หากคุณเห็นข้อผิดพลาด -45054 หรือ -42110 ใน iTunes

ดูวิธีแก้ไขข้อผิดพลาด -45054 หรือ -42110

หากระบบไม่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ iTunes สำหรับ Windows ใช้ในการดาวน์โหลดรายการซื้อได้ คุณอาจเห็นข้อความแจ้งเตือนดังนี้

"เราไม่สามารถทำคำขอ iTunes Store ของคุณให้เสร็จ เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักขึ้น (-45054)"

"เราไม่สามารถทำคำขอ iTunes Store ของคุณให้เสร็จ เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักขึ้น (-42110)"

หากคุณเห็นข้อผิดพลาด -5000, -69, 13010 หรือ 13014 เมื่อคุณซิงค์เพลงใน iTunes สำหรับ Windows ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

แก้ไขข้อผิดพลาด -45054 หรือ -42110 ใน iTunes สำหรับ Windows

 1. ออกจาก iTunes
 2. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ด หากคีย์บอร์ดที่คุณใช้ไม่มีปุ่ม Windows ให้กดปุ่ม Control (Ctrl) และ Escape (Esc) บนคีย์บอร์ดแทน
 3. คลิกที่ไอคอนแว่นขยายหรือช่องค้นหา พิมพ์ % ProgramData% ในกล่องค้นหา แล้วกดปุ่ม Return
 4. แสดงไฟล์ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่โดยทำดังนี้
  • Windows 10: คลิกมุมมอง จากนั้นเลือก "รายการที่ซ่อนอยู่"
  • Windows 8: คลิกมุมมอง แล้วคลิกตัวเลือก บนแท็บมุมมอง เลือก "แสดงไฟล์ โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนอยู่"
  • Windows 7: คลิกจัดระเบียบ แล้วคลิก "โฟลเดอร์และตัวเลือกการค้นหา" บนแท็บมุมมอง เลือก "แสดงไฟล์ โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนอยู่"
 5. เปิดโฟลเดอร์ Apple Computer แล้วเปิดโฟลเดอร์ iTunes
 6. ลบโฟลเดอร์ adi และ SC Info โดยคลิกขวาที่แต่ละโฟลเดอร์ และเลือก "ลบ" จากเมนู
 7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 8. เปิด iTunes และลองทำการซื้อ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: