เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ iOS 9.3

เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ iOS 9.3

เพื่อเป็นการปกป้องลูกค้าของเรา Apple จะไม่เปิดเผย อภิปราย หรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยจนกว่าจะมีการสืบสวนโดยละเอียด และมีแพตช์หรือมีการเปิดตัวที่จำเป็นออกมาแล้ว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดูที่เว็บไซต์ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคีย์ PGP สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดู วิธีใช้คีย์ PGP สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

เมื่อเป็นไปได้ จะใช้ CVE ID เพื่ออ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมของช่องโหว่ต่างๆ

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการอัพเดทความปลอดภัยอื่นๆ โปรดดู การอัพเดทความปลอดภัยของ Apple

iOS 9.3

 • AppleUSBNetworking

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: อุปกรณ์ USB อาจเป็นเหตุให้เกิดการปฏิเสธการให้บริการได้

  คำอธิบาย: มีปัญหาในการจัดการกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบแพคเก็ต ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการจัดการข้อผิดพลาดให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1734: Andrea Barisani และ Andrej Rosano จาก Inverse Path

 • FontParser

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: การเปิดไฟล์ PDF ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้าย อาจทำให้แอพพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดหมายหรือมีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1740: HappilyCoded (ant4g0nist และ r3dsm0k3) ซึ่งทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative (ZDI) ของ Trend Micro

 • HTTPProtocol

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: ภัยคุกคามระยะไกลอาจทำให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีช่องโหว่หลายแห่งใน nghttp2 เวอร์ชั่นก่อน 1.6.0 ซึ่งในกรณีร้ายแรงที่สุดอาจนำไปสู่การใช้รหัสระยะไกล ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการอัพเดท nghttp2 ให้เป็นเวอร์ชั่น 1.6.0

  CVE-ID

  CVE-2015-8659

 • IOHIDFamily

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถกำหนดเค้าโครงหน่วยความจำเคอร์เนลได้

  คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายได้รับการแก้ไขแล้วผ่านการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1748: Brandon Azad

 • เคอร์เนล

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจทำให้เกิดการปฏิเสธการให้บริการได้

  คำอธิบาย: ปัญหาการปฏิเสธการให้บริการได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1752: CESG

 • เคอร์เนล

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้รหัสที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: ปัญหา use after free ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1750: CESG

 • เคอร์เนล

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้รหัสที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: ปัญหาการล้นของจำนวนเต็มจำนวนมากได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1753: Juwei Lin Trend Micro ซึ่งทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative (ZDI) ของ Trend Micro

 • เคอร์เนล

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถหลีกเลี่ยงการลงชื่อรหัสได้

  คำอธิบาย: มีปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาตที่มีการให้สิทธิ์อนุญาตอย่างไม่ถูกต้อง ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการตรวจสอบการอนุญาตให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1751: Eric Monti จาก Square Mobile Security

 • เคอร์เนล

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้รหัสที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีสภาวะการแย่งชิงในระหว่างการสร้างกระบวนการใหม่ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการจัดการสถานะให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1757: Ian Beer จาก Google Project Zero และ Pedro Vilaça

 • เคอร์เนล

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้รหัสที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: ช่องโหว่แบบ Null Pointer Dereference ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1756: Lufeng Li จาก Qihoo 360 Vulcan Team

 • เคอร์เนล

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถใช้รหัสที่มีสิทธิ์เคอร์เนลได้โดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายหลายจุดได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1754: Lufeng Li จาก Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2016-1755: Ian Beer จาก Google Project Zero

 • เคอร์เนล

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถกำหนดเค้าโครงหน่วยความจำเคอร์เนลได้

  คำอธิบาย: มีปัญหาการอ่านข้อมูลนอกขอบเขตที่นำไปสู่การเปิดเผยหน่วยความจำเคอร์เนล ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1758: Brandon Azad

 • LaunchServices

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: แอพพลิเคชั่นอาจสามารถแก้ไขกิจกรรมจากแอพพลิเคชั่นอื่นได้

  คำอธิบาย: มีปัญหาการตรวจสอบยืนยันตัวจัดการกิจกรรมเกิดขึ้นใน XPC Services API ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบข้อความ

  CVE-ID

  CVE-2016-1760: Proteas จาก Qihoo 360 Nirvan Team

 • libxml2

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: การประมวลผล XML ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้แอพพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดหมาย หรือมีการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายหลายจุดได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2015-1819

  CVE-2015-5312: David Drysdale จาก Google

  CVE-2015-7499

  CVE-2015-7500: Kostya Serebryany จาก Google

  CVE-2015-7942: Kostya Serebryany จาก Google

  CVE-2015-8035: gustavo.grieco

  CVE-2015-8242: Hugh Davenport

  CVE-2016-1761: wol0xff ซึ่งทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative (ZDI) ของ Trend Micro

  CVE-2016-1762

 • ข้อความ

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้เกิดการป้อนข้อความอัตโนมัติลงในเธรดอื่นๆ ของข้อความ

  คำอธิบาย: มีปัญหาเกิดขึ้นในการแยกวิเคราะห์ SMS URL ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการตรวจสอบ URL ให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1763: CityTog

 • ข้อความ

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: ผู้โจมตีอาจสามารถอ่านไฟล์แนบได้หากสามารถลอดผ่านการปักหมุดใบรับรองของ Apple, ขัดขวางการเชื่อมต่อ TLS, แทรกข้อความ และบันทึกข้อความประเภทไฟล์แนบที่เข้ารหัสเอาไว้ได้

  คำอธิบาย: ปัญหาการเข้ารหัสได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปฏิเสธข้อความซํ้าในไคลเอนต์

  CVE-ID

  CVE-2016-1788: Christina Garman, Matthew Green, Gabriel Kaptchuk, Ian Miers และ Michael Rushanan จาก Johns Hopkins University

 • โปรไฟล์

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: โปรไฟล์ MDM ที่ไม่น่าเชื่อถืออาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้องว่าได้รับการตรวจสอบแล้ว

  คำอธิบาย: มีปัญหาการตรวจสอบใบรับรองในโปรไฟล์ MDM ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการตรวจสอบเพิ่มเติม

  CVE-ID

  CVE-2016-1766: Taylor Boyko ซึ่งทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative (ZDI) ของ Trend Micro

 • ความปลอดภัย

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: การประมวลผลใบรับรองที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้เกิดการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีปัญหาหน่วยความจำเสียหายในตัวถอดรหัส ASN.1 ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขผ่านการตรวจสอบอินพุตที่ดีขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1950: Francis Gabriel จาก Quarkslab

 • TrueTypeScaler

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: การประมวลผลไฟล์แบบอักษรที่สร้างขึ้นโดยมีประสงค์ร้ายอาจนำไปสู่การเรียกใช้รหัสโดยพลการ

  คำอธิบาย: มีปัญหาหน่วยความจำเสียหายในการประมวลผลไฟล์แบบอักษร ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขผ่านการตรวจสอบอินพุตที่ดีขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1775: 0x1byte ซึ่งทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative (ZDI) ของ Trend Micro

 • WebKit

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: การประมวลผลเนื้อหาเว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้เกิดการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: ปัญหาหน่วยความจำเสียหายหลายจุดได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1778 : 0x1byte ซึ่งทำงานร่วมกับ Zero Day Initiative (ZDI) ของ Trend Micro และ Yang Zhao จาก CM Security

  CVE-2016-1783: Mihai Parparita จาก Google

 • WebKit

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: เว็บไซต์อาจสามารถติดตามข้อมูลของผู้ใช้ที่มีความสำคัญ

  คำอธิบาย: มีปัญหาในการจัดการ URL ของไฟล์แนบ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการจัดการ URL ให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1781: Devdatta Akhawe จาก Dropbox, Inc.

 • WebKit

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: เว็บไซต์อาจสามารถติดตามข้อมูลของผู้ใช้ที่มีความสำคัญ

  คำอธิบาย: หน้าเว็บที่ซ่อนอยู่อาจสามารถเข้าถึงข้อมูลการวางแนวอุปกรณ์และข้อมูลการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ได้ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการระงับการใช้งานของข้อมูลนี้ เมื่อมุมมองเว็บถูกซ่อนไว้

  CVE-ID

  CVE-2016-1780: Maryam Mehrnezhad, Ehsan Toreini, Siamak F. Shahandashti และ Feng Hao จาก School of Computing Science, Newcastle University, UK

 • WebKit

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: การเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจเปิดเผยตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้

  คำอธิบาย: มีปัญหาในการแยกวิเคราะห์คำขอตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการตรวจสอบแหล่งที่มาความปลอดภัยสำหรับคำขอตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1779: xisigr จาก Xuanwu Lab ของ Tencent (http://www.tencent.com)

 • WebKit

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: เว็บไซต์ประสงค์ร้ายอาจสามารถเข้าถึงพอร์ตที่จำกัดไว้ในเซิร์ฟเวอร์โดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: ปัญหาการเปลี่ยนเส้นทางของพอร์ตได้รับการแก้ไขแล้วโดยการตรวจสอบพอร์ตเพิ่มเติม

  CVE-ID

  CVE-2016-1782: Muneaki Nishimura (nishimunea) จาก Recruit Technologies Co.,Ltd.

 • WebKit

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: การเปิด URL ที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ที่มีความสำคัญ

  คำอธิบาย: มีปัญหาในการเปลี่ยนเส้นทาง URL เมื่อใช้ตัวตรวจสอบ XSS ในโหมดปิดกั้น ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการนำทาง URL ให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1864: Takeshi Terada จาก Mitsui Bussan Secure Directions, Inc.

 • ประวัติ WebKit

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: การประมวลผลเนื้อหาเว็บที่ออกแบบมาเพื่อประสงค์ร้ายอาจทำให้ Safari ล่มโดยไม่คาดหมาย

  คำอธิบาย: ปัญหาทรัพยากรลดลงได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงการตรวจสอบอินพุตให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1784: Moony Li และ Jack Tang จาก TrendMicro และ 李普君 จาก 无声信息技术PKAV Team (PKAV.net)

 • การโหลดหน้า WebKit

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: การเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดการปลอมแปลงอินเทอร์เฟซผู้ใช้

  คำอธิบาย: การตอบสนองต่อการเปลี่ยนทิศทางอาจอนุญาตให้เว็บไซต์ที่เป็นอันตรายแสดง URL โดยอำเภอใจและอ่านเนื้อหาที่แคชไว้ของแหล่งปลายทางได้ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการปรับปรุงตรรกะการแสดงผล URL ให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-1786: ma.la จาก LINE Corporation

 • การโหลดหน้า WebKit

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: เว็บไซต์ที่เป็นอันตรายอาจถอนข้อมูลข้ามต้นทาง

  คำอธิบาย: มีปัญหาการแคชเกิดขึ้นกับการเข้ารหัสอักขระ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการตรวจสอบคำขอเพิ่มเติม

  CVE-ID

  CVE-2016-1785: นักวิจัยที่ไม่ระบุชื่อ

 • Wi-Fi

  มีให้สำหรับ: iPhone 4s และใหม่กว่า, iPod touch (รุ่นที่ 5) และใหม่กว่า, iPad 2 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: ผู้โจมตีที่มีตำแหน่งเครือข่ายที่มีสิทธิ์อาจสามารถใช้รหัสโดยอำเภอใจได้

  คำอธิบาย: มีปัญหาการตรวจสอบเฟรมและหน่วยความจำเสียหายสำหรับ ethertype ที่กำหนด ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการตรวจสอบ ethertype เพิ่มเติมและปรับปรุงการจัดการหน่วยความจำให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2016-0801: นักวิจัยที่ไม่ระบุชื่อ

  CVE-2016-0802: นักวิจัยที่ไม่ระบุชื่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: