หากคุณเห็นข้อผิดพลาด -45054 ใน iTunes Store

ดูวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด -45054 บน Mac หรือ PC

หากระบบไม่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ iTunes ใช้ในการดาวน์โหลดได้ คุณอาจเห็นข้อความแจ้งเตือนดังนี้

"เราไม่สามารถทำคำขอ iTunes Store ของคุณให้เสร็จ เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักขึ้น (-45054)"

บน Mac

 1. ออกจาก iTunes ถ้าเปิดอยู่
 2. คลิกที่เดสก์ท็อปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ใน Finder
 3. จากแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เลือกมุมมอง > เป็นคอลัมน์
 4. จากแถบเมนูเดียวกัน ให้เลือกไป > ไปยังโฟลเดอร์
 5. พิมพ์ดังนี้ลงในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมา
  /Users/Shared/adi
 6. คลิกไป


หากคุณเห็นข้อความที่ระบุว่า "ไม่พบโฟลเดอร์" ให้ตรวจสอบดูว่ามี /Users/Shared หรือไม่โดยไปที่ /Users/

หากคุณเห็นโฟลเดอร์แชร์อยู่ แต่มีวงกลมสีแดงพร้อมเครื่องหมายลบ

หากโฟลเดอร์แชร์อยู่มี อยู่บนโฟลเดอร์ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกที่เดสก์ท็อปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ใน Finder จากนั้น จากเมนูไปที่ด้านบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เลือกยูทิลิตี้
 2. ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ ให้ค้นหาเทอร์มินัลแล้วเปิดขึ้นมา

  ในขั้นตอนถัดไป คุณต้องป้อนคำสั่งลงในเทอร์มินัลเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสิทธิ์ หากคุณไม่คุ้นเคยกับเทอร์มินัลและการทำงานในระบบ UNIX ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากคุณป้อนคำสั่งผิดพลาด ข้อมูลอาจสูญหาย หรือซอฟต์แวร์ระบบของเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานได้อีก และหากคุณปรับเปลี่ยนสิทธิ์ไม่ตรงกับที่แสดงไว้ อาจทำให้ความปลอดภัยของระบบลดลงหรือทำให้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลได้ ขั้นตอนนี้ต้องใช้รหัสผ่านผู้ดูแลระบบแบบไม่เว้นว่าง

 3. พิมพ์คำสั่งนี้ลงในหน้าต่างเทอร์มินัล
  sudo chmod 1777 /Users/Shared
 4. กด Return 
 5. ใส่รหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลระบบเมื่อระบบขอ จากนั้นกดปุ่ม Return
 6. ออกจากเทอร์มินัล


หากคุณไม่เห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อแชร์อยู่

 1. คลิกที่เดสก์ท็อปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ใน Finder จากนั้น จากเมนูไปที่ด้านบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เลือกยูทิลิตี้
 2. ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ ให้ค้นหาเทอร์มินัลแล้วเปิดขึ้นมา

  ในขั้นตอนถัดไป คุณต้องป้อนคำสั่งลงในเทอร์มินัลเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสิทธิ์ หากคุณไม่คุ้นเคยกับเทอร์มินัลและการทำงานในระบบ UNIX ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากคุณป้อนคำสั่งผิดพลาด ข้อมูลอาจสูญหาย หรือซอฟต์แวร์ระบบของเครื่องอาจไม่สามารถใช้งานได้อีก และหากคุณปรับเปลี่ยนสิทธิ์ไม่ตรงกับที่แสดงไว้ อาจทำให้ความปลอดภัยของระบบลดลงหรือทำให้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลได้ ขั้นตอนนี้ต้องใช้รหัสผ่านผู้ดูแลระบบแบบไม่เว้นว่าง

 3. พิมพ์คำสั่งนี้ลงในหน้าต่างเทอร์มินัล
  sudo mkdir -p /Users/Shared/
 4. กด Return
 5. ใส่รหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลระบบเมื่อระบบขอ จากนั้นกดปุ่ม Return
 6. พิมพ์คำสั่งนี้ลงในหน้าต่างเทอร์มินัล
  sudo chmod 1777 /Users/Shared
 7. กด Return
 8. ออกจากเทอร์มินัล

หากมี /Users/Shared/ และคุณสามารถเปิดได้

 1. คลิกที่เดสก์ท็อปเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ใน Finder จากนั้น จากเมนูไปที่ด้านบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เลือก "ไปยังโฟลเดอร์"
 2. ในกล่องข้อความ "ไปยังโฟลเดอร์" ให้พิมพ์
  /Users/Shared/adi
 3. จากเมนูที่ด้านบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก มุมมอง > เป็นคอลัมน์
 4. ค้นหาโฟลเดอร์ adi และลากไปที่ถังขยะ หรือคุณสามารถคลิกที่โฟลเดอร์นั้น แล้วกด Command + Delete บนคีย์บอร์ด
 5. เมื่อได้รับแจ้ง ให้รับรองความถูกต้องของรหัสผ่านสำหรับ Mac
 6. เปิด iTunes และลองลงชื่อเข้า

บน PC

 1. ออกจาก iTunes ถ้าเปิดอยู่
 2. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ด หากคีย์บอร์ดที่คุณใช้ไม่มีปุ่ม Windows ให้กดปุ่ม Control (Ctrl) และ Escape (Esc) บนคีย์บอร์ดแทน
 3. คลิกที่ไอคอนแว่นขยายหรือช่องค้นหา ในช่องค้นหา ให้พิมพ์ %ProgramData% แล้วกดปุ่ม Return
 4. แสดงไฟล์ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่โดยทำดังนี้
  Windows 10: คลิกมุมมอง จากนั้นเลือก "รายการที่ซ่อนอยู่"
  Windows 8: คลิกมุมมอง แล้วคลิกตัวเลือก บนแท็บมุมมอง เลือก "แสดงไฟล์ โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนอยู่"
  Windows 7: คลิกจัดระเบียบ แล้วคลิก "โฟลเดอร์และตัวเลือกการค้นหา" บนแท็บมุมมอง เลือก "แสดงไฟล์ โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่ซ่อนอยู่"
 5. เปิดโฟลเดอร์ Apple Computer แล้วเปิดโฟลเดอร์ iTunes
 6. ลบโฟลเดอร์ adi และ SC Info โดยคลิกขวาที่แต่ละโฟลเดอร์ และเลือก "ลบ" จากเมนู
 7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 8. เปิด iTunes และลองทำการซื้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: