ป้องกันไม่ให้แอพและหน้าต่างเปิดขึ้นอีกครั้ง

แอพและหน้าต่างอาจเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Mac หรือเปิดแอพ วิธีควบคุมลักษณะการทำงานนี้มีดังนี้

ใช้การตั้งค่าในกล่องโต้ตอบออกจากระบบหรือรีสตาร์ท

เมื่อคุณออกจากระบบ Mac หรือรีสตาร์ท ให้ยกเลิกการเลือก "เปิดหน้าต่างขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง" เมื่อได้รับแจ้ง

หรือเริ่มต้นระบบในเซฟโหมด จากนั้นรีสตาร์ทตามปกติ วิธีนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า แต่ Mac ของคุณจะไม่จำว่าเปิดหน้าต่างใดไว้ในครั้งล่าสุดที่คุณออกจากระบบหรือรีสตาร์ท

หากคุณยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้และแอพยังคงเปิดโดยอัตโนมัติ:


ใช้การตั้งค่าในการตั้งค่าทั่วไป

หากต้องการป้องกันไม่ให้แอพจำหน้าต่างที่เปิดอยู่ ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิกทั่วไป จากนั้นเลือก "ปิดหน้าต่างเมื่อออกจากแอพ"

หรือกดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะเปิดแอพ วิธีนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า แต่แอพจะไม่จำว่าเปิดหน้าต่างใดไว้ในครั้งล่าสุดที่คุณออกจากแอพ

หากขั้นตอนเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับแอพ แอพอาจมีการตั้งค่าของตนเองที่จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาอีกครั้ง ตรวจสอบการตั้งค่าหรือเอกสารของแอพ หรือติดต่อนักพัฒนาของแอพ

วันที่เผยแพร่: