควบคุมอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถใช้ AirPods ของคุณเพื่อใช้งาน Siri และควบคุมการเล่นคอนเทนต์เสียง

เมื่อใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) คุณสามารถใช้ Siri ด้วยการพูดว่า "หวัดดี Siri" ตามค่าเริ่มต้น และเมื่อคุณแตะสองครั้งที่ AirPods ข้างหนึ่ง คุณจะสามารถเล่นเสียงหรือข้ามไปข้างหน้าได้

เมื่อใช้ AirPods (รุ่นที่ 1) คุณต้องแตะสองครั้งเพื่อใช้ Siri ตามค่าเริ่มต้น 

ไม่ว่าคุณจะมี AirPods รุ่นใดก็ตาม คุณสามารถตั้งค่า AirPods แต่ละข้างให้ทำหนึ่งในสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการแตะสองครั้ง

 • ใช้ Siri3
 • เล่นและหยุดพักคอนเทนต์เสียง
 • ข้ามไปที่แทร็คถัดไป 
 • กลับไปที่แทร็คก่อนหน้า
 • ปิดคอนเทนต์เสียง

ดูวิธีเลือกสิ่งที่คุณต้องการให้ AirPods แต่ละข้างทำเมื่อแตะสองครั้งที่ข้างนั้นๆ

ใช้ Siri

เมื่อใช้ AirPods (รุ่นที่ 2) คุณสามารถพูดว่า "หวัดดี Siri" หรือแตะสองครั้งเพื่อใช้ Siri เมื่อใช้ AirPods (รุ่นที่ 1) ให้แตะสองครั้งเพื่อใช้ Siri

คุณสามารถใช้ Siri กับ AirPods เพื่อถามคำถามและโทรออกได้ Siri ยังสามารถควบคุมเพลงและตรวจสอบ AirPods ของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถขอหรือถาม Siri ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • "เล่นเพลย์ลิสต์โปรดของฉัน"
 • "เพิ่มความดังเสียง"
 • "ฉันจะกลับบ้านจากที่นี่ได้อย่างไร"
 • "ข้ามไปเพลงต่อไป"
 • "หยุดเพลง"
 • "แบตเตอรี่ใน AirPods ของฉันเป็นอย่างไรบ้าง"

ค้นหาตัวอย่างเพิ่มเติมของ Siri

ใช้โทรศัพท์

เมื่อมีสายโทรเข้ามาขณะที่คุณกำลังใส่ AirPods ข้างใดข้างหนึ่ง Siri สามารถแจ้งสายโทรเข้าได้ แตะสองครั้งเพื่อรับสาย หลังจากนั้น คุณสามารถแตะสองครั้งเพื่อวางสายหรือสลับไปสายอื่นได้

ชาร์จ AirPods และเคสชาร์จของคุณ

หากต้องการชาร์จ AirPods ของคุณ ให้ใส่ AirPods ลงในเคสชาร์จแล้วปิดฝา4 AirPods จะปิดเครื่องและชาร์จทุกครั้งที่อยู่ในเคส

คุณสามารถชาร์จ AirPods (รุ่นที่ 1 หรือ 2) ของคุณได้ในเคสชาร์จแบบไร้สายหรือเคสชาร์จ AirPods หากคุณมีเคสชาร์จแบบไร้สาย คุณสามารถชาร์จแบบไร้สายด้วยที่ชาร์จที่เข้ากันได้กับ Qi คุณสามารถชาร์จเคสโดยเสียบ Lightning to USB Cable ของ Apple เข้ากับตัวเคส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาร์จ

 1. AirPods จะปรากฏเมื่ออยู่ใกล้อุปกรณ์และพร้อมใช้งานเท่านั้น
 2. หากคุณไม่เห็นการควบคุมความดังในแถบเมนู ให้ดูวิธีเพิ่มการควบคุมความดัง
 3. หากการแตะสองครั้งเพื่อใช้ Siri ไม่ทำงาน ให้ไปที่การตั้งค่า > Siri และการค้นหา เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าอนุญาต Siri ขณะล็อคอยู่กำลังเปิดอยู่
 4. หากคุณมีทั้ง AirPods (รุ่นที่ 2) และ AirPods (รุ่นที่ 1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บทั้งสองรุ่นแยกกัน AirPods ของคุณจะไม่ชาร์จหากคุณใส่หูฟังข้างละรุ่นลงในเคสชาร์จเดียวกัน
วันที่เผยแพร่: