ตั้งค่าให้ Apple TV เข้าสู่โหมดพักเครื่อง

เนื่องจากไม่มีปุ่มเปิดปิด คุณจึงไม่สามารถปิด Apple TV ได้ คุณสามารถตั้งค่าให้ Apple TV เข้าสู่โหมดพักเครื่องแทนได้

ตั้งค่าให้ Apple TV เข้าสู่โหมดพักหรือปลุกเครื่องขึ้นมา

หลังจากที่ไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง Apple TV จะเข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าให้ Apple TV เข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยใช้รีโมทหรือจากเมนู โดยทำดังนี้

  • Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4): สำหรับ Siri Remote หรือ Apple TV Remote* ให้กดปุ่มโฮมค้างไว้ห้าวินาที แล้วเลือกพักเครื่อง หรือเลือกพักเครื่องตอนนี้ในการตั้งค่า
  • Apple TV (รุ่นที่ 3 และรุ่นก่อนหน้า): สำหรับ Apple Remote (อะลูมิเนียมหรือสีขาว) ให้กดปุ่มเล่น/หยุดพักค้างไว้ห้าวินาที หรือเลือกพักเครื่องตอนนี้ในการตั้งค่า

หากต้องการปลุก Apple TV ให้กดปุ่มใดก็ได้บนรีโมท หรือคลิกพื้นผิวระบบสัมผัส

เปลี่ยนระยะเวลาที่ Apple TV จะเข้าสู่โหมดพักเครื่อง

หากไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง Apple TV จะเข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่ Apple TV ของคุณจะเข้าสู่โหมดพักเครื่อง ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > พักเครื่องหลังจาก

*Apple TV 4K และ Apple TV (รุ่นที่ 4) จัดส่งมาพร้อมกับรีโมทแบบเดียวกันในทุกภูมิภาค ในประเทศและภูมิภาคที่รองรับ Siri จะเรียกรีโมทนี้ว่า Siri Remote ในประเทศและภูมิภาคอื่นจะเรียกว่า Apple TV Remote ทั้งนี้ Siri ใช้งานได้กับรีโมททุกแบบ ตราบเท่าที่ Apple TV 4K หรือ Apple TV (รุ่นที่ 4) มีการตั้งค่าด้วยภาษาและประเทศหรือภูมิภาคที่รองรับ Siri

วันที่เผยแพร่: