หากคุณไม่สามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้ง iCloud สำหรับ Windows ได้

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่สามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง หรืออัพเดท iCloud สำหรับ Windows บน PC ของคุณได้

iCloud สำหรับ Windows 11

iCloud สำหรับ Windows 11 ทำงานได้กับ Microsoft Windows 10 เวอร์ชั่นที่อัพเดทในเดือนพฤษภาคม 2019 หรือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า และใช้งานร่วมกับ Microsoft Windows ได้ดียิ่งขึ้น

หาก iCloud สำหรับ Windows 11 ไม่ดาวน์โหลดหรือติดตั้ง

หากคุณเห็นข้อความแจ้งว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีคุณสมบัติสื่อ

Windows Media Player จะเล่นไฟล์วิดีโอและเสียงบน PC คุณต้องใช้โปรแกรมเล่นสื่อเพื่อติดตั้ง iCloud สำหรับ Windows หากคุณลองดาวน์โหลด iCloud สำหรับ Windows 11 และรับข้อความที่แจ้งว่าคุณจะต้องติดตั้ง Media Feature Pack เพื่อใช้ iCloud ให้เลือกดาวน์โหลด จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอถัดไป

หากคุณปิดคุณสมบัติ Windows Media หรือหาก PC ไม่มี Windows Media Player จะทำให้ iCloud สำหรับ Windows ไม่ติดตั้ง

เปิดใช้งาน Windows Media Player

  1. ไปที่แผงควบคุม > รายการแผงควบคุมทั้งหมด > โปรแกรมและคุณลักษณะ
  2. คลิก "เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows"
  3. ทำเครื่องหมายสำหรับคุณลักษณะของสื่อเพื่อเปิดอีกครั้ง
  4. คลิกตกลง

หากคุณเห็นข้อความแจ้งให้รีสตาร์ท PC ให้คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วติดตั้ง iCloud สำหรับ Windows

หากคุณอยู่ในยุโรปหรือเกาหลีใต้ และ PC ไม่ได้มาพร้อมกับ Windows Media Player คุณสามารถดาวน์โหลดชุดคุณสมบัติสื่อได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft

อัพเดท iCloud สำหรับ Windows 11

หากต้องการดาวน์โหลดการอัพเดทล่าสุด โปรดไปที่ Microsoft Store


iCloud สำหรับ Windows 7.x

iCloud สำหรับ Windows 7.x ทำงานได้กับเวอร์ชั่น Microsoft Windows 7, 8, 8.1 และ Windows 10 เวอร์ชั่นก่อนหน้า iCloud สำหรับ Windows 7.x จะรับเฉพาะรายการอัพเดทด้านการบำรุงรักษาเท่านั้น

หาก iCloud สำหรับ Windows 7.x ไม่ดาวน์โหลดหรือติดตั้ง

  • ก่อนที่คุณจะพยายามติดตั้งหรือตั้งค่า iCloud สำหรับ Windows 7.x ให้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ 
  • ลองใช้เบราว์เซอร์อื่น คุณอาจต้องยืนยันว่าคุณต้องการเรียกใช้หรือบันทึกตัวติดตั้ง

หากคุณไม่พบ iCloud สำหรับ Windows 7.x หลังจากที่คุณดาวน์โหลดมา

ให้ตรวจสอบโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ คุณสามารถตรวจสอบวิธีใช้ของเบราว์เซอร์สำหรับวิธีการดูไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาล่าสุดได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ Internet Explorer ให้ตรวจสอบบทความนี้ของ Microsoft เพื่อดูวิธีการดาวน์โหลดไฟล์

หากคุณไม่เห็นหน้าต่างการดาวน์โหลดไฟล์

คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับตัวปิดกั้นป๊อปอัพของเบราว์เซอร์ ตรวจสอบขั้นตอนจากวิธีใช้ของแอพพลิเคชั่น 

อัพเดท iCloud สำหรับ Windows 7.x

หากต้องการตรวจหารายการอัพเดทของ iCloud สำหรับ Windows 7.x ให้เปิดรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ Apple บน PC ของคุณ รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple จะตรวจหาการอัพเดทโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเปิด และคุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการที่จะติดตั้งรายการอัพเดทใด

คุณยังสามารถดาวน์โหลด iCloud สำหรับ Windows เวอร์ชั่นล่าสุดได้อีกด้วย

หาก iCloud สำหรับ Windows ไม่ได้อัพเดทใน Windows Apple Software Update 2.3 ให้ไปที่แผงควบคุมของ Windows > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต คลิกแท็บขั้นสูงในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติอินเทอร์เน็ต ในส่วนการตั้งค่า ใต้ความปลอดภัย ให้ตรวจสอบว่าคุณยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "อย่าบันทึกเพจที่เข้ารหัสลับลงบนดิสก์" แล้ว ลองอัพเดท iCloud สำหรับ Windows อีกครั้ง


หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: