ใช้ FileVault เพื่อเข้ารหัสดิสก์เริ่มต้นระบบบนเครื่อง Mac

การเข้ารหัสดิสก์ทั้งตัวด้วย FileVault (FileVault 2) ใช้การเข้ารหัส XTS-AES-128 ด้วยคีย์ 256 บิต เพื่อช่วยป้องกันการเข้าใช้งานข้อมูลในดิสก์เริ่มต้นระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

เปิดและตั้งค่า FileVault

FileVault 2 ใช้งานได้ใน OS X Lion ขึ้นไป เมื่อเปิด FileVault แล้ว Mac จะกำหนดให้คุณเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านบัญชีของคุณทุกครั้ง 

 1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
 2. คลิกแท็บ FileVault
 3. คลิก ล็อคอยู่ แล้วป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 4. คลิกเปิด FileVault

หากผู้ใช้รายอื่นมีบัญชีบน Mac ของคุณ คุณอาจเห็นข้อความว่าผู้ใช้แต่ละรายจะต้องพิมพ์รหัสผ่านก่อนจึงจะสามารถปลดล็อคดิสก์ได้ สำหรับผู้ใช้แต่ละราย ให้คลิกปุ่มเปิดใช้งานผู้ใช้ แล้วป้อนรหัสผ่านของผู้ใช้รายนั้น ทั้งนี้บัญชีผู้ใช้ที่คุณเพิ่มหลังจากเปิด FileVault แล้วจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

เลือกวิธีที่คุณต้องการปลดล็อคดิสก์ และรีเซ็ตรหัสผ่าน ในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน ดังนี้  

 • หากคุณใช้ OS X Yosemite หรือใหม่กว่า คุณสามารถเลือกใช้บัญชี iCloud เพื่อปลดล็อคดิสก์และรีเซ็ตรหัสผ่าน*
 • หากคุณใช้ OS X Mavericks คุณสามารถเลือกจัดเก็บคีย์การกู้คืนข้อมูล FileVault ไว้กับ Apple ได้ด้วยการระบุคำถามและคำตอบสำหรับคำถามรักษาความปลอดภัยสามข้อ เลือกคำตอบที่คุณแน่ใจว่าจะสามารถจำได้*
 • หากคุณไม่ต้องการใช้การกู้คืนข้อมูล FileVault ผ่าน iCloud คุณสามารถสร้างคีย์การกู้คืนข้อมูลสำหรับเครื่องนั้นได้ เก็บคีย์ตัวอักษรและตัวเลขไว้ในที่ปลอดภัย ที่ไม่ใช่บนดิสก์เริ่มต้นระบบที่เข้ารหัสนั้น 

หากคุณทำทั้งรหัสผ่านบัญชีและกุญแจการกู้คืน FileVault หาย คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบของเครื่อง Mac หรือเข้าถึงข้อมูลบนดิสก์เริ่มต้นระบบได้

การเข้ารหัสจะเกิดขึ้นในพื้นหลังในขณะที่คุณใช้ Mac ของคุณ และจะเกิดขึ้นระหว่างที่ Mac ไม่ได้พักเครื่องและเสียบอยู่กับแหล่งไฟ AC เท่านั้น โดยคุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ในการตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ที่ส่วน FileVault ไฟล์ใหม่ที่คุณสร้างขึ้นจะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติในขณะที่บันทึกลงในดิสก์เริ่มต้นระบบ

เมื่อการตั้งค่า FileVault เสร็จสมบูรณ์และคุณรีสตาร์ท Mac คุณจะใช้รหัสผ่านบัญชีของคุณเพื่อปลดล็อคดิสก์และอนุญาตให้ Mac ดำเนินการเริ่มต้นระบบให้เสร็จสมบูรณ์ FileVault จะกำหนดให้คุณเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่ Mac เริ่มต้นระบบ และจะไม่มีบัญชีใดๆ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ

รีเซ็ตรหัสผ่านหรือเปลี่ยนคีย์การกู้คืนข้อมูล FileVault

หากคุณลืมรหัสผ่านบัญชีหรือรหัสผ่านใช้ไม่ได้ คุณอาจสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้

หากคุณต้องการเปลี่ยนคีย์การกู้คืนข้อมูลที่ใช้ในการเข้ารหัสดิสก์เริ่มต้นระบบ ให้ปิด FileVault ในการตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว จากนั้นให้เปิดอีกครั้งเพื่อสร้างคีย์ใหม่ และปิดใช้งานคีย์เก่าทั้งหมด

ปิด FileVault

หากคุณไม่ต้องการเข้ารหัสดิสก์เริ่มต้นระบบแล้ว ก็สามารถปิด FileVault ได้ โดยทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
 2. คลิกแท็บ FileVault
 3. คลิก ล็อคอยู่ แล้วป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 4. คลิกปิด FileVault

การถอดรหัสจะเกิดขึ้นในพื้นหลังในขณะที่คุณใช้ Mac ของคุณ และจะเกิดขึ้นระหว่างที่ Mac ไม่ได้พักเครื่องและเสียบอยู่กับแหล่งไฟ AC เท่านั้น โดยคุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ใน "การตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว" ที่ส่วน "FileVault" 

ดูเพิ่มเติม

 • ดูวิธีการสร้างและใช้คีย์การกู้คืนข้อมูล FileVault สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac ในบริษัท โรงเรียน หรือสถาบันอื่นๆ
 • หากคุณใช้ FileVault ใน Mac OS X Snow Leopard คุณสามารถอัพเกรดเป็น FileVault 2 ได้ด้วยการอัพเกรดเป็น OS X Lion หรือใหม่กว่า หลังจากที่อัพเกรด OS X ให้เปิดการตั้งค่า FileVault และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัพเกรด FileVault
 • พาร์ติชั่น RAID หรือพาร์ติชั่น Boot Camp ที่ไม่ได้มาตรฐานบนไดรฟ์การเริ่มต้นระบบอาจทำให้ OS X ไม่สามารถติดตั้งระบบกู้คืนภายในเครื่องได้ หากไม่มีระบบกู้คืน FileVault จะไม่เข้ารหัสดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ ดูเพิ่มเติม

* หากคุณจัดเก็บคีย์การกู้คืนข้อมูลไว้กับ Apple หรือบัญชี iCloud จะไม่มีการรับประกันว่า Apple จะสามารถส่งคีย์ให้คุณได้ ในกรณีที่คุณทำหายหรือลืม AppleCare หรือ iCloud อาจไม่มีให้บริการในบางภาษาหรือบางภูมิภาค และภูมิภาคที่ให้บริการ AppleCare อาจไม่มีบริการช่วยเหลือในบางภาษา หากคุณตั้งค่า Mac สำหรับภาษาที่ AppleCare ไม่รองรับ ให้เปิด FileVault แล้วจัดเก็บคีย์ไว้กับ Apple (OS X Mavericks เท่านั้น) คำถามและคำตอบรักษาความปลอดภัยอาจอยู่ในภาษาที่ AppleCare ไม่รองรับ

วันที่เผยแพร่: