เปิดหน้าต่าง แอพ และเอกสารอีกครั้งโดยอัตโนมัติบน Mac

Mac จะเปิดหน้าต่างและแท็บอีกครั้งเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Mac หรือเปิดแอพ เพื่อให้คุณทำต่อจากที่ค้างไว้ได้อย่างรวดเร็ว

ใช้ทำต่อ

คุณสมบัติทำต่อช่วยให้คุณสามารถเปิดแอพอีกครั้งในจุดเดิมที่คุณทำค้างไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณออกจาก Safari หน้าเว็บเพจที่คุณดูอยู่จะมีการกู้คืนอย่างสมบูรณ์ในการเปิด Safari ครั้งต่อไป หากคุณเปิดเอกสาร Pages ไว้ในตอนที่ออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เอกสารเหล่านั้นจะเปิดขึ้นมาในครั้งต่อไปที่คุณเปิด Pages

ด้วยคุณสมบัติทำต่อ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการบันทึกงานหรือค้นหาไฟล์ที่คุณใช้งานก่อนหน้านี้ เพราะทั้งหมดจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ต้องการให้เอกสารหรือหน้าต่างบางส่วนหรือทั้งหมดเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้คุณสมบัติทำต่อเพื่อควบคุมการทำงานได้

เมื่อคุณออกจากระบบและเข้าสู่ระบบ

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ แอพที่เปิดเมื่อครั้งสุดท้ายที่คุณใช้ Mac จะเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณออกจากระบบ คุณสามารถเลือกหรือเลิกเลือก "เปิดหน้าต่างขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง" จากหน้าต่างออกจากระบบ ตัวเลือกนี้จะกำหนดว่าควรเปิดแอพอีกครั้งหรือไม่ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป แอพจะยังคงถูกเลือกขึ้นมาตามที่คุณได้ตั้งค่าไว้ล่าสุด ดังนั้นคุณจึงต้องเปลี่ยนการตั้งค่านี้เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน

หากต้องการป้องกันไม่ให้แอพเปิดเมื่อเข้าสู่ระบบชั่วคราว ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ระหว่างเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้แอพเปิดโดยอัตโนมัติ แม้คุณจะเลือกตัวเลือกให้เปิดแอพเหล่านี้ในครั้งสุดท้ายที่คุณออกจากระบบ 

เมื่อคุณเปิดและออกจากแอพ

เมื่อคุณเปิดแอพ แอพจะเปิดหน้าต่างที่คุณใช้งานครั้งล่าสุดก่อนที่คุณจะออกจากแอพโดยอัตโนมัติอีกครั้ง หากคุณไม่ต้องการให้แอพเปิดเอกสารและหน้าต่างอีกครั้งโดยอัตโนมัติ ให้เลือก "ปิดหน้าต่างเมื่อออกจากแอพ" (OS X Mountain Lion v10.8 หรือใหม่กว่า) หรือเลิกเลือก "กู้คืนหน้าต่างเมื่อออกและเปิดแอพอีกครั้ง" (OS X Lion v10.6) จากบานหน้าต่างทั่วไปของ การตั้งค่าระบบ

หากแอพยังคงเปิดเอกสารและหน้าต่างอีกครั้งเมื่อปิดคุณสมบัตินี้แล้ว ให้ตรวจสอบการตั้งค่าของแอพเพื่อดูคุณสมบัติที่คล้ายกัน บางแอพมีการตั้งค่ากู้คืนหน้าต่างอยู่ภายในแอพ

หากต้องการป้องกันไม่ให้แอพเปิดเอกสารและหน้าต่างอีกครั้งชั่วคราว ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ระหว่างเปิดแอพ

ใช้รายการเข้าสู่ระบบ

หากคุณต้องการให้แอพเปิดทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถเพิ่มแอพไว้ในบานหน้าต่างรายการเข้าสู่ระบบของการตั้งค่าระบบ รายการเข้าสู่ระบบจะเปิดทุกครั้ง ไม่ว่าคุณจะตั้งค่าคุณสมบัติทำต่อไว้อย่างไร 

  1. จากเมนู Apple () ให้เลือกการตั้งค่าระบบ แล้วคลิกผู้ใช้และกลุ่ม
  2. เลือกบัญชีผู้ใช้ของคุณจากรายการผู้ใช้
  3. คลิกรายการเข้าสู่ระบบ
  4. ลากแอพหรือเอกสารมาไว้ในรายการเข้าสู่ระบบ หรือคลิก  แล้วเลือกรายการ

เมื่อคุณเพิ่มรายการเข้าสู่ระบบเสร็จแล้ว ให้ปิดหน้าต่างผู้ใช้และกลุ่ม

หากต้องการป้องกันไม่ให้เปิดรายการเข้าสู่ระบบไว้ชั่วคราว ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้เมื่อเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนนี้จะสั่งให้ Mac ข้ามรายการเข้าสู่ระบบ รวมถึงแอพและหน้าต่างใดๆ ที่เปิดเมื่อคุณออกจากระบบจะไม่ถูกเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติระหว่างเข้าสู่ระบบนี้

วันที่เผยแพร่: