หากคุณไม่สามารถเพิ่มเมล iCloud, รายชื่อ หรือปฏิทินไปยัง Outlook

โปรดลองขั้นตอนเหล่านี้หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเมล iCloud, รายชื่อ หรือปฏิทินใน Outlook คุณยังสามารถดูเมล iCloud, รายชื่อ และปฏิทินจากอุปกรณ์ใดๆ ได้ทุกเมื่อที่ iCloud.com

สิ่งที่ต้องตรวจสอบเป็นลำดับแรก

 1. ตรวจสอบว่า PC ของคุณตรงตามข้อกำหนดของระบบ iCloud และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่
 2. ดาวน์โหลด iCloud สำหรับ Windows และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ หากคุณมี Apple ID หลายบัญชีที่คุณใช้กับ iCloud ให้ตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบ iCloud สำหรับ Windows ด้วยบัญชีเดียวกับที่คุณใช้บนอุปกรณ์อื่นๆ
 3. ตรวจสอบหน้าสถานะของระบบเพื่อดูว่ามีปัญหาที่ทราบใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเมล iCloud, รายชื่อ หรือปฏิทินหรือไม่
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าวันที่และเวลาใน PC ของคุณนั้นถูกต้อง
 5. สร้างสำเนาข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้ใน iCloud

หากคุณเห็นปฏิทินที่ซ้ำกันหรือรายชื่อที่ซ้ำกัน เรียนรู้วิธีลบปฏิทินที่ซ้ำกัน หรือลบรายชื่อที่ซ้ำกัน

ในการตั้งค่าเมล iCloud ใน Outlook หรือหากคุณไม่ได้ใช้ iCloud สำหรับ Windows ให้ตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับ Apple ID ของคุณ แล้วลงชื่อเข้าใช้ Outlook ด้วยชื่อผู้ใช้ของ Apple ID ของคุณและรหัสผ่านเฉพาะแอป

Outlook

หากคุณไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุด หรือ iCloud สำหรับ Windows ไม่รองรับ Outlook เวอร์ชั่นของคุณ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

หากคุณไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดใน Outlook

หากเมื่อเร็วๆ นี้ คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงใน Outlook โดยไม่มีการอัปเดตในอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ หรือทำการเปลี่ยนแปลงในอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณโดยไม่มีการอัปเดตใน Outlook ให้เลือกรีเฟรชใน Outlook

หากระบบไม่รองรับ Outlook เวอร์ชั่นที่ติดตั้ง

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า iCloud ไม่รองรับ Outlook เวอร์ชั่นที่ติดตั้ง ให้ถอนการติดตั้ง Office เวอร์ชั่นที่คุณได้รับจาก Windows Store

จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้ง Office 365

เมล iCloud

ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าหรือส่งอีเมลจากบัญชีเมล iCloud

หากคุณมีอีเมลที่อยู่ในกล่องออก

 1. ย้ายข้อความจากกล่องออกไปยังโฟลเดอร์แบบร่าง หรือลบทิ้ง
 2. เปิดข้อความในโฟลเดอร์แบบร่างหรือรายการที่ถูกลบ แล้วเลือกส่งอีกครั้ง

หากคุณไม่สามารถส่งหรือรับอีเมล

 1. ตรวจสอบว่าคุณสามารถส่งและรับอีเมลได้จาก iCloud.com และ iPhone
 2. ปิด Outlook
 3. ออกจากระบบ iCloud สำหรับ Windows จากนั้นลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง
 4. รีสตาร์ท Outlook

หากคุณยังไม่สามารถส่งหรือรับอีเมล:

หากคุณต้องการให้เมล iCloud เป็นบัญชีเริ่มต้นสำหรับการส่งเมล

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Outlook เพื่อให้ส่งอีเมลจากบัญชีเมล iCloud ของคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการทำให้เมล iCloud เป็นบัญชีเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Outlook 2010 หรือใหม่กว่า

 1. ไปที่ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชี
 2. ที่แท็บข้อมูล ให้เลือกการตั้งค่าบัญชี
 3. เลือกบัญชีเมล iCloud ของคุณจากรายการ แล้วเลือก "ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น" หากคุณไม่สามารถเลือก "ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น" แสดงว่าบัญชีเมล iCloud ของคุณเป็นบัญชีเริ่มต้นอยู่แล้ว

รายชื่อและปฏิทิน iCloud

ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการใช้รายชื่อและปฏิทิน iCloud ด้วย iCloud สำหรับ Windows 

ปิดรายชื่อและปฏิทิน iCloud แล้วเปิดใหม่

 1. ปิด Outlook
 2. เปิด iCloud สำหรับ Windows
 3. เอาเครื่องหมายออกจากช่องทำเครื่องหมายรายชื่อและปฏิทิน แล้วเลือกปรับใช้
 4. รอสักครู่ เลือกรายชื่อและปฏิทิน แล้วเลือกปรับใช้
 5. เปิด Outlook

ตรวจสอบว่า Add-in ของ iCloud Outlook เปิดใช้งานอยู่

Add-in ของ iCloud Outlook ทำหน้าที่ถ่ายโอนคอนเทนต์ระหว่าง iCloud กับ Outlook ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Outlook 2010 หรือใหม่กว่าเพื่อตรวจสอบและเปิด Add-in

 1. เลือกเมนูไฟล์
 2. เลือกตัวเลือกในแผงด้านซ้าย
 3. เลือก Add-in ในแผงด้านซ้ายของหน้าต่างตัวเลือก Outlook
 4. ดูรายชื่อ Add-in ในส่วน "Add-in ของแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่" หาก iCloud Add-in แสดงอยู่ใต้ Add-in ที่ไม่ได้ใช้งานหรือปิดใช้งานอยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Com Add-in ในเมนูดรอปดาวน์ซึ่งอยู่ถัดจากจัดการที่ด้านล่างของหน้าต่างแล้ว แล้วเลือกไป
 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Add-in ของ iCloud Outlook จากนั้นเลือกตกลง
 6. รีสตาร์ท Outlook

ตรวจสอบว่า iCloud ไม่ได้เป็นบัญชีเริ่มต้นในไฟล์ข้อมูล

เมื่อ iCloud ได้รับการตั้งค่าเป็นบัญชีเริ่มต้นในไฟล์ข้อมูล ข้อมูลจะไม่ซิงค์กันระหว่างอุปกรณ์ของคุณ 

 1. เลือกไฟล์> ข้อมูล> การตั้งค่าบัญชี > ไฟล์ข้อมูล 
 2. หาก iCloud ถูกระบุว่าเป็นบัญชีเริ่มต้นในคอลัมน์ข้อคิดเห็น ให้เลือกบัญชีอื่น
 3. เลือกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

หลังจากที่คุณได้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติของ iCloud ที่ทำงานต่างออกไปใน Outlook

คุณสมบัติของ iCloud บางอย่างใน Outlook จะทำงานแตกต่างจากการทำงานในอุปกรณ์ Apple เคล็ดลับต่อไปนี้สามารถช่วยคุณในการใช้งาน Outlook ด้วย iCloud สำหรับ Windows 

เมลและโน้ต

 • โฟลเดอร์ผู้ส่ง VIP จะไม่สามารถใช้ได้ใน Outlook
 • กฎของเมลใดๆ ที่คุณสร้างใน Outlook จะไม่สามารถใช้ได้ในแอปพลิเคชันเมลสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ หรือบน iCloud
 • ลายเซ็นจะบันทึกไว้ในเครื่องภายในอุปกรณ์ของคุณ คุณจะไม่เห็นลายเซ็นที่คุณสร้างใน Outlook ในอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ

โน้ตไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันแบบแยกต่างหาก โน้ตของคุณจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์เมล 

 • คุณจะพบโน้ตที่คุณสร้างขึ้นบนอุปกรณ์อื่นๆ ในโฟลเดอร์นี้
 • โน้ตที่คุณโพสต์จาก Outlook ไปยังโฟลเดอร์นี้จะไม่ปรากฏบนอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ แต่คุณจะเห็นได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่ใช้ Outlook และ iCloud สำหรับ Windows ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกัน
 • คุณสามารถลบโน้ตจากโฟลเดอร์นี้ ซึ่งจะลบออกจากอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณด้วย

รายชื่อ

 • Outlook จะนำเข้ารายชื่อแรกในชุด vCard 
 • หากคุณจำเป็นต้องเพิ่มชุด vCard ไปยัง Outlook ให้นำเข้าชุดดังกล่าวไปยัง iCloud.com หรือรายชื่อ macOS โดยตรง เราจะรวมทั้งชุดไว้ให้คุณ และเพิ่มเป็นบุคคลในรายชื่อของคุณ 

ปฏิทิน

 • เมื่อคุณเพิ่มไฟล์แนบปฏิทินไปยังรายการปฏิทินใน Outlook แล้ว คุณจะไม่เห็นไฟล์แนบนั้นในปฏิทินสำหรับ iOS หรือปฏิทินสำหรับ macOS (หรือในทางกลับกัน)

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: