วิธีการเปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูทบน Mac ของคุณ หรือเปลี่ยนรหัสผ่านรากของคุณ

ผู้ดูแลระบบ Mac สามารถใช้บัญชีผู้ใช้ระดับรูทเพื่อดำเนินงานที่ต้องมีการเข้าใช้งานระบบในส่วนต่างๆ มากขึ้น

บัญชีผู้ใช้ที่ชื่อว่า "รูท" เป็น Superuser ที่มีสิทธิ์ในการอ่านและเขียนระบบในส่วนต่างๆ ได้มากขึ้น รวมถึงไฟล์ในบัญชีผู้ใช้ macOS อื่นด้วย โดยค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ใช้ระดับรูทจะถูกปิดใช้งาน หากคุณสามารถเข้าสู่ระบบ Mac ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูท จากนั้นเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ระดับรูทเพื่อดำเนินงาน

บัญชีผู้ใช้ระดับรูทไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานเป็นประจำ แต่สิทธิ์ของผู้ใช้ประเภทนี้จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์ที่ Mac กำหนด หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบอีกครั้ง ทั้งนี้คุณควรปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูทหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้ว

การใช้คำสั่ง sudo ใน Terminal แทนการเปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูทจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่า หากต้องการดูเกี่ยวกับ sudo ให้เปิดแอพ Terminal แล้วป้อน man sudo

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูท

 1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกผู้ใช้และกลุ่ม (หรือบัญชี)
 2. คลิก ไอคอนแม่กุญแจ แล้วใส่ชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 3. คลิกตัวเลือกเข้าสู่ระบบ
 4. คลิกเข้าร่วม (หรือแก้ไข)
 5. คลิกเปิดยูทิลิตี้สารบบ
 6. คลิก ไอคอนแม่กุญแจ ในหน้าต่างยูทิลิตี้สารบบ แล้วใส่ชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 7. จากแถบเมนูในยูทิลิตี้สารบบ ให้ทำดังนี้
  • เลือกแก้ไข > เปิดใช้งานผู้ใช้ราก แล้วใส่รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้สำหรับผู้ใช้ระดับรูท
  • หรือเลือกแก้ไข > ปิดใช้งานผู้ใช้ราก

เข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ระดับรูท

เมื่อเปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูทแล้ว คุณจะมีสิทธิ์ผู้ใช้ระดับรูทเฉพาะเวลาที่คุณเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ระดับรูทเท่านั้น

 1. เลือกเมนู Apple > ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน
 2. ที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ ให้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ "รูท" และรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ระดับรูท
  หากหน้าต่างเข้าสู่ระบบเป็นรายชื่อผู้ใช้ ให้คลิกอื่นๆ แล้วเข้าสู่ระบบ

ทั้งนี้อย่าลืมปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูทหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้ว 

เปลี่ยนรหัสผ่านราก

 1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกผู้ใช้และกลุ่ม (หรือบัญชี)
 2. คลิก ไอคอนแม่กุญแจ แล้วใส่ชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 3. คลิกตัวเลือกเข้าสู่ระบบ
 4. คลิกเข้าร่วม (หรือแก้ไข)
 5. คลิกเปิดยูทิลิตี้สารบบ
 6. คลิก ไอคอนแม่กุญแจ ในหน้าต่างยูทิลิตี้สารบบ แล้วใส่ชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 7. จากแถบเมนูในยูทิลิตี้ไดเรกทอรี ให้เลือกแก้ไข > แก้ไขรหัสผ่านราก…
 8. ป้อนรหัสผ่านรากเมื่อระบบขอ
วันที่เผยแพร่: