หากคุณสมบัติของ Mac บางอย่างไม่ทำงานเมื่อใช้งาน Windows ใน Boot Camp

เมื่อคุณอัพเกรดหรือติดตั้ง Windows ใน Mac อีกครั้ง คุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows (ไดรเวอร์) ที่มีให้จาก Boot Camp อีกครั้งหรืออัพเดทซอฟต์แวร์ดังกล่าว

หากคุณพบปัญหาต่อไปนี้เมื่อคุณเริ่มต้นระบบ Mac จาก Microsoft Windows ให้ใช้ขั้นตอนต่างๆ ในบทความนี้เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows อีกครั้งหรืออัพเดทซอฟต์แวร์ดังกล่าว

 • มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดระบุว่ารายการอัพเดทซอฟต์แวร์ Apple หยุดทำงาน
 • ความละเอียดของหน้าจออย่างน้อยหนึ่งรายการหายไปหรือไม่มีให้ใช้สำหรับจอภาพใน Windows
 • คุณไม่สามารถปรับความสว่างของจอภาพที่มาพร้อมเครื่องใน Windows ได้
 • เมาส์ แทร็คแพด หรือคีย์บอร์ด Apple ไม่สามารถใช้งานได้ใน Windows
 • คุณไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงที่มาพร้อมกับ Mac ใน Windows
 • Windows ไม่รู้จักไมโครโฟนหรือกล้องที่มาพร้อมกับ Mac

เชื่อมต่อและฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์ USB

หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ Boot Camp รุ่นล่าสุดสำหรับ Windows คุณต้องใช้แฟลชไดรฟ์ USB 2 ที่มีความจุอย่างน้อย 16 GB (แฟลชไดรฟ์ USB 3 จะไม่ทำงานเมื่อติดตั้ง Windows ด้วย Boot Camp) ไดรฟ์จะถูกลบข้อมูลออก ดังนั้นให้สำรองข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการจัดเก็บก่อนที่จะดำเนินการต่อ

 1. เริ่มต้นระบบ Mac จาก macOS หากคุณเริ่มต้นระบบจาก Windows ให้คลิกไอคอน Boot Camp ในถาดระบบ แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อรีสตาร์ทจาก macOS
 2. เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับ Mac ของคุณ
 3. เปิดยูทิลิตี้ดิสก์ ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
 4. เลือกแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณจากรายการไดรฟ์ในหน้าต่างยูทิลิตี้ดิสก์
  เลือกชื่อไดรฟ์ ไม่ใช่ชื่อโวลุ่มที่ปรากฏด้านล่าง
 5. คลิกปุ่มหรือแท็บลบ
 6. เลือกฟอร์แมตเป็น MS-DOS (FAT)
 7. หากคุณต้องการดูเมนูแบบแผน ให้เลือกแบบแผนเป็น "บันทึกเริ่มต้นระบบหลัก"
 8. คลิกลบ เพื่อฟอร์แมตไดรฟ์อีกครั้ง แล้วออกจากยูทิลิตี้ดิสก์


ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สนับสนุนสำหรับ Windows 10

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
 2. เปิดผู้ช่วย Boot Camp ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
 3. ในหน้าต่างผู้ช่วย Boot Camp ให้มองหากล่องกาเครื่องหมายสำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows ล่าสุดจาก Apple หากเห็นกล่องกาเครื่องหมายนั้นแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำเครื่องหมายเลือกเอาไว้ จากนั้นยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมด แล้วคลิกดำเนินการต่อ หากคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมายดังกล่าว ให้เลือกการกระทำ > ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows จากแถบเมนู
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณแสดงเป็นไดรฟ์ปลายทาง จากนั้นคลิdดำเนินการต่อ แล้วป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแล หากระบบถาม จากนั้นผู้ช่วย Boot Camp จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows ไปยังไดรฟ์นั้น

หากคุณพบปัญหา

 • หากผู้ช่วยไม่เห็นแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณ ให้คลิกย้อนกลับ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อไดรฟ์เข้ากับพอร์ต USB บน Mac โดยตรง ไม่ได้เชื่อมต่อกับจอภาพ ฮับ หรือคีย์บอร์ด เลิกเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อไดรฟ์อีกครั้ง จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
 • หากผู้ช่วยแจ้งว่าแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณไม่สามารถใช้ได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟอร์แมตไดรฟ์อย่างถูกต้องแล้ว นอกจากนี้ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แฟลชไดรฟ์ USB 2 ไม่ใช่ USB 3
 • หากผู้ช่วยแจ้งว่าไม่สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้เนื่องจากเครือข่ายมีปัญหา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่
 • หากผู้ช่วยแจ้งว่าไม่สามารถบันทึกซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows ไปยังไดรฟ์ที่เลือกได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟลชไดรฟ์ USB ของคุณมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย 16 GB
 • ตรวจสอบว่า Mac ของคุณตรงตามความต้องการของระบบสำหรับการติดตั้ง Windows ด้วยการใช้ Boot Camp สำหรับ macOS


ติดตั้งซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows ที่ดาวน์โหลดไว้

หลังจากที่ดาวน์โหลดหรือคัดลอกซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows ไปที่แฟลชไดรฟ์ USB ของคุณแล้ว ให้ออกจากผู้ช่วย Boot Camp แล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟลชไดรฟ์ USB เชื่อมต่ออยู่กับ Mac ของคุณ
 2. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกดิสก์เริ่มต้นระบบ จากนั้นเลือกโวลุ่ม Windows จากรายการไดรฟ์ ดังภาพ
 3. คลิกเริ่มการทำงานใหม่ เพื่อเริ่มต้นระบบ Mac ใน Windows จากนั้นให้เข้าสู่ระบบ หากระบบร้องขอ
 4. เปิดโฟลเดอร์ Boot Camp (หรือโฟลเดอร์ WindowsSupport ในรุ่นที่ใหม่กว่า) บนแฟลชไดรฟ์ USB จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ Setup (หรือ setup.exe) เพื่อเริ่มติดตั้ง เมื่อระบบขอให้คุณอนุญาต Boot Camp ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกใช่ 
 5. คลิกซ่อมแซม เพื่อติดตั้งอีกครั้งหรืออัพเดทซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows ที่ติดตั้งโดย Boot Camp หากคุณได้รับข้อความเตือนว่าซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังติดตั้งยังไม่ผ่านการทดสอบโลโก้ของ Windows ให้คลิกดำเนินการต่อ
 6. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกใช่เพื่อรีสตาร์ท Mac 

หากยังคงใช้งานคุณสมบัติของ Mac ไม่ได้หลังจากอัพเดทซอฟต์แวร์สนับสนุน Windows แล้ว ให้ค้นหาเกี่ยวกับอาการที่คุณพบในเว็บไซต์บริการช่วยเหลือของ Apple หรือเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft คุณสมบัติของ Mac บางรายการไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานใน Windows

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: