ใช้ Mission Control บน Mac ของคุณ

Mission Control จะแสดงภาพมุมบนของหน้าต่างที่เปิดอยู่ พื้นที่เดสก์ท็อป แอปที่เปิดเต็มจอ และพื้นที่แบบ Split View ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้คุณสลับไปมาระหว่างส่วนต่างๆ ได้ง่าย 

เปิด Mission Control

  • ใช้สามหรือสี่นิ้วปัดขึ้นบนแทร็คแพดหรือใช้สองนิ้วแตะสองครั้งที่พื้นผิวของ Magic Mouse
  • เปิดแอป Mission Control ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน
  • กดปุ่ม Mission Control บนคีย์บอร์ด Apple หรือ Touch Bar


เพิ่มพื้นที่หรือสลับระหว่างพื้นที่ต่างๆ

แถบ Spaces ที่ด้านบนของหน้าต่าง Mission Control จะแสดงรูปย่อของพื้นที่เดสก์ท็อปและหน้าต่างที่เปิดอยู่ในมุมมองแบบเต็มจอหรือ Split View

หากต้องการเพิ่มพื้นที่ ให้เลื่อนตัวชี้ไปที่แถบ Spaces จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม ที่ด้านขวา

หากคุณมีพื้นที่หลายส่วน คุณสามารถสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ ด้วยการคลิกรูปย่อที่ด้านบนของหน้าต่าง Mission Control หรือใช้วิธีการต่อไปนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในมุมมอง Mission Control ก็ตาม

  • ใช้สามหรือสี่นิ้วปัดขึ้นบนแทร็คแพด หรือใช้สองนิ้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาบน Magic Mouse
  • กด Control พร้อมลูกศรขวา หรือกด Control พร้อมลูกศรซ้ายบนคีย์บอร์ด


ย้ายหน้าต่างไปยังพื้นที่อื่น

หากคุณมีพื้นที่มากกว่าหนึ่งพื้นที่ คุณสามารถย้ายหน้าต่างไปมาระหว่างพื้นที่ได้ เพียงแค่ลากหน้าต่างไปยังรูปย่อของพื้นที่เดสก์ท็อปที่ต้องการในแถบ Spaces

หากคุณลากหน้าต่างไปยังพื้นที่ว่างในแถบ Spaces หน้าต่างนั้นจะเปิดแบบเต็มหน้าจอในพื้นที่ใหม่

หากคุณลากหน้าต่างไปยังรูปย่อของแอปที่เปิดแบบเต็มหน้าจอ หน้าต่างนั้นจะเข้าไปรวมกับอีกหน้าต่างและแสดงในมุมองSplit View

ย้ายหรือลบพื้นที่

หากต้องการย้ายพื้นที่ ให้ลากพื้นที่นั้นไปทางซ้ายหรือขวาในแถบ Spaces

หากต้องการลบพื้นที่ ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้ แล้วคลิกเครื่องหมาย x ที่อยู่ในวงกลมหรือลูกศรคู่ในวงกลม ถัดจากรูปย่อพื้นที่นั้นในแถบ Spaces แล้วหน้าต่างทั้งหมดในพื้นที่นั้นจะถูกย้ายไปยังพื้นที่เดสก์ท็อปแรกโดยอัตโนมัติ

วันที่เผยแพร่: