ย้ายข้อมูลจาก PC ที่ใช้ Windows ไปยัง Mac

ใช้ผู้ช่วยการโยกย้ายของ Windows ในการถ่ายโอนเพลง รูปภาพ เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ จาก PC ที่ใช้ Windows ไปยัง Mac

ผู้ช่วยการโยกย้ายของ Windows จะถ่ายโอนรายชื่อ ปฏิทิน บัญชีอีเมล และอื่นๆ จาก PC โดยจะโยกย้ายข้อมูลเหล่านี้ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมบนเครื่อง Mac

หลังจากที่โยกย้ายข้อมูลไปยัง Mac แล้ว ขอให้อนุญาต Mac ใน iTunes เนื่องจากการอนุญาตเครื่องก่อนที่จะซิงค์หรือเล่นคอนเทนต์ที่คุณดาวน์โหลดมาจาก iTunes Store ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

วิธีการเตรียมเพื่อให้โยกย้ายข้อมูลได้อย่างราบรื่นมีดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Windows อัพเดทแล้ว ผู้ช่วยการโยกย้ายทำงานร่วมกับ Windows 7 หรือใหม่กว่า
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบชื่อและรหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลระบบใน PC ของคุณ
 • เชื่อมต่อ Mac และ PC เข้ากับเครือข่ายเดียวกัน เช่น เครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน  หรือเชื่อมต่อสาย Ethernet ระหว่างพอร์ตบน Mac และ PC เพื่อสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยตรง Mac บางรุ่นต้องการอะแดปเตอร์อีเธอร์เน็ตเช่น Belkin USB-C to Gigabit Ethernet Adapter หรือ Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter

ขั้นต่อไป ใช้ยูทิลิตี้การตรวจสอบดิสก์ (chkdsk) บน PC ของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์ Windows ไม่มีปัญหาใดๆ

 1. เลือกเริ่ม > เรียกใช้
 2. ในหน้าต่างเรียกใช้ ให้พิมพ์ cmd แล้วกด Enter
 3. ในหน้าต่างคำสั่ง ให้พิมพ์ chkdsk แล้วกด Enter
 4. หากยูทิลิตี้การตรวจสอบดิสก์รายงานว่าพบปัญหา ให้พิมพ์ chkdsk drive: /F แล้วกด Enter ซึ่งในตัวอย่างนี้ "drive" คือตัวอักษรที่แสดงถึงดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows เช่น "d" เมื่อมีการแจ้ง ให้กดปุ่ม Y จากนั้นจึงรีสตาร์ท PC ทำขั้นตอนนี้ซ้ำจนกว่ายูทิลิตี้การตรวจสอบดิสก์จะรายงานว่าไม่มีปัญหา

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับดิสก์ได้ตามที่ยูทิลิตี้การตรวจสอบดิสก์รายงาน คุณอาจต้องนำ PC ของคุณเข้ารับบริการ จากนั้นจึงค่อยโยกย้ายข้อมูลไปยัง Mac

ย้ายข้อมูล

ในส่วนนี้จะแนะนำขั้นตอนการโยกย้ายข้อมูล ขั้นตอนหลังการโยกย้ายข้อมูล และสิ่งที่ควรทำหากขั้นตอนดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้คุณได้

วิธีการย้ายข้อมูลจาก PC ไปยัง Mac

 1. บน PC ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งผู้ช่วยการโยกย้าย Windows
 2. ออกจากแอพ Windows ที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 3. เปิดผู้ช่วยการโยกย้าย Windows
 4. ในหน้าต่างผู้ช่วยการโยกย้าย ให้คลิกดำเนินการต่อเพื่อเริ่มกระบวนการ
  หน้าจอต้อนรับของผู้ช่วยการโยกย้าย
 5. เริ่มต้นระบบ Mac ผู้ช่วยตั้งค่าจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิด Mac ครั้งแรก หากคุณตั้งค่า Mac ไว้แล้ว ให้เปิดผู้ช่วยการโยกย้ายจากโฟลเดอร์ยูทิลิตี้
 6. บน Mac ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ จนถึงบานหน้าต่างการโยกย้ายของผู้ช่วย เลือกตัวเลือกในการถ่ายโอนข้อมูล "จากเครื่องพีซีที่ใช้ Windows"
  การเลือกวิธีถ่ายโอนในผู้ช่วยการโยกย้าย
 7. เมื่อระบบถาม ให้ป้อนชื่อผู้ดูแลระบบและรหัสผ่าน
 8. คลิกดำเนินการต่อเพื่อปิดแอพอื่นๆ ที่กำลังเปิดอยู่
 9. ในหน้าต่างการโยกย้ายบน Mac ให้เลือก PC ของคุณจากรายการคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้ จากนั้นรอให้ PC แสดงรหัสผ่านเดียวกันกับที่ Mac แสดงรหัสผ่านที่แสดงในผู้ช่วยการโยกย้าย
 10. เมื่อคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องมีรหัสผ่านที่เหมือนกัน ให้คลิกดำเนินการต่อบน PC และ Mac ของคุณยืนยันรหัสผ่านในผู้ช่วยการโยกย้าย
 11. Mac จะสแกนไดรฟ์ใน PC เพื่อสร้างรายการของข้อมูลที่จะโยกย้าย เมื่อสแกนเสร็จแล้ว ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการโยกย้ายไปยัง Mac แล้วคลิกดำเนินการต่อ  ดูเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณสามารถถ่ายโอนได้
  การเลือกข้อมูลที่จะถ่ายโอนในผู้ช่วยการโยกย้าย

คุณสามารถดูความคืบหน้าและเวลาที่เหลืออยู่โดยประมาณทั้งใน PC และ Mac โดยระบบจะแจ้งว่าการโยกย้ายข้อมูลจะเสร็จเมื่อไร

หลังจากการย้ายข้อมูล

เมื่อการโยกย้ายข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ปิดผู้ช่วยการโยกย้าย Windows บน PC จากนั้นให้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ใหม่บน Mac เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ที่โยกย้ายมาจาก PC เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณตั้งรหัสผ่าน ซึ่งคุณสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกันกับที่คุณใช้ใน PC หรือจะสร้างรหัสผ่านใหม่ก็ได้ ดูวิธีเลือกรหัสผ่านที่ดี

หลังคุณเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ที่คุณทำการโยกย้าย ดูให้แน่ใจว่าได้ทำการอนุญาต Mac ของคุณใน iTunes เนื่องจากการอนุญาตเครื่องก่อนที่จะซิงค์หรือเล่นคอนเทนต์ที่คุณดาวน์โหลดมาจาก iTunes Store ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ

หากคุณพบปัญหาในการย้ายข้อมูล

หากขั้นตอนข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างที่คาดไว้ ให้ลองทำตามตัวเลือกต่อไปนี้

ออกจากแอพ Windows อื่นๆ

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแอพอื่นเปิดอยู่ในขณะที่คุณโยกย้ายข้อมูล

 1. กด Alt-Tab เพื่อเลือกแอพพลิเคชั่นที่เปิดอยู่
 2. กด Alt-F4 เพื่อออกจากแอพพลิเคชั่นที่เลือก

ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย

หาก PC ของคุณไม่ปรากฏในหน้าต่างผู้ช่วยตั้งค่าหรือผู้ช่วยการโยกย้ายบนเครื่อง Mac ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน โดยคุณสามารถสร้างเครือข่ายแยกกันได้ หากคุณเชื่อมต่อสาย Ethernet เส้นเดียวระหว่าง Mac และ PC

หากผู้ช่วยการโยกย้ายยังคงไม่แสดง PC ให้ลองปิดซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ต่างๆ บน PC เนื่องจากไฟร์วอลล์อาจบล็อคพอร์ตเครือข่ายที่ผู้ช่วยการโยกย้าย Windows จำเป็นต้องใช้ หลังจากที่โยกย้ายข้อมูลเสร็จแล้ว คุณสามารถเปิดซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ได้

ปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

หากผู้ช่วยการโยกย้ายไม่เปิดขึ้นมาบน PC ให้ปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในเครื่อง PC จากนั้นให้ลองเปิดผู้ช่วยการโยกย้ายอีกครั้ง หลังจากที่โยกย้ายข้อมูลเสร็จแล้ว คุณสามารถเปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสได้

หาก PC ทำงานร่วมกับผู้ช่วยการโยกย้ายไม่ได้

มีตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ไดรฟ์ภายนอก หรือการแชร์ไฟล์เพื่อคัดลอกข้อมูลสำคัญไปยัง Mac ด้วยตนเอง

ฉันสามารถถ่ายโอนข้อมูลใดได้บ้าง

ผู้ช่วยการโยกย้ายช่วยให้คุณสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการย้ายไปยัง Mac ต่อไปนี้คือแอพและข้อมูลบางประเภทที่สามารถย้ายได้

 

อีเมล รายชื่อ และข้อมูลปฏิทิน
ผู้ช่วยการโยกย้ายจะย้ายข้อความอีเมล การตั้งค่าบัญชีเมล และการนัดหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ Windows และบัญชีที่คุณมี

Outlook
ผู้ช่วยการโยกย้ายจะรองรับข้อมูลเหล่านี้จาก Outlook ใน Windows 7 เวอร์ชั่น 32 บิต หรือใหม่กว่า

 • บุคคลจะย้ายไปยังรายชื่อ*
 • การนัดหมายจะย้ายไปยังปฏิทิน
 • การตั้งค่าและข้อความ IMAP และ Exchange จะย้ายไปยังเมล
 • การตั้งค่าและข้อความ POP จะย้ายไปยังเมล*

ทั้งนี้ผู้ช่วยการโยกย้ายไม่รองรับ Outlook เวอร์ชั่น 64 บิต คุณสามารถโยกย้ายเมล รายชื่อ หรือปฏิทินจาก Outlook 2013 หรือ Outlook 2016 ได้ด้วยตนเอง โดยลงชื่อเข้าใช้และป้อนคอนเทนต์ลงบน Mac ด้วยตนเอง

รูปภาพ

รูปภาพและภาพอื่นๆ จะคัดลอกไปยังโฟลเดอร์เริ่มต้น ซึ่งคุณสามารถเพิ่มไฟล์เหล่านี้ไปยังแอพรูปภาพได้ หลังจากที่โยกย้ายข้อมูลแล้ว คุณจะสามารถเปิดแอพรูปภาพ แล้วให้ระบบค้นหารูปภาพที่จะนำเข้าในเครื่อง Mac

ไฟล์อื่นๆ
คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะย้ายไฟล์เหล่านี้ในระหว่างการโยกย้ายหรือไม่

 • ไฟล์จากโฟลเดอร์ระดับบนสุดของไดเรกทอรีเริ่มต้นของผู้ใช้ PC ที่เข้าสู่ระบบอยู่ในขณะนี้
 • ไฟล์ที่ไม่ใช่ไฟล์ระบบที่อยู่ในโฟลเดอร์ Windows หรือ Program Files
 • โฟลเดอร์ระดับบนสุดที่อยู่ในดิสก์ระบบ Windows ของผู้ใช้
 • โฟลเดอร์ระดับบนสุดที่อยู่ในดิสก์ภายในเครื่องอื่นที่ต่ออยู่กับ PC

Windows Live Mail
ผู้ช่วยการโยกย้ายจะรองรับข้อมูลเหล่านี้จาก Windows Live Mail ใน Windows 7 หรือใหม่กว่า

 • การตั้งค่าและข้อความ IMAP จะย้ายไปยังเมล
 • การตั้งค่าและข้อความ POP จะย้ายไปยังเมล*

Windows Mail
ผู้ช่วยการโยกย้ายจะรองรับข้อมูลเหล่านี้จาก Windows Live Mail ใน Windows 7 หรือใหม่กว่า ยกเว้นแอพเมลสำหรับ Windows 8

 • การตั้งค่าและข้อความ IMAP จะย้ายไปยังเมล
 • การตั้งค่าและข้อความ POP จะย้ายไปยังเมล*
 • บุคคลจะย้ายไปยังรายชื่อ

ที่คั่นหน้า
ที่คั่นหน้าจาก Internet Explorer, Safari สำหรับ Windows และ Firefox จะถ่ายโอนไปยัง Safari

คอนเทนต์ iTunes
ไฟล์เพลง ภาพยนตร์ iTunes และไฟล์คลัง iTunes อื่นๆ จะถ่ายโอนไปยัง iTunes บน Mac

การตั้งค่าระบบ
การตั้งค่าภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง หน้าแรกของเว็บเบราเซอร์ และรูปภาพเดสก์ท็อปที่กำหนดเองจะถ่ายโอนไปยังการตั้งค่าระบบใน macOS

 

*ผู้ช่วยการโยกย้ายจะถ่ายโอนเฉพาะข้อมูลเมลหรือรายชื่อที่เป็นของผู้ใช้ Windows ที่เข้าสู่ระบบเท่านั้น หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้อื่น ให้ใช้ผู้ช่วยการโยกย้ายอีกครั้งในขณะที่คุณเข้าสู่ระบบบัญชี Windows อื่น โดย Mac จะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ทุกๆ ครั้งที่คุณโยกย้ายข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: