เปิดหรือปิดการเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวบน iPhone

เมื่อคุณใช้การเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว รายละเอียดในการท่องเว็บของคุณจะไม่ถูกบันทึกไว้ และเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมจะไม่แชร์กับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณ Safari จะไม่จดจำหน้าที่คุณเยี่ยมชม ประวัติการค้นหาของคุณ หรือข้อมูลการป้อนอัตโนมัติของคุณ

วิธีเปิดการเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว

  1. เปิด Safari บน iPhone
  2. แตะปุ่มแถบ
  3. แตะ [จำนวน] แถบหรือหน้าเริ่มต้น เพื่อแสดงรายการกลุ่มแถบ
  4. แตะส่วนตัว แล้วแตะเสร็จสิ้น

iPhone ที่แสดงหน้าจอโหมดเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว เมื่อคุณแตะส่วนตัวเพื่อเปิดการเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว

ขณะที่ใช้การเลือกชมเว็บแบบส่วนตัวอยู่ แถบที่อยู่บน Safari จะเป็นสีดำหรือสีเข้ม แทนที่จะเป็นสีขาวหรือสีเทา

วิธีปิดการเลือกชมเว็บแบบส่วนตัว

  1. เปิด Safari บน iPhone
  2. แตะปุ่มแถบ
  3. แตะส่วนตัว  เพื่อแสดงรายการกลุ่มแถบ
  4. แตะ [จำนวน] แถบ แล้วแตะเสร็จสิ้น
วันที่เผยแพร่: