หากพวงกุญแจ iCloud ไม่เปิดหรือซิงค์กัน

หากคุณต้องการข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับพวงกุญแจ iCloud ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

ตรวจสอบหน้าสถานะระบบเพื่อดูการหยุดให้บริการชั่วคราว จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวงกุญแจ iCloud มีให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เลือกปัญหาของคุณจากรายการ จากนั้นดูสิ่งที่ควรทำต่อไป

 

หากพวงกุญแจ iCloud ไม่เปิดเมื่อใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครื่องใหม่มี iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด และ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด แล้วลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์ที่แรงพอ
 2. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ หากคุณเห็นการแจ้งเตือน ให้ทำตามข้อความแจ้งเพื่อตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ให้เสร็จสิ้น
 3. ดูวิธีการเปิดพวงกุญแจ iCloud บนอุปกรณ์ของคุณ
 4. ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud

หากพวงกุญแจ iCloud ไม่ซิงค์กับอุปกรณ์อื่นๆ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครื่องใหม่มี iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุดหรือ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด จากนั้นตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ หากสัญญาณแรงดี ให้เปิดพวงกุญแจ iCloud บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการซิงค์

ดูรหัสผ่านที่จัดเก็บไว้ในพวงกุญแจ iCloud

หากคุณต้องการดูรหัสผ่านที่จัดเก็บไว้ในพวงกุญแจ iCloud ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณ 

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 14 ให้ทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า > รหัสผ่าน
 2. ใช้ Face ID หรือ Touch ID เมื่อได้รับแจ้งจากระบบ
 3. แตะเว็บไซต์เพื่อดูรหัสผ่านของคุณ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 13 หรือก่อนหน้า ให้ทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า > รหัสผ่านและบัญชี > เว็บไซต์และรหัสผ่านแอพ
 2. ใช้ Face ID หรือ Touch ID เมื่อได้รับแจ้งจากระบบ
 3. แตะเว็บไซต์เพื่อดูรหัสผ่านของคุณ

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติมในการค้นหารหัสผ่านที่บันทึกไว้ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch 

บน Mac ของคุณ

 1. เลือก Safari > การตั้งค่า จากนั้นคลิกรหัสผ่าน
 2. ป้อนรหัสผ่าน Mac ของคุณ 
 3. เลือกเว็บไซต์เพื่อดูรหัสผ่าน
 4. เลือกรายละเอียดสำหรับเว็บไซต์ที่เลือกที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง
 5. ป้อนรหัสผ่าน Mac ของคุณ

ดูข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติมในการค้นหารหัสผ่านที่บันทึกไว้ใน Mac ของคุณ 

หากคุณไม่เห็นรายการพวงกุญแจ iCloud

มีหลายสาเหตุที่คุณค้นหาข้อมูลพวงกุญแจ iCloud ไม่พบ หากไม่ตรงตามสาเหตุเหล่านี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple 

คุณได้กู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud แล้วสังเกตเห็นว่ารายการพวงกุญแจ iCloud หายไปใช่หรือไม่

รายการพวงกุญแจ iCloud ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อมูลสำรอง iCloud เนื่องจากรายการเหล่านี้อยู่ในคลาวด์อยู่เเล้ว หากต้องการกู้คืนรายการพวงกุญแจ iCloud ของคุณให้เปิดพวงกุญแจ iCloud 

คุณปิดพวงกุญแจ iCloud ในอุปกรณ์ของคุณทั้งหมดใช่หรือไม่

หากใช่ พวงกุญแจ iCloud ของคุณถูกลบออกจากคลาวด์แล้ว หากคุณเลือกลบรายการพวงกุญแจจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณปิดพวงกุญแจ iCloud พวงกุญแจ iCloud จะถูกลบออกจากอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย คุณต้องตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud แล้วเพิ่มรายการอีกครั้ง

หากคุณปิดพวงกุญแจ iCloud บนอุปกรณ์ของคุณทั้งหมดและเลือกลบพวงกุญแจ iCloud ในอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่อง Apple จะไม่สามารถกู้คืนพวงกุญแจ iCloud ของคุณได้

บน Mac คุณได้ใช้การเข้าถึงพวงกุญแจเพื่อรีเซ็ตพวงกุญแจ iCloud ของคุณหรือไม่

หากใช่ macOS จะลบรายการพวงกุญแจ iCloud ทั้งหมดของคุณ หากต้องการรีเซ็ตพวงกุญแจ Mac ของคุณอีกครั้ง ให้ปิดใช้งานพวงกุญแจ iCloud ในการตั้งค่า iCloud ชั่วคราว แล้วตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud

หากพวงกุญแจ iCloud เปิดอยู่แต่ Safari ไม่บันทึกหรือป้อนบัญชีหรือข้อมูลบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ

หาก Safari ไม่ป้อนชื่อบัญชี รหัสผ่าน หรือบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ หรือไม่ถามเพื่อให้บันทึกข้อมูลเหล่านี้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าป้อนอัตโนมัติและเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวในอุปกรณ์ของคุณ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. สำหรับชื่อบัญชีและรหัสผ่านใน iOS 14 ให้ไปที่การตั้งค่า > รหัสผ่าน > การป้อนรหัสผ่านอัตโนมัติ แล้วตรวจสอบว่าการป้อนรหัสผ่านอัตโนมัติเปิดอยู่หรือไม่ ใน iOS 13 หรือก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > รหัสผ่านและบัญชี 
 2. สำหรับข้อมูลบัตรเครดิต* ให้ไปที่การตั้งค่า > Safari > การป้อนอัตโนมัติ แล้วตรวจสอบว่าบัตรเครดิตเปิดอยู่หรือไม่
 3. เปิด Safari หากแถบนำทางใน Safari เป็นสีดำหรือสีเข้มแทนที่จะเป็นสีขาวหรือสีเทาอ่อน ให้ปิดเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว Safari จะไม่บันทึกชื่อบัญชีและรหัสผ่านเมื่อเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวเปิดอยู่ 

ยังคงต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติอยู่ใช่หรือไม่ ใน Safari ให้แตะช่องบัตรเครดิต แล้วแตะตัวเลือก "ป้อนบัตรเครดิตอัตโนมัติ" เหนือคีย์บอร์ด

บน Mac ของคุณ

 1. เลือก Safari > การตั้งค่า จากนั้นคลิกป้อนอัตโนมัติ
 2. สำหรับชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือก "ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน" สำหรับข้อมูลบัตรเครดิต* ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือก "บัตรเครดิต"
 3. ดูว่าคุณเปิดการเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวอยู่หรือไม่ Safari จะไม่บันทึกชื่อบัญชีและรหัสผ่านเมื่อเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวเปิดอยู่

ยังคงต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติอยู่ใช่หรือไม่ ใน Safari ให้คลิกช่องบัตรเครดิตเพื่อดูข้อความที่ขอให้คุณเลือกบัตรเครดิตที่จะใช้จากพวงกุญแจ iCloud

* ป้อนรหัสความปลอดภัยของบัตรของคุณด้วยตัวเองอยู่เสมอ เนื่องจากพวงกุญแจ iCloud จะไม่จัดเก็บรหัสความปลอดภัยของบัตรเครดิต

หาก Safari ไม่ยอมบันทึกรหัสผ่านของหนึ่งในเว็บไซต์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่

เว็บไซต์บางเว็บไซต์อาจขอไม่ให้บันทึกรหัสผ่าน Safari จะไม่บันทึกหรือป้อนชื่อบัญชีและรหัสผ่านโดยอัตโนมัติบนไซต์เหล่านั้น

หากคุณไม่ได้รับรหัสการตรวจสอบยืนยันผ่าน SMS

หากคุณใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย ขั้นตอนด้านล่างนี้จะไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากคุณไม่มีหมายเลขการตรวจสอบยืนยันทาง SMS แยกต่างหากสำหรับพวงกุญแจ iCloud ตรวจสอบว่าคุณใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยอยู่หรือไม่ แล้วตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่าคุณใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยอยู่หรือไม่

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] จากนั้นแตะรหัสผ่านและความปลอดภัย 
 • บน Mac ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ ใน macOS Catalina หรือใหม่กว่า ให้คลิก Apple ID จากนั้นคลิกรหัสผ่านและความปลอดภัยในแถบด้านข้าง ใน macOS Mojave หรือก่อนหน้า ให้คลิก iCloud แล้วคลิกรายละเอียดบัญชี 

ตรวจสอบหรืออัพเดทหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

หากการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยปิดอยู่ ให้ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณถูกต้องหรืออัพเดทหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์ที่แรงพอในโทรศัพท์ของคุณ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณสามารถรับข้อความ SMS ได้ ในการตรวจสอบ โปรดขอให้คนอื่นส่งข้อความตัวอักษรให้คุณ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณถูกต้องแล้ว วิธีการมีดังนี้
  • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > พวงกุญแจ > ขั้นสูง
  • บน Mac ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก Apple ID คลิก iCloud ในแถบด้านข้าง จากนั้นเลือกพวงกุญแจ หากคุณใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า ให้คลิก iCloud จากนั้นคลิกตัวเลือกถัดจากพวงกุญแจ 
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ใต้หมายเลขการตรวจสอบยืนยันนั้นถูกต้อง

หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการตรวจสอบยืนยันทาง SMS สำหรับพวงกุญแจ iCloud

 1. หากอุปกรณ์ของคุณเปิดใช้งานพวงกุญแจ iCloud ไว้แล้ว ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนเพื่อเปลี่ยนรหัสความปลอดภัย iCloud ของคุณ
  • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > พวงกุญแจ > ขั้นสูง แล้วแตะเปลี่ยนรหัสความปลอดภัย
  • หรือบน Mac ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิก Apple ID จากนั้นคลิก iCloud ในแถบด้านข้าง เลือกพวงกุญแจ หากคุณใช้ macOS Mojave หรือก่อนหน้า ให้คลิก iCloud จากนั้นคลิกตัวเลือกถัดจากพวงกุญแจ แตะ "เปลี่ยนรหัสความปลอดภัย..."
 2. หลังจากที่เปลี่ยนรหัสความปลอดภัย iCloud แล้วให้ลองเปลี่ยนหมายเลขการตรวจสอบยืนยันทาง SMS อีกครั้ง
 3. ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขการตรวจสอบยืนยันทาง SMS หรือไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีการเปิดใช้งานพวงกุญแจ iCloud ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple และยืนยันตัวตนของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสความปลอดภัย iCloud

หากคุณลืมรหัสความปลอดภัย iCloud หรือเห็นการแจ้งเตือนว่ารหัสความปลอดภัย iCloud ของคุณป้อนหลายครั้งเกินไป ให้รีเซ็ตรหัสความปลอดภัยสำหรับพวงกุญแจ iCloud หรือสร้างรหัสความปลอดภัยใหม่ หากบัญชีของคุณได้รับการปกป้องด้วยการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย คุณไม่จำเป็นต้องใช้รหัสความปลอดภัย iCloud 

วันที่เผยแพร่: