ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับพวงกุญแจ iCloud

หากคุณต้องการข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับพวงกุญแจ iCloud ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

ตรวจสอบหน้าสถานะระบบเพื่อดูการหยุดให้บริการชั่วคราว จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวงกุญแจ iCloud มีให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เลือกปัญหาของคุณจากรายการ จากนั้นดูสิ่งที่ควรทำต่อไป

 

หากคุณไม่ได้รับรหัสการตรวจสอบยืนยันผ่าน SMS

หากคุณเปิดการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย จะไม่มีการใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพราะคุณจะไม่มีหมายเลขการตรวจสอบยืนยันทาง SMS อีกหมายเลขสำหรับพวงกุญแจ iCloud หากต้องการตรวจสอบว่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยเปิดอยู่หรือไม่ ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > รหัสผ่านและความปลอดภัย บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ หรือบน Mac ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิก Apple ID จากนั้นคลิก iCloud ในแถบด้านข้าง เลือกพวงกุญแจ หากคุณใช้ macOS Mojave หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้คลิก iCloud จากนั้นคลิกรายละเอียดบัญชี

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์ที่แรงพอในโทรศัพท์ของคุณ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณสามารถรับข้อความ SMS ได้ ในการตรวจสอบ โปรดขอให้คนอื่นส่งข้อความตัวอักษรให้คุณ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณถูกต้องแล้ว วิธีการมีดังนี้
  • iPhone, iPad หรือ iPod touch: 
   • สำหรับ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > พวงกุญแจ > ขั้นสูง แล้วตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ใต้หมายเลขการตรวจสอบยืนยันนั้นถูกต้อง
  • Mac ให้ทำดังนี้
   • เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิก Apple ID จากนั้นคลิก iCloud ในแถบด้านข้าง แล้วเลือกพวงกุญแจ หากคุณใช้ macOS Mojave หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้คลิก iCloud จากนั้นคลิกตัวเลือกถัดจากพวงกุญแจ (บน OS X Mavericks หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้คลิก iCloud จากนั้นคลิกรายละเอียดบัญชี) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์ใต้หมายเลขการตรวจสอบยืนยันนั้นถูกต้อง

หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการตรวจสอบยืนยันทาง SMS สำหรับพวงกุญแจ iCloud

 1. หากอุปกรณ์ของคุณเปิดใช้งานพวงกุญแจ iCloud ไว้แล้ว ให้ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนเพื่อเปลี่ยนรหัสความปลอดภัย iCloud ของคุณ
  • iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้
   • สำหรับ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > พวงกุญแจ > ขั้นสูง แล้วแตะเปลี่ยนรหัสความปลอดภัย
  • Mac ให้ทำดังนี้
   • เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ ให้คลิก Apple ID จากนั้นคลิก iCloud ในแถบด้านข้าง เลือกพวงกุญแจ หากคุณใช้ macOS Mojave หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้คลิก iCloud จากนั้นคลิกตัวเลือกถัดจากพวงกุญแจ (บน OS X Mavericks หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้คลิก iCloud จากนั้นคลิกรายละเอียดบัญชี) แตะ "เปลี่ยนรหัสความปลอดภัย..."
 2. หลังจากที่เปลี่ยนรหัสความปลอดภัย iCloud แล้วให้ลองเปลี่ยนหมายเลขการตรวจสอบยืนยันทาง SMS อีกครั้ง
 3. ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขการตรวจสอบยืนยันทาง SMS หรือไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีการเปิดใช้งานพวงกุญแจ iCloud ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple และยืนยันตัวตนของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud

หากคุณไม่เห็นรหัสประเทศของคุณในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันทาง SMS เมื่อคุณพยายามตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud

ตรวจสอบรายชื่อประเทศและภูมิภาคที่รองรับ SMS สำหรับพวงกุญแจ iCloud จากนั้นทำตามขั้นตอนในการตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud โดยไม่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งาน SMS

หากคุณต้องการตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ในอุปกรณ์เครื่องใหม่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครื่องใหม่มี iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุด และ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด แล้วลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์ที่แรงพอ
 2. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณ หากคุณเห็นการแจ้งเตือน ให้ทำตามข้อความแจ้งเพื่อตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ให้เสร็จสิ้น
 3. ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud

หากคุณต้องการซิงค์พวงกุญแจ iCloud กับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครื่องใหม่มี iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นล่าสุดและ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด จากนั้นตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ หากสัญญาณแรงดีให้เปิดพวงกุญแจ iCloud บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการซิงค์

หากคุณต้องการดูรหัสผ่านที่เก็บไว้ในพวงกุญแจ iCloud

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 12 หรือใหม่กว่า ให้ทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า > รหัสผ่านและบัญชี > เว็บไซต์และรหัสผ่านแอพ
 2. ใช้ Face ID หรือ Touch ID เมื่อได้รับแจ้งจากระบบ
 3. แตะเว็บไซต์เพื่อดูรหัสผ่านของคุณ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 11 ให้ทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า > บัญชีและรหัสผ่าน > รหัสผ่านของแอพและเว็บไซต์
 2. ใช้ Face ID หรือ Touch ID เมื่อได้รับแจ้งจากระบบ
 3. แตะเว็บไซต์เพื่อดูรหัสผ่านของคุณ

บน Mac ที่ใช้ OS X Mavericks 10.9 หรือใหม่กว่า ให้ทำดังนี้

 1. เลือก Safari > การตั้งค่า จากนั้นคลิกรหัสผ่าน
 2. เลือกเว็บไซต์เพื่อดูรหัสผ่าน
 3. เลือกแสดงรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์ที่เลือกที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง
 4. ป้อนรหัสผ่าน Mac ของคุณ

หากพวงกุญแจ iCloud เปิดอยู่แต่ Safari ไม่บันทึกหรือป้อนบัญชีหรือข้อมูลบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ

หาก Safari ไม่ป้อนชื่อบัญชี รหัสผ่าน หรือบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ หรือไม่ถามเพื่อให้บันทึกข้อมูลเหล่านี้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าป้อนอัตโนมัติและเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวในอุปกรณ์ของคุณ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 9 หรือใหม่กว่า ให้ทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า > Safari > ป้อนอัตโนมัติ
 2. สำหรับชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ให้ตรวจสอบว่าชื่อและรหัสผ่านเปิดอยู่ สำหรับข้อมูลบัตรเครดิต* ให้ตรวจสอบว่าบัตรเครดิตเปิดอยู่
 3. เปิด Safari หากแถบนำทางใน Safari เป็นสีดำหรือสีเข้มแทนที่จะเป็นสีขาวหรือสีเทาอ่อน ให้ปิดเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว Safari จะไม่บันทึกชื่อบัญชีและรหัสผ่านเมื่อเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวเปิดอยู่

บน Mac ที่ใช้ OS X Mavericks 10.9 หรือใหม่กว่า ให้ทำดังนี้

 1. เลือก Safari > การตั้งค่า จากนั้นคลิกป้อนอัตโนมัติ
 2. สำหรับชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือก "ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน" สำหรับข้อมูลบัตรเครดิต* ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือก "บัตรเครดิต"
 3. ดูว่าเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวเปิดอยู่หรือไม่ใน Yosemite Safari จะไม่บันทึกชื่อบัญชีและรหัสผ่านเมื่อเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวเปิดอยู่

ยังคงต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติอยู่ใช่หรือไม่

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้แตะช่องบัตรเครดิตใน Safari จากนั้นให้แตะตัวเลือก "ป้อนบัตรเครดิตอัตโนมัติ" เหนือคีย์บอร์ด
 • บน Mac ให้คลิกช่องบัตรเครดิตใน Safari เพื่อดูข้อความที่ขอให้คุณเลือกบัตรเครดิตที่จะใช้จากพวงกุญแจ iCloud

* ป้อนรหัสความปลอดภัยของบัตรของคุณด้วยตัวเองอยู่เสมอ เนื่องจากพวงกุญแจ iCloud จะไม่จัดเก็บรหัสความปลอดภัยของบัตรเครดิต

หาก Safari ไม่ยอมบันทึกรหัสผ่านของหนึ่งในเว็บไซต์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่

เว็บไซต์บางเว็บไซต์อาจขอไม่ให้บันทึกรหัสผ่าน Safari จะไม่บันทึกหรือป้อนชื่อบัญชีและรหัสผ่านโดยอัตโนมัติบนไซต์เหล่านั้น

หากคุณลืมรหัสความปลอดภัย iCloud

หากคุณเปิดการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย คุณไม่จำเป็นต้องใช้รหัสความปลอดภัย iCloud และจะไม่มีการใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้กับคุณ หากต้องการตรวจสอบว่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยเปิดอยู่หรือไม่ ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > รหัสผ่านและความปลอดภัย บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ หรือบน Mac ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิก Apple ID จากนั้นคลิก iCloud ในแถบด้านข้าง หากคุณใช้ macOS Mojave หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้คลิก iCloud จากนั้นคลิกรายละเอียดบัญชี

หากคุณยังไม่ได้เปิดการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย ให้รีเซ็ตรหัสความปลอดภัยสำหรับพวงกุญแจ iCloud หรือสร้างรหัสความปลอดภัยใหม่

หากคุณเห็นการแจ้งเตือนว่ามีการป้อนรหัสความปลอดภัย iCloud ไม่ถูกต้องหลายครั้งเกินไป

หากคุณไม่เห็นรายการพวงกุญแจ iCloud

สาเหตุที่คุณค้นหาข้อมูลพวงกุญแจ iCloud ไม่พบมีหลายสาเหตุดังต่อไปนี้

 • คุณได้กู้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud แล้วสังเกตเห็นว่ารายการพวงกุญแจ iCloud หายไปใช่หรือไม่ รายการพวงกุญแจ iCloud ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของข้อมูลสำรอง iCloud เนื่องจากรายการเหล่านี้อยู่ในคลาวด์อยู่เเล้ว หากต้องการค้นหารายการพวงกุญแจ iCloud ของคุณใน iOS 10.3 หรือใหม่กว่า ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > พวงกุญแจ แล้วเปิดพวงกุญแจ iCloud สำหรับ iOS 10.2 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud > พวงกุญแจ แล้วเปิดพวงกุญแจ iCloud
 • คุณปิดพวงกุญแจ iCloud ในอุปกรณ์ของคุณทั้งหมดใช่หรือไม่ หากใช่ พวงกุญแจ iCloud ของคุณถูกลบออกจากคลาวด์แล้ว หากคุณเลือกลบรายการพวงกุญแจจากอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณปิดพวงกุญแจ iCloud พวงกุญแจ iCloud จะถูกลบออกจากอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย คุณจะต้องตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud และเพิ่มรายการอีกครั้ง (หากคุณปิดพวงกุญแจ iCloud บนอุปกรณ์ของคุณทั้งหมดและเลือกลบพวงกุญแจ iCloud ในอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่อง Apple จะไม่สามารถกู้คืนพวงกุญแจ iCloud ของคุณได้)
 • บน Mac คุณได้ใช้การเข้าถึงพวงกุญแจเพื่อรีเซ็ตพวงกุญแจ iCloud ของคุณหรือไม่ หากใช่ macOS จะลบรายการพวงกุญแจ iCloud ทั้งหมดของคุณ ลองตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud อีกครั้ง หากคุณต้องรีเซ็ตพวงกุญแจ Mac ของคุณอีกครั้ง ให้ปิดใช้งานพวงกุญแจ iCloud ชั่วคราวในการตั้งค่า iCloud ก่อนจะรีเซ็ตพวงกุญแจ macOS ของคุณ

หากระบบขอให้คุณตรวจสอบพวงกุญแจ iCloud ที่คุณไม่ได้ตั้งค่าไว้

หากคุณได้รับข้อความพร้อมรหัสตรวจสอบสำหรับพวงกุญแจ iCloud แต่คุณไม่ได้ตั้งค่าพวงกุญแจไว้บนอุปกรณ์ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือ

วันที่เผยแพร่: