ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับพวงกุญแจ iCloud

หากคุณต้องการข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับพวงกุญแจ iCloud ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

ตรวจสอบหน้าสถานะระบบเพื่อดูการหยุดให้บริการชั่วคราว จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวงกุญแจ iCloud มีให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เลือกปัญหาของคุณจากรายการ จากนั้นดูสิ่งที่ควรทำต่อไป

 

หากคุณไม่ได้รับรหัสการตรวจสอบยืนยันผ่าน SMS

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์ที่แรงพอในโทรศัพท์ของคุณ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณสามารถรับข้อความ SMS ได้ ในการตรวจสอบ โปรดขอให้คนอื่นส่งข้อความตัวอักษรให้คุณ
 3. ตรวจสอบว่าเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องกับบัญชีของคุณแล้ว วิธีการมีดังนี้
  • iPhone, iPad หรือ iPod touch: 
   • สำหรับ iOS 10.3 ขึ้นไป ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > พวงกุญแจ > ขั้นสูง แล้วตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ใต้หมายเลขการตรวจสอบยืนยันนั้นถูกต้อง
   • สำหรับ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud > พวงกุญแจ > ขั้นสูง แล้วตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ใต้หมายเลขการตรวจสอบยืนยันนั้นถูกต้อง
  • Mac: เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก iCloud แล้วคลิกตัวเลือกที่อยู่ถัดจากพวงกุญแจ (ใน OS X Mavericks หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้คลิก iCloud จากนั้นคลิกรายละเอียดบัญชี) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ใต้หมายเลขการตรวจสอบยืนยันนั้นถูกต้อง

ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานพวงกุญแจ iCloud ได้ใช่ไหม ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple และยืนยันตัวตนของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud

หากคุณไม่เห็นรหัสประเทศของคุณในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันทาง SMS เมื่อคุณพยายามตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud

ตรวจสอบรายชื่อประเทศและภูมิภาคที่รองรับ SMS สำหรับพวงกุญแจ iCloud จากนั้นทำตามขั้นตอนในการตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud โดยไม่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งาน SMS

หากคุณไม่สามารถตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ในอุปกรณ์ใหม่ได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ใหม่ของคุณมี iOS เวอร์ชั่นล่าสุด และ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์ที่แรงพอในโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณไม่สามารถซิงค์พวงกุญแจ iCloud กับอุปกรณ์อื่นๆ ได้

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ หากการเชื่อมต่อแรงพอแล้ว ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปิดพวงกุญแจ iCloud ในอุปกรณ์ทั้งหมด
 2. เปิดพวงกุญแจ iCloud ในอุปกรณ์ที่มีรายการพวงกุญแจที่อัพเดทที่สุด
 3. เปิดพวงกุญแจ iCloud ในอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณ อุปกรณ์เหล่านั้นจะได้รับการอัพเดทด้วยพวงกุญแจ iCloud ใหม่

หากคุณไม่สามารถดูรหัสผ่านที่เก็บไว้ในพวงกุญแจ iCloud ได้

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 11 หรือใหม่กว่า:

 1. แตะการตั้งค่า > บัญชีและรหัสผ่าน > รหัสผ่านของแอพและเว็บไซต์
 2. ใช้ Touch ID เมื่อระบบแจ้ง
 3. แตะเว็บไซต์เพื่อดูรหัสผ่านของคุณ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 10.3 หรือก่อนหน้า:

 1. แตะการตั้งค่า > Safari > รหัสผ่าน
 2. ใช้ Touch ID หรือป้อนรหัสผ่านอุปกรณ์ของคุณ
 3. แตะเว็บไซต์เพื่อดูรหัสผ่านของคุณ

บน Mac ที่ใช้ OS X Mavericks 10.9 ขึ้นไป ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือก Safari > การตั้งค่า จากนั้นคลิกรหัสผ่าน
 2. เลือกเว็บไซต์เพื่อดูรหัสผ่าน
 3. เลือกแสดงรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์ที่เลือกที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง
 4. ป้อนรหัสผ่าน Mac ของคุณ

หากพวงกุญแจ iCloud เปิดอยู่แต่ Safari ไม่บันทึกหรือป้อนบัญชีหรือข้อมูลบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ

หาก Safari ไม่ป้อนชื่อบัญชี รหัสผ่าน หรือบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ หรือไม่ถามเพื่อให้บันทึกข้อมูลเหล่านี้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าป้อนอัตโนมัติและเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวในอุปกรณ์ของคุณ

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 9 ขึ้นไป ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. แตะการตั้งค่า > Safari > ป้อนอัตโนมัติ
 2. สำหรับชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ให้ตรวจสอบว่าชื่อและรหัสผ่านเปิดอยู่ สำหรับข้อมูลบัตรเครดิต* ให้ตรวจสอบว่าบัตรเครดิตเปิดอยู่
 3. เปิด Safari หากแถบนำทางใน Safari เป็นสีดำหรือสีเข้มแทนที่จะเป็นสีขาวหรือสีเทาอ่อน ให้ปิดเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว Safari จะไม่บันทึกชื่อบัญชีและรหัสผ่านเมื่อเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวเปิดอยู่

ใน Mac ที่ใช้ OS X Mavericks 10.9 ขึ้นไป ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เลือก Safari > การตั้งค่า จากนั้นคลิกป้อนอัตโนมัติ
 2. สำหรับชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือก "ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน" สำหรับข้อมูลบัตรเครดิต* ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือก "บัตรเครดิต"
 3. ดูว่าเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวเปิดอยู่หรือไม่ใน Yosemite หรือ Mavericks Safari จะไม่บันทึกชื่อบัญชีและรหัสผ่านเมื่อเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวเปิดอยู่

ยังคงต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติอยู่ใช่หรือไม่

 • ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้แตะช่องบัตรเครดิตใน Safari จากนั้นให้แตะตัวเลือก "ป้อนบัตรเครดิตอัตโนมัติ" เหนือคีย์บอร์ด
 • ใน Mac ให้คลิกช่องบัตรเครดิตใน Safari เพื่อดูข้อความที่ขอให้คุณเลือกบัตรเครดิตที่จะใช้จากพวงกุญแจ iCloud

* ป้อนรหัสความปลอดภัยของบัตรของคุณด้วยตัวเองอยู่เสมอ เนื่องจากพวงกุญแจ iCloud จะไม่จัดเก็บรหัสความปลอดภัยของบัตรเครดิต

หาก Safari ไม่ยอมบันทึกรหัสผ่านของหนึ่งในเว็บไซต์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่

เว็บไซต์บางเว็บไซต์อาจขอไม่ให้บันทึกรหัสผ่าน Safari จะไม่บันทึกหรือป้อนชื่อบัญชีและรหัสผ่านโดยอัตโนมัติบนไซต์เหล่านั้น

หากคุณลืมรหัสความปลอดภัย iCloud

หากคุณเปิดการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย คุณไม่จำเป็นต้องใช้รหัสความปลอดภัย iCloud หากต้องการตรวจสอบว่าการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยเปิดอยู่หรือไม่ ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > รหัสผ่านและความปลอดภัย บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ หรือใน Mac ของคุณ ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ > iCloud > รายละเอียดบัญชี 

หากคุณยังไม่ได้เปิดการรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย ให้รีเซ็ตรหัสความปลอดภัยสำหรับพวงกุญแจ iCloud หรือสร้างรหัสความปลอดภัยใหม่

หากคุณสามารถเข้าถึงหนึ่งในอุปกรณ์ของคุณที่เปิดใช้งานพวงกุญแจ iCloud ไว้ได้

คุณสามารถรีเซ็ตรหัสความปลอดภัยสำหรับพวงกุญแจ iCloud ได้บนอุปกรณ์ของคุณที่เปิดใช้งานพวงกุญแจ iCloud

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 8 ขึ้นไป ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. หากคุณใช้ iOS 10.3 ขึ้นไป ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > พวงกุญแจ > ขั้นสูง สำหรับ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud > พวงกุญแจ > ขั้นสูง 
 2. แตะเปลี่ยนรหัสความปลอดภัย
 3. ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณเมื่อระบบถาม
 4. ป้อนรหัสความปลอดภัย iCloud ใหม่

 

บน Mac ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก iCloud แล้วคลิกตัวเลือก ใน OS X Mavericks หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้คลิก iCloud จากนั้นคลิกรายละเอียดบัญชี
 2. คลิกเปลี่ยนรหัสความปลอดภัยเพื่อตั้งค่ารหัสความปลอดภัย iCloud ใหม่

 

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงหนึ่งในอุปกรณ์ของคุณที่เปิดใช้งานพวงกุญแจ iCloud ไว้ได้

หากไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งของคุณที่เปิดใช้งานพวงกุญแจ iCloud ไว้ได้ คุณจะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสความปลอดภัยได้ แต่คุณสามารถรีเซ็ตพวงกุญแจ iCloud และสร้างรหัสความปลอดภัย iCloud ใหม่แทนได้

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. หากคุณใช้ iOS 10.3 ขึ้นไป ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > พวงกุญแจ > ขั้นสูง  สำหรับ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud > พวงกุญแจ > ขั้นสูง
 2. แตะอนุญาตด้วยรหัสความปลอดภัย
 3. เมื่อระบบขอให้ป้อนรหัสความปลอดภัย iCloud ให้แตะลืมรหัส
 4. แตะรีเซ็ตพวงกุญแจ iCloud เพื่อแทนที่พวงกุญแจ iCloud ในคลาวด์ด้วยรายการพวงกุญแจ iCloud ในอุปกรณ์ของคุณ
 5. แตะรีเซ็ตเพื่อยืนยัน ระบบจะขอให้คุณสร้างรหัสความปลอดภัย iCloud ใหม่

 

บน Mac ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก iCloud จากนั้นเลือกพวงกุญแจ
 2. เมื่อระบบขอให้ป้อนรหัสความปลอดภัย iCloud ให้คลิกลืมรหัส
 3. คลิกรีเซ็ตพวงกุญแจ เพื่อแทนที่พวงกุญแจ iCloud ในคลาวด์ด้วยรายการพวงกุญแจ iCloud ใน Mac ของคุณ
 4. คลิกรีเซ็ตเพื่อยืนยัน
 5. เปิดพวงกุญแจอีกครั้ง ระบบจะขอให้คุณสร้างรหัสความปลอดภัย iCloud ใหม่

 

หากคุณเห็นการแจ้งเตือนว่ามีการป้อนรหัสความปลอดภัย iCloud ไม่ถูกต้องหลายครั้งเกินไป

หากคุณไม่เห็นรายการพวงกุญแจ iCloud

สาเหตุที่คุณค้นหาข้อมูลพวงกุญแจ iCloud ไม่พบมีหลายสาเหตุดังต่อไปนี้

 • คุณได้กู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud แล้วสังเกตเห็นว่ารายการพวงกุญแจ iCloud หายไปใช่หรือไม่ รายการพวงกุญแจ iCloud ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อมูลสำรอง iCloud เนื่องจากรายการเหล่านี้อยู่ในคลาวด์อยู่เเล้ว หากต้องการค้นหารายการพวงกุญแจ iCloud ของคุณใน iOS 10.3 ขึ้นไป ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > พวงกุญแจ แล้วเปิดพวงกุญแจ iCloud สำหรับ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud > พวงกุญแจ แล้วเปิดพวงกุญแจ iCloud
 • คุณปิดพวงกุญแจ iCloud ในอุปกรณ์ของคุณทั้งหมดใช่หรือไม่ หากใช่ พวงกุญแจ iCloud ของคุณถูกลบออกจากคลาวด์แล้ว หากคุณเลือกลบรายการพวงกุญแจจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณปิดพวงกุญแจ iCloud พวงกุญแจ iCloud จะถูกลบออกจากอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย คุณจะต้องตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud และเพิ่มรายการอีกครั้ง (หากคุณปิดพวงกุญแจ iCloud บนอุปกรณ์ของคุณทั้งหมดและเลือกลบพวงกุญแจ iCloud ในอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่อง Apple จะไม่สามารถกู้คืนพวงกุญแจ iCloud ของคุณได้)
 • ใน Mac คุณได้ใช้การเข้าถึงพวงกุญแจเพื่อรีเซ็ตพวงกุญแจของคุณหรือไม่ หากใช่ macOS จะลบรายการพวงกุญแจ iCloud ทั้งหมดของคุณ ลองตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud อีกครั้ง หากคุณต้องรีเซ็ตพวงกุญแจ Mac ของคุณอีกครั้ง ให้ปิดใช้งานพวงกุญแจ iCloud ชั่วคราวในการตั้งค่า iCloud ก่อนจะรีเซ็ตพวงกุญแจ macOS ของคุณ

หากระบบขอให้คุณตรวจสอบพวงกุญแจ iCloud ที่คุณไม่ได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณได้รับข้อความพร้อมรหัสตรวจสอบสำหรับพวงกุญแจ iCloud แต่คุณไม่ได้ตั้งค่าพวงกุญแจไว้บนอุปกรณ์ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือ

วันที่เผยแพร่: