การวินิจฉัยของ Apple: รหัสอ้างอิง

ใช้บทความนี้เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสที่สร้างใน Apple Diagnostics

การใช้ตารางรหัสอ้างอิง

  1. ดูคำจำกัดความของรหัสอ้างอิงเฉพาะใน การวินิจฉัย Apple และดูขั้นตอนต่อไปที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหา
  2. สำหรับปัญหาที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง อย่าลืมให้รหัสอ้างอิงการวินิจฉัย Apple กับ Apple หรือผู้ให้บริการของคุณ หากคุณวางแผนจะไปที่ Apple Retail Store โปรดนัดหมายเวลาล่วงหน้าที่ Genius Bar (สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางภูมิภาคเท่านั้น)
รหัสอ้างอิง คำจำกัดความของรหัส ขั้นตอนต่อไป
ADP000 ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา หากคุณคิดว่าคุณมีปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ของคุณไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและการสนับสนุนใดให้บ้าง
CNW001
CNW003
CNW004
CNW005
CNW006
อาจมีปัญหากับฮาร์ดแวร์ Wi-Fi

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

CNW007
CNW008
ไม่พบเครือข่าย Wi-Fi ถ้าไม่มีเครือข่าย Wi-Fi ในช่วงสัญญาณก็อาจจะมีปัญหากับฮาร์ดแวร์ Wi-Fi

โปรดทดสอบเครือข่าย Wi-Fi ในช่วงสัญญาณอีกครั้ง

หากรหัสนี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งที่สอง อาจจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

NDC001
NDC003
NDC004
NDC005
NDC006
อาจมีปัญหากับกล้อง

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

NDD001

อาจมีปัญหากับฮาร์ดแวร์ USB

ถอดอุปกรณ์ภายนอกออกทั้งหมดยกเว้นคีย์บอร์ด เมาส์ และอะแดปเตอร์ Ethernet ทดสอบอีกครั้ง

หากรหัสนี้ปรากฏขึ้นอีก อาจจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

NDK001
NDK003
NDK004
อาจมีปัญหากับคีย์บอร์ด

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

NDL001

อาจมีปัญหากับฮาร์ดแวร์ Bluetooth

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

NDR001
NDR003
NDR004
อาจมีปัญหากับแทร็คแพด

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

NDT001
NDT002
NDT003
NDT004
NDT005
NDT006
อาจมีปัญหากับฮาร์ดแวร์ Thunderbolt

ถอดอุปกรณ์ Thunderbolt ภายนอกออกและทดสอบอีกครั้ง

หากรหัสนี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งที่สอง อาจจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

NNN001

ไม่พบหมายเลขประจำเครื่อง 

จำเป็นต้องซ่อมคอมพิวเตอร์ โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

PFM001
PFM002
PFM003
PFM004
PFM005
PFM006
PFM007
อาจมีปัญหากับตัวควบคุมการจัดการระบบ (SMC)

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

PFR001

อาจมีปัญหากับเฟิร์มแวร์ของคอมพิวเตอร์

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

PPF001
PPF003
PPF004
 อาจมีปัญหากับพัดลม

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

PPM001

อาจมีปัญหากับโมดูลหน่วยความจำ

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

PPM002
PPM003
PPM004
PPM005
PPM006
PPM007
PPM008
PPM009
PPM010
PPM011
PPM012
PPM013
PPM014
PPM015
อาจมีปัญหากับหน่วยความจำออนบอร์ด

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

PPP001
PPP002
PPP003
อาจมีปัญหากับอะแดปเตอร์แปลงไฟ

ถอดอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe ออกจากคอมพิวเตอร์และเต้าเสียบปลั๊กไฟ แล้วต่อใหม่ ทดสอบอีกครั้ง

หากรหัสนี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งที่สอง อาจจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

PPP007

ไม่ได้ทดสอบอะแดปเตอร์แปลงไฟ

อาจมีปัญหากับอะแดปเตอร์แปลงไฟหรืออาจไม่ได้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์อยู่ หากต้องการทดสอบอะแดปเตอร์แปลงไฟ โปรดต่อกับคอมพิวเตอร์และเต้าเสียบปลั๊กไฟผนังใหม่อีกครั้ง ทดสอบอีกครั้ง

หากรหัสนี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งที่สอง อาจจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

PPR001

อาจมีปัญหากับโปรเซสเซอร์

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

PPT001

ไม่พบแบตเตอรี่

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

PPT002
PPT003
ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ในไม่ช้า แบตเตอรี่ทำงานเป็นปกติ แต่เก็บไฟได้น้อยกว่าเมื่อซื้อมาใหม่ๆ 

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

PPT004 จำเป็นต้องซ่อมแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ แม้ว่าจะไม่พบความเปลี่ยนแปลงในการทำงานหรือกำลังไฟที่เก็บอยู่ คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ต่อไปได้ก่อนจะเข้ารับการตรวจสอบ โดยไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณควรยืนยันปัญหานี้ก่อนเป็นอันดับแรก โดยเรียกใช้การวินิจฉัย Apple ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้ข้อมูลการวินิจฉัยล่าสุด ในการดำเนินการ ให้ปิด Mac โดยการเลือกปิดเครื่องจากเมนู Apple () จากนั้น กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิด Mac กด Option-D ค้างไว้ทันที จนกว่าการวินิจฉัย Apple จะเริ่มต้น

หากการเรียกใช้การวินิจฉัย Apple ผ่านทางอินเทอร์เน็ตยืนยันปัญหานี้ โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือ

PPT005 ใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ปิดเครื่องและหยุดใช้ จำเป็นต้องซ่อมคอมพิวเตอร์

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

PPT006 จำเป็นต้องซ่อมแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ทำงานผิดปกติ แม้ว่าจะไม่พบความเปลี่ยนแปลงในการทำงานหรือกำลังไฟที่เก็บอยู่ คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ต่อไปได้ก่อนจะเข้ารับการตรวจสอบ โดยไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

PPT007

จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ทำงานเป็นปกติ แต่เก็บไฟได้น้อยกว่าเมื่อซื้อมาใหม่ๆ อย่างเห็นได้ชัด คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ต่อไปได้ก่อนจะเปลี่ยนใหม่ โดยไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

VDC001
VDC003
VDC004
VDC005
VDC006
VDC007
อาจมีปัญหากับตัวอ่านการ์ด SD

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

VDH002
VDH004
อาจมีปัญหากับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

VDH005 ไม่สามารถเริ่มการกู้คืน OS X

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

VFD001 
VFD002 
VFD003 
VFD004 
VFD005 
VFD007

 

อาจมีปัญหากับจอภาพ

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

VFD006

อาจมีปัญหากับหน่วยประมวลผลกราฟิก

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

VFF001

อาจมีปัญหากับฮาร์ดแวร์เสียง

โปรดติดต่อ Apple หรือนำคอมพิวเตอร์ไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Retail Store เพื่อพิจารณาว่ามีทางเลือกในการรับบริการและความช่วยเหลือใดให้บ้าง

 

วันที่เผยแพร่: