ขอรับเงินคืนสำหรับแอปหรือคอนเทนต์ที่คุณซื้อจาก Apple

การซื้อบางรายการจาก App Store, iTunes Store, Apple Books หรือบริการอื่นๆ ของ Apple อาจเข้าเกณฑ์ขอรับเงินคืน คุณสามารถใช้อุปกรณ์ใดก็ได้กับเว็บเบราเซอร์เพื่อขอรับเงินคืน

วิธีขอรับเงินคืน

  1. ลงชื่อเข้า reportaproblem.apple.com
  2. แตะหรือคลิก "ฉันต้องการ" แล้วเลือก "ขอเงินคืน" 
    iPhone แสดงเว็บไซต์รายงานปัญหาซึ่งคุณสามารถขอรับเงินคืนได้ หลังจากเลือกขอรับเงินคืนแล้ว ให้เลือกเหตุผลที่คุณขอเงินคืน
  3. เลือกเหตุผลในการขอเงินคืน จากนั้นเลือกถัดไป
  4. เลือกแอป การสมัคร หรือรายการอื่นๆ แล้วเลือกส่ง หากมีการเรียกเก็บเงินค่าสมัครบริการที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้เช่นกัน

หากคุณไม่สามารถขอรับเงินคืนใน reportaproblem.apple.com

  • หากการเรียกเก็บเงินอยู่ในระหว่างดำเนินการ คุณจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ หลังจากที่ดำเนินการเรียกเก็บเงินแล้ว ให้ลองส่งคำร้องขอเงินคืนอีกครั้ง
  • หากคุณมีการสั่งซื้อที่ค้างชำระ คุณต้องชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อนั้นก่อนที่คุณจะขอเงินคืนได้ คุณอาจต้องอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของคุณ
  • หากคุณไม่ทราบสาเหตุที่มีการเรียกเก็บเงิน โปรดตรวจสอบสินค้าที่สมาชิกครอบครัวซื้อ หากคุณคือผู้จัดการประจำครอบครัว ให้แตะหรือคลิกปุ่ม Apple ID แล้วเลือกทั้งหมด สินค้าที่ซื้อที่มีการเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่ใช้ร่วมกันของคุณจะปรากฏขึ้น

หากคุณส่งคำขอรับเงินคืนแล้ว


สิทธิ์ในการขอเงินคืนอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค ดูรายละเอียดในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Apple Media ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์จากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศและภูมิภาคที่มีการคุ้มครองลักษณะนี้ ผู้บริโภคในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีสิทธิ์ตามกฎหมายและข้อบังคับการคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้

หากต้องการรายละเอียดคำขอคืนเงินหรือมีข้อสงสัยเรื่องการคืนเงินกรณีอื่นๆ ที่ไม่สามารถขอได้ทาง reportaproblem.apple.com โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: