ลบรูปภาพบน iPhone, iPad และ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีลบรูปภาพและวิดีโอที่คุณไม่ต้องการหรือนำกลับมาหากคุณลบออกโดยไม่ตั้งใจ

ก่อนที่คุณจะลบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสำรองรูปภาพและวิดีโอที่คุณยังคงต้องการอยู่แล้ว เมื่อคุณใช้รูปภาพ iCloud แล้วลบรูปภาพหรือวิดีโอบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง จะเป็นการลบรูปภาพหรือวิดีโอนั้นบนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ทุกเครื่องที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกันอีกด้วย เรียนรู้วิธีลบรูปภาพและวิดีโอในรูปภาพ iCloud 

หากต้องการดูปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เหลืออยู่บนอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > พื้นที่จัดเก็บข้อมูล [อุปกรณ์] เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ

 

ลบรูปภาพหรือวิดีโอ

เมื่อคุณลบรูปภาพและวิดีโอ รูปภาพและวิดีโอนั้นจะเข้าไปอยู่ในอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดเป็นเวลา 30 วัน หลังจากผ่านไป 30 วันข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบออกถาวร

หากคุณใช้รูปภาพ iCloud และลบรูปภาพและวิดีโอออกจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง รูปภาพและวิดีโอจะถูกลบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณด้วย

หากคุณเพิ่มรูปภาพใน iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ คุณจะไม่สามารถลบรูปภาพนั้นจากแอพรูปภาพบนอุปกรณ์ของคุณโดยตรง หากคุณเห็นปุ่มถังขยะสีเทา เมื่อคุณพยายามลบรูปภาพจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณอาจต้องหยุดการเชื่อมข้อมูลรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูวิธีการหยุดการซิงค์รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

วิธีการลบภาพเดียว

iPhone ที่แสดงตัวเลือกลบรูปภาพ

 1. เปิดแอพรูปภาพ
 2. จากแท็บคลัง ให้แตะรูปภาพทั้งหมด แล้วเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการลบ
 3. แตะปุ่มถังขยะ  จากนั้นแตะลบรูปภาพ
   

วิธีการลบหลายรูปภาพ

iPhone ที่แสดงรูปภาพหลายรูปที่เลือกในแอพรูปภาพ

 1. เปิดแอพรูปภาพ
 2. จากแท็บคลัง ให้แตะรูปภาพทั้งหมด แล้วแตะเลือก
 3. แตะหลายภาพหรือเลื่อนนิ้วของคุณไปตามภาพหลายภาพเพื่อเลือกมากกว่าหนึ่งภาพ
 4. แตะปุ่มถังขยะ จากนั้นยืนยันเพื่อลบรายการ
   

กู้คืนรูปภาพหรือวิดีโอที่ถูกลบไปแล้ว

หากคุณลบรูปภาพหรือวิดีโอออกโดยไม่ตั้งใจ คุณมีเวลา 30 วันในการกู้คืนจากอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุด เมื่อคุณกู้คืนแล้ว รูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นจะกลับไปอยู่ในอัลบั้มรูปภาพทั้งหมด วิธีกู้คืนรูปภาพหรือวิดีโอที่ถูกลบมีดังนี้

 1. เปิดแอพรูปภาพและแตะแท็บอัลบั้ม
 2. เลื่อนลง แตะอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุด จากนั้นแตะเลือก
 3. แตะรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการเก็บไว้หรือแตะกู้คืนทั้งหมด
 4. แตะกู้คืนอีกครั้งเพื่อยืนยัน

หากคุณหารูปภาพหรือวิดีโอไม่พบ คุณสามารถลองค้นหาด้วยวิธีต่อไปนี้ ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณหารูปภาพหรือวิดีโอไม่พบ

ลบรูปภาพออกถาวร

หากคุณต้องการลบรูปภาพหรือวิดีโออย่างถาวร คุณสามารถลบรูปภาพหรือวิดีโอเหล่านี้จากอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุด เมื่อคุณลบรูปภาพออกจากอัลบั้มนี้แล้ว คุณจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีก วิธีลบรูปภาพอย่างถาวรมีดังนี้

 1. เปิดแอพรูปภาพและแตะแท็บอัลบั้ม
 2. แตะอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุด จากนั้นแตะเลือก
 3. แตะรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการลบหรือแตะลบทั้งหมด
 4. แตะลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
วันที่เผยแพร่: