สิ่งที่ควรทำหลังจากที่เปลี่ยน Apple ID หรือรหัสผ่านของคุณแล้ว

คุณอาจจำเป็นต้องอัพเดทข้อมูลลงชื่อเข้าใช้ของคุณกับบริการใดๆ ของ Apple ที่คุณใช้อยู่ หลังจากที่เปลี่ยน Apple ID หรือรหัสผ่านของคุณ

ใช้รายการด้านล่างเพื่อตรวจสอบว่าแต่ละร้านหรือบริการใช้ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ที่อัพเดทแล้วหรือไม่ คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ใน iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC และ Apple TV

ในบางกรณี คุณไม่จำเป็นต้องอัพเดท Apple ID หรือรหัสผ่านในอุปกรณ์ของคุณ จนกว่าระบบจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ในร้านค้าหรือบริการนั้นในครั้งต่อไป แต่หากคุณใช้บริการเพื่อแชร์ข้อมูลหรือสื่อสารกับผู้อื่น คุณควรอัพเดท Apple ID หรือรหัสผ่านของคุณทันที

Apple Developer Program

ไม่จำเป็นต้องทำอะไร ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปลี่ยน Apple ID หรือรหัสผ่าน ระบบจะอัพเดทการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติสำหรับโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาของ Apple

Apple Online Store

อัพเดท Apple ID และรหัสผ่านของคุณบน iPhone, iPad, iPod touch, Mac และ PC

iPhone, iPad และ iPod touch

หากคุณใช้ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes Store & App Store หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้แตะ Apple ID ของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อออก จากนั้นป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

Mac ที่ใช้ OS X Mountain Lion หรือใหม่กว่า หรือ PC ที่ใช้ Windows

 1. ไปที่เว็บไซต์ของ Apple
 2. คลิก ไอคอนถุงช้อปปิ้ง จากนั้นคลิก ไอคอนรูปเฟือง บัญชี
 3. ในส่วนการตั้งค่าบัญชี ให้คลิก Apple ID และรหัสผ่าน
 4. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

บริการ Apple Retail Store

เมื่อคุณจอง Genius Bar เวิร์กช็อป ธุรกิจ หรือการร่วมทุน ระบบจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ

เว็บไซต์บริการช่วยเหลือของ Apple และชุมชนบริการช่วยเหลือของ Apple

ไปที่เว็บไซต์บริการช่วยเหลือของ Apple

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้วในครั้งต่อไปที่คุณใช้คุณสมบัติของไซต์ที่คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ ตัวอย่างเช่น ระบบจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูกรณีที่เปิดอยู่
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้คลิกลงชื่อออก จากนั้นคลิกลงชื่อออกอีกครั้งเพื่อยืนยัน ในครั้งต่อไปที่คุณใช้คุณสมบัติของไซต์ที่ต้องลงชื่อเข้าใช้ ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

ไปที่ชุมชนบริการช่วยเหลือของ Apple

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้คลิกลงชื่อออก จากนั้นคลิกลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

FaceTime

อัพเดท Apple ID และรหัสผ่านของคุณบน iPhone, iPad, iPod touch และ Mac

iPhone, iPad และ iPod touch

ไปที่การตั้งค่า > FaceTime

 • หากคุณลงชื่อออกบน iPhone หรือ iPod touch แล้ว ให้แตะ "ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ FaceTime" แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว สำหรับ iPad ก็เพียงป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้แตะ Apple ID ของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อออก บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะ "ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ FaceTime" แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้วเพื่อลงชื่อเข้าใช้ สำหรับ iPad ก็เพียงป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

Mac ที่ใช้ OS X Mountain Lion หรือใหม่กว่า

 1. เปิดแอพ FaceTime
 2. เลือก FaceTime > การตั้งค่า
  • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว
  • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้เลือก Apple ID ของคุณ แล้วคลิกลงชื่อออก จากนั้นคลิกลงชื่อออกอีกครั้งเมื่อระบบขอให้ยืนยัน แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

iCloud

อัพเดท Apple ID และรหัสผ่านของคุณบน iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC และ Apple TV

iPhone, iPad และ iPod touch

หากคุณใช้ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ]. หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว ข้อมูลใน iCloud จะปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้
 • หากคุณยังลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้ทำดังนี้
  1. เลื่อนลง แล้วแตะลงชื่อออก จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านของคุณ ข้อมูลของคุณจะยังคงอยู่ใน iCloud และจะอัพเดทบนอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud อีกครั้ง
  2. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว 

หากคุณอัพเดทที่อยู่อีเมลของ Apple ID* ก่อนลงชื่อออกจาก iCloud และอุปกรณ์ของคุณร้องขอซ้ำๆ ให้คุณป้อนรหัสผ่าน Apple ID เดิม คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID ชั่วคราวเพื่อลงชื่อเข้าใช้

Mac

หากคุณใช้ macOS Catalina ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Apple ID แล้วคลิก iCloud หากคุณใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้วเพื่อลงชื่อเข้าใช้ ข้อมูลใน iCloud จะปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้ทำดังนี้
  1. คลิกลงชื่อออก ระบบจะถามคุณว่าต้องการทำสำเนา หรือลบข้อมูล iCloud (รายชื่อ ปฏิทิน เตือนความจำ ที่คั่นหน้า การสตรีมรูปภาพ) ออกจาก Mac ของคุณหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือก iCloud ที่เปิดอยู่ ข้อมูลของคุณจะยังคงอยู่ใน iCloud และจะอัพเดทบนอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud อีกครั้ง
  2. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้วเพื่อลงชื่อเข้าใช้ 

PC ที่ใช้ Windows

เปิด iCloud สำหรับ Windows แล้วคลิกลงชื่อออก

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว ข้อมูลใน iCloud จะปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ 
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้ทำดังนี้
  1. คลิกลงชื่อออก ระบบจะถามคุณว่าต้องการทำสำเนา หรือลบข้อมูล iCloud (รายชื่อ ปฏิทิน เตือนความจำ ที่คั่นหน้า การสตรีมรูปภาพ) ออกจาก PC ของคุณหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือก iCloud ที่เปิดอยู่ คลิกลบ ข้อมูลของคุณจะยังคงอยู่ใน iCloud และจะอัพเดทบนอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud อีกครั้ง
  2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

Apple TV

หากต้องการเล่นคอนเทนต์จาก Mac หรือ PC บน Apple TV HD ให้ไปที่การตั้งค่า > บัญชี > iCloud บน Apple TV (รุ่นที่ 3 หรือก่อนหน้า) ให้ไปที่การตั้งค่า > iCloud

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้เลือกลงชื่อเข้าใช้ ระบบจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ที่คุณป้อนไว้สำหรับ iTunes Store หากคุณใช้ Apple ID เดียวกันสำหรับ iCloud และ iTunes Store ให้เลือก "ใช่"
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้เลือกลงชื่อออก จากนั้นเลือกลงชื่อเข้าใช้ ระบบจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ที่คุณป้อนไว้สำหรับ iTunes Store หากคุณใช้ Apple ID เดียวกันสำหรับ iCloud และ iTunes Store ให้เลือก "ใช่"

App Store, ร้านหนังสือ และ iTunes Store

อัพเดท Apple ID และรหัสผ่านของคุณบน iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV หรือ PC ที่ใช้ Windows สำหรับ Mac ที่มี macOS Mojave หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า iTunes จะมี iTunes Genius, การแชร์กันภายในพื้นที่ของ iTunes, iTunes Match, iTunes Store และ iTunes U สำหรับ Mac ที่มี macOS Catalina ให้เปิด Apple Music, Apple TV หรือ Apple Podcasts แทน iTunes

iPhone, iPad และ iPod touch

หากคุณใช้ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า ให้ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes Store & App Store หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้แตะ Apple ID ของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อออก จากนั้นป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

Mac

สำหรับ Mac ที่มี macOS Catalina ให้เปิด Apple Music, Apple TV หรือ Apple Podcasts

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้เลือกบัญชี > ลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้เลือกบัญชี > ลงชื่อออก จากนั้นเลือกบัญชี > ลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว 

บน Mac ที่มี macOS Mojave หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้เปิด iTunes

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้เลือกบัญชี > ลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้เลือกบัญชี > ลงชื่อออก จากนั้นเลือกบัญชี > ลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว 

เปิด Apple Books

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้เลือกร้าน > ลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้เลือกร้าน > ลงชื่อออก จากนั้นเลือกร้าน > ลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

เปิด App Store

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้เลือกร้าน > ลงชื่อออก จากนั้นคลิกลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

Apple TV

บน Apple TV HD ให้ไปที่การตั้งค่า > บัญชี > iTunes Store และ App Store บน Apple TV (รุ่นที่ 3 หรือก่อนหน้า) ให้ไปที่การตั้งค่า > iTunes Store

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้เลือกลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้คลิกลงชื่อออก จากนั้นเลือกลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

สำหรับการแชร์ภายในพื้นที่บน Apple TV HD ให้ไปที่การตั้งค่า > บัญชี > การแชร์ภายในพื้นที่ บน Apple TV (รุ่นที่ 3 หรือก่อนหน้า) ให้ไปที่การตั้งค่า > คอมพิวเตอร์ จากนั้นเลือกปิดการแชร์กันในครอบครัว เมื่อระบบขอให้คุณยืนยัน ให้เลือก "ปิด" จากนั้นเลือกเปิดการแชร์กันภายในพื้นที่ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

ทีวีอัจฉริยะหรืออุปกรณ์สื่อสตรีม

เปิด Apple Music, Apple TV หรือ Apple Podcasts

 • หากคุณออกจากระบบอยู่ ให้เลือกการตั้งค่า จากนั้นเลือกบัญชี > ลงชื่อเข้า
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้เลือกการตั้งค่า เลือกบัญชี > ลงชื่อออก จากนั้นเลือกการตั้งค่า เลือกบัญชี > ลงชื่อเข้า แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว 

PC ที่ใช้ Windows

เปิด iTunes

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้เลือกบัญชี > ลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้เลือกบัญชี > ลงชื่อออก จากนั้นเลือกบัญชี > ลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว 

งานที่ Apple

ไปที่งานที่ Apple แล้วคลิกโปรไฟล์ของฉัน

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้คลิกลงชื่อออก จากนั้นคลิกลงชื่อเข้าใช้ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

ข้อความ

หลังจากที่คุณอัพเดท Apple ID แล้ว เพื่อนของคุณจะได้รับข้อความใหม่จาก Apple ID ที่อัพเดทแล้วของคุณ ข้อความเก่าจะไม่ถูกลบออก

iPhone, iPad และ iPod touch

ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ แล้วแตะส่งและรับ

 • หากคุณลงชื่อออกบน iPhone หรือ iPod touch แล้ว ให้แตะ "ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ iMessage" แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว สำหรับ iPad ก็เพียงป้อน Apple ID หรือรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้แตะ Apple ID ของคุณ แล้วแตะ ลงชื่อออก บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะ "ใช้ Apple ID ของคุณสำหรับ iMessage" และป้อน Apple ID หรือรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว สำหรับ iPad ก็เพียงป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

Mac ที่ใช้ OS X Mountain Lion หรือใหม่กว่า

เปิดแอพข้อความ เลือกข้อความ > การตั้งค่า คลิกแท็บบัญชี แล้วเลือก Apple ID ของคุณจากรายการบัญชี

 • หากคุณลงชื่อออกแล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดิม ให้คลิกลงชื่อออก จากนั้นคลิกลงชื่อออกอีกครั้งเมื่อระบบขอให้ยืนยัน ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID และรหัสผ่านที่อัพเดทแล้ว

Volume Purchase Program

หากคุณเปลี่ยน Apple ID หรือรหัสผ่านของคุณ และคุณใช้ Volume Purchase Program อยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือ การเปลี่ยน Apple ID หรือรหัสผ่านของคุณจะทำให้คุณไม่สามารถลงชื่อเข้าในบัญชีการซื้อของคุณ ทำการซื้อ และเข้าถึงรายการซื้อก่อนหน้านี้ของคุณ

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค

* ในจีนแผ่นดินใหญ่และอินเดีย คุณสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเป็น Apple ID ได้

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: