เปิดไฟล์ iWork เวอร์ชั่นเก่าใน Pages, Numbers และ Keynote เวอร์ชั่นใหม่กว่า

ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้ iWork สำหรับ Mac ในการเปิดเอกสารที่สร้างขึ้นใน iWork เวอร์ชั่นเก่า หรือเมื่อส่งออกเอกสารเป็นรูปแบบ iWork '09

iWork '09 ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ macOS Catalina 10.15 และใหม่กว่า หากต้องการใช้แอพ iWork ต่อไปร่วมกับระบบปฏิบัติการณ์ล่าสุด โปรดอัพเดท Pages, Numbers และ Keynote เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

เปิดเอกสาร iWork เวอร์ชั่นเก่า

แอพ iWork สำหรับ Mac เวอร์ชั่นปัจจุบันสามารถเปิดเอกสารที่สร้างใน iWork เวอร์ชั่นใดก็ได้ หากต้องการเปิดเอกสาร iWork ที่เก่ากว่าใน Pages, Numbers หรือ Keynote ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เอกสาร หรือเปิดจากภายในแอพ ดังนี้

 1. เลือกไฟล์ > เปิด 
 2. เลือกเอกสาร
 3. คลิกเปิด

หากคุณเห็นหน้าต่างคำเตือน

เมื่อคุณเปิดเอกสาร iWork เวอร์ชั่นเก่า คุณอาจเห็นหน้าต่างคำเตือนปรากฏขึ้น โดยหน้าต่างนี้จะแสดงรายการคุณสมบัติในเอกสารที่แอพเวอร์ชั่นเก่ารองรับ แต่คุณสมบัติดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้ใน iWork สำหรับ Mac เวอร์ชั่นใหม่กว่า

คำเตือนการอัพเกรด

อ่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อคุณอัพเกรดเอกสาร iWork


บันทึกเอกสาร iWork เวอร์ชั่นเก่า

ในครั้งแรกที่คุณบันทึกหรือแก้ไขเอกสาร iWork เวอร์ชั่นเก่า คุณจะต้องยืนยันวิธีที่ต้องการให้ iWork จัดการกับเอกสารที่อัพเดท โดยทำดังนี้

 • คลิกอัพเกรดเพื่อแปลงเอกสารที่มีอยู่ให้เป็นรูปแบบใหม่
 • คลิกยกเลิกเพื่อยกเลิกการบันทึกหรือการแก้ไข โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารฉบับดั้งเดิม
 • คลิก "แก้ไขสำเนา" เพื่อแปลงสำเนาเอกสารเป็นรูปแบบใหม่ และรักษาสำเนาดั้งเดิมไว้ในรูปแบบ iWork เวอร์ชั่นเก่า


แปลงกลับเอกสารที่อัพเกรดแล้ว

หากคุณอัพเกรดเอกสารเป็นไฟล์ iWork รูปแบบใหม่แล้ว และต้องการเปลี่ยนเอกสารกลับเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ได้กับแอพ iWork เวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้ใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

แปลงกลับเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้า

 • เลือกไฟล์ > แปลงกลับเป็น วิธีนี้จะลบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำและกู้คืนเอกสารเวอร์ชั่นที่บันทึกไว้ใน iWork เวอร์ชั่นก่อนหน้า

บันทึกสำเนาในรูปแบบ iWork '09

 • หากคุณแก้ไขเอกสารแล้วและต้องการจะเก็บการแก้ไขไว้ คุณสามารถบันทึกไฟล์เป็นเอกสาร iWork ’09 ได้ เลือกไฟล์ > ส่งออกเป็น จากนั้นให้เลือก Pages ’09, Numbers ’09 หรือ Keynote ’09 เป็นรูปแบบไฟล์ โปรดดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อส่งออกเป็น iWork ’09 เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้กับเอกสาร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่ออัพเกรดเอกสาร iWork

แอพทั้งหมด:

 • การหมุนจะถูกลบออกจากตารางและกราฟ
 • การเติมของตารางจะถูกลบออก
 • เสี้ยวที่จัดกลุ่มในแผนภูมิวงกลมจะเลิกจัดกลุ่ม
 • เมตาดาต้า Spotlight จะถูกลบออก

Pages:

 • ไม่รองรับการติดตามรายการแก้ในตาราง หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และวัตถุต้นแบบ ระบบจะยอมรับรายการแก้ที่ถูกติดตามเป็นรายการสุดท้าย
 • ลิงก์ไปยังไฟล์ Pages อื่นๆ จะถูกลบออก

Numbers:

 • หมวดหมู่ตาราง
  • กลุ่มของแถวในตารางที่มีหมวดหมู่จะถูกเรียกว่า "กลุ่ม"
  • คอลัมน์ใหม่ที่มีชื่อกลุ่มจะถูกเพิ่มในตาราง คอลัมน์จะแสดงขึ้นเฉพาะเมื่อมีการเปิดหมวดหมู่ ซึ่งจะไม่มีผลต่อที่อยู่ของคอลัมน์ในสูตรหรือแผนภูมิ
  • ชื่อฟังก์ชั่นในการคำนวณสำหรับแต่ละกลุ่มจะปรากฏขึ้นในแถวป้ายแยกต่างหาก

Keynote:

 • การตั้งค่า "ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อออกจากการแสดง" จะถูกลบออก หากต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ ให้เลือก Keynote > การตั้งค่า > สไลด์โชว์ แล้วเลือก "ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อออกจากสไลด์โชว์" ป้อนรหัสผ่านเมื่อระบบถาม จากนั้นคลิกตั้งรหัสผ่าน รหัสผ่านนี้จะปรับใช้กับงานนำเสนอทั้งหมดที่เล่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 • สไลด์ที่เยื้องเกินกว่าหกระดับ จะถูกเปลี่ยนให้เยื้องเป็นระดับที่หก
 • ลิงก์ไปยังไฟล์ Keynote อื่นๆ จะถูกลบออก
 • การหมุนจะถูกลบออกจากที่พักวัตถุ
 • ลักษณะเปลี่ยนผ่านที่ไม่มีอยู่ใน Keynote สำหรับ Mac จะถูกแปลงเป็นแบบสลายไป 
 • ลักษณะเปลี่ยนผ่านแบบวนรอบจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นการพลิกวัตถุ
 • ฉากแบบเข้าบรรจบกันจะถูกแปลงเป็นแบบสลายไป
 • ฉากถูกลบออกจากสไลด์ต้นแบบและคำอธิบายสำหรับแผนภูมิ
 • ฉากอัจฉริยะถูกแปลงเป็นแกลเลอรี่ภาพ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อคุณส่งออกเป็น iWork ’09

แอพทั้งหมด:

 • ลบสไตล์ Drop Cap ออก 
 • ป้ายค่าซีรีส์ที่ปรับให้พอดีอัตโนมัติในแผนภูมิจะถูกปิด ป้ายอาจซ้อนกัน 
 • การปรับให้พอดีอัตโนมัติสำหรับแถบข้อผิดพลาดจะถูกปิด แถบข้อผิดพลาดอาจซ้อนกัน 
 • แผนภูมิที่แสดงตัวอย่างข้อมูลนั้นจะแสดงจุดข้อมูลทั้งหมด
 • เงาโค้งและเงาสัมผัสจะถูกแปลงให้เป็นเงาตกกระทบ
 • ความเห็นบนวัตถุจะถูกลบออก
 • วัตถุที่อ้างอิงจะถูกแปลงให้เป็นวัตถุลอยหรือวัตถุฝังใน
 • สูตรที่ไม่มีใน iWork ’09 ถูกลบออก ค่าที่คำนวณล่าสุดจะถูกส่งออก
 • แผนภูมิโต้ตอบจะถูกแปลงให้เป็นแผนภูมิธรรมดา
 • แผนภูมิฟองจะถูกแปลงให้เป็นแผนภูมิกระจาย
 • แผนภูมิโดนัทถูกแปลงเป็นแผนภูมิวงกลม
 • ภาพวาดถูกแปลงเป็นกลุ่มเส้นและรูปร่าง
 • แกลเลอรี่ภาพถูกลบออก ภาพหนึ่งภาพจากแกลเลอรี่แต่ละชุดถูกส่งออก
 • ไม่รองรับตารางแบบขวาไปซ้าย (เช่น ภาษาอาหรับและฮีบรู)
 • ไม่รองรับข้อความแนวตั้ง (เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี) อย่างสมบูรณ์ใน iWork ’09
 • ข้อความตอบกลับจะถูกลบออกจากความเห็นที่อยู่ในหัวเรื่องเดียวกัน
 • มุมมนในแผนภูมิถูกแปลงเป็นมุมเหลี่ยม 
 • สมการที่เขียนใน Pages, Numbers, และ Keynote จะถูกแปลงเป็นรูปภาพเมื่อคุณส่งออกเป็น iWork ‘09
 • การเติมสีข้อความแบบไล่ระดับจะถูกแปลงเป็นสีล้วน
 • การเติมภาพในข้อความจะถูกแปลงเป็นสีล้วน
 • เส้นกรอบข้อความที่ไม่ต่อเนื่องจะถูกแปลงเป็นเส้นกรอบที่ต่อเนื่อง

Pages:

 • สารบัญจะถูกแปลงให้เป็นข้อความธรรมดา โดยจะไม่อัพเดทอัตโนมัติใน Pages ’09
 • ไม่รองรับข้อความแบบจากขวาไปซ้าย (เช่น ภาษาอาหรับและฮีบรู) อย่างสมบูรณ์ใน Pages ’09
 • คำอธิบายประกอบถูกลบออก
 • พื้นหลังของหน้าจะถูกลบออก
 • ลิงก์ไปยังหน้าจะถูกลบออก
 • คำบรรยายจะถูกลบออกจากตารางที่วางแบบฝังภายในข้อความ
 • วิดีโอบนเว็บแบบฝังจะถูกแปลงเป็นรูปภาพ

Numbers:

 • หากเอกสารมีฟิลเตอร์ "หรือ" ภายในคอลัมน์และฟิลเตอร์ "และ" ระหว่างคอลัมน์ กฎของฟิลเตอร์ทั้งหมดจะถูกส่งออก โดยฟิลเตอร์ "และ" จะถูกแปลงให้เป็น "หรือ"
 • ฟิลเตอร์ตามระยะเวลาและไฮไลท์ตามเงื่อนไขจะถูกลบออก
 • ไม่รองรับแผ่นงานแบบขวาไปซ้าย (เช่น ภาษาอาหรับและฮีบรู)
 • หมวดหมู่ตาราง
  • หมวดหมู่ที่จัดกลุ่มตามวันของสัปดาห์จะเปลี่ยนเป็นกลุ่มตามค่าที่ไม่ซ้ำกัน
  • การอ้างอิงแผนผังกับสรุปจะถูกแทนที่ด้วยค่าที่คำนวณล่าสุด
  • แผนผังที่อ้างอิงช่วงที่รวมเซลล์ในหลายกลุ่มจะใช้ค่าที่คำนวณล่าสุดแทนการอ้างอิง
  • สูตรที่อ้างอิงช่วงที่รวมเซลล์ในหลายกลุ่มจะถูกแทนที่ด้วยค่าที่คำนวณล่าสุด
  • สูตรที่อ้างอิงการสรุปจะถูกแทนที่ด้วยค่าที่คำนวณล่าสุด
 • วัตถุฝังในจะถูกย้ายไปที่แผ่นงาน
 • ลิงก์ไปยังแผ่นงานจะถูกลบออก
 • คำบรรยายจะถูกลบออกจากตารางและแผนภูมิ 
 • วิดีโอบนเว็บแบบฝังจะถูกแปลงเป็นรูปภาพ

Keynote:

 • ลักษณะเปลี่ยนผ่าน เอฟเฟ็กต์ฉากเคลื่อนไหวเข้า และเอฟเฟ็กต์ฉากเคลื่อนไหวออกที่ไม่มีใน Keynote ’09 จะถูกแปลงเป็นแบบสลายไป 
 • ลักษณะเปลี่ยนผ่านแบบพลิกวัตถุจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวนรอบ
 • ลูกเล่นแบบเน้นจะถูกลบออก
 • ความคิดเห็นบนเซลล์ของตารางจะถูกลบ
 • ไม่รองรับวัตถุฝังในและจะถูกลบออก
 • ภาพยนตร์และเสียงไม่เล่นระหว่างที่เปลี่ยนจากสไลด์หนึ่งไปอีกสไลด์
วันที่เผยแพร่: