วิธีเปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูทหรือเปลี่ยนรหัสผ่านรูทบน Mac

ผู้ดูแลระบบ Mac สามารถใช้บัญชีผู้ใช้ระดับรูทเพื่อดำเนินงานที่ต้องมีการเข้าใช้งานระบบในส่วนต่างๆ มากขึ้น

การใช้คำสั่ง sudo ใน Terminal แทนการเปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูทจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่า หากต้องการดูเกี่ยวกับ sudo ให้เปิดแอป Terminal แล้วป้อน man sudo

บัญชีผู้ใช้ที่ชื่อว่า "รูท" เป็น Superuser ที่มีสิทธิ์ในการอ่านและเขียนระบบในส่วนต่างๆ ได้มากขึ้น รวมถึงไฟล์ในบัญชีผู้ใช้ macOS อื่นด้วย ผู้ใช้ระดับรูทถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น และไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานตามปกติ บัญชีมีสิทธิ์ทำการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ที่ Mac ของคุณต้องการ และหากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น คุณอาจต้องติดตั้ง macOS อีกครั้ง ปิดการใช้งานผู้ใช้ระดับรูททุกครั้งหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้ว

 


ใช้ยูทิลิตี้ไดเรกทอรี

ใช้ Spotlight เพื่อค้นหาและเปิดยูทิลิตี้ไดเรกทอรี หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. จากแถบเมนู Finder ให้เลือก ไป > ไปยังโฟลเดอร์
  2. พิมพ์หรือวาง /System/Library/CoreServices/Applications/ จากนั้นกด Return
  3. เปิดยูทิลิตี้ไดเรกทอรีจากหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา

วิธีเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูท

ในหน้าต่างยูทิลิตี้ไดเรกทอรี ให้คลิกที่แม่กุญแจ ไอคอนแม่กุญแจ จากนั้นป้อนชื่อผู้ดูแลระบบและรหัสผ่าน

  • หากต้องการเปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูท ให้เลือกแก้ไข > เปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูทจากแถบเมนู จากนั้นป้อนรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคุณสามารถเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ระดับรูท
  • หากต้องการปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูท ให้เลือกแก้ไข > ปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูท

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ในหน้าต่างยูทิลิตี้ไดเรกทอรี ให้คลิกที่แม่กุญแจ ไอคอนแม่กุญแจ จากนั้นป้อนชื่อผู้ดูแลระบบและรหัสผ่าน จากแถบเมนู ให้เลือกแก้ไข > เปลี่ยนรหัสผ่านรูท

 


เข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ระดับรูท

เมื่อเปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูทแล้ว คุณจะมีสิทธิ์ผู้ใช้ระดับรูทเฉพาะเวลาที่คุณเข้าสู่ระบบเป็นผู้ใช้ระดับรูทเท่านั้น

  1. เลือกเมนู Apple > ออกจากระบบ เพื่อออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน
  2. ที่หน้าต่างเข้าสู่ระบบ ให้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ "รูท" และรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ระดับรูท
    หากหน้าต่างเข้าสู่ระบบเป็นรายชื่อผู้ใช้ ให้คลิกอื่นๆ แล้วเข้าสู่ระบบ

ทั้งนี้อย่าลืมปิดใช้งานผู้ใช้ระดับรูทหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้ว 

วันที่เผยแพร่: