หาก FaceTime ไม่ทำงานบน Mac

หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ FaceTime ไม่สามารถใช้กล้องหรือไมค์ หรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ดูสิ่งที่ควรทำต่อไปนี้

หากคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ FaceTime ได้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ที่ appleid.apple.com ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณลืม Apple ID หรือลืมรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ
  • เลือกเมนู () Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกวันที่และเวลา จากนั้นเลือก “ตั้งค่าวันและเวลาอัตโนมัติ” คลิกเขตเวลา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าถูกต้อง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งการอัพเดทซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดแล้ว

หากกล้องหรือไมโครโฟนของคุณไม่ทำงาน

วิธีแก้ไขปัญหาข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้อาจช่วยได้

  • ออกจาก FaceTime แล้วเปิด FaceTime อีกครั้ง 
  • รีสตาร์ท Mac (เมนู Apple > เริ่มการทำงานใหม่)
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า FaceTime ไม่ได้เปิดอยู่ จากนั้นดูว่ากล้องของคุณใช้งานในแอพพลิเคชั่นอื่น เช่น Photo Booth ได้หรือไม่ หากไม่ได้ แสดงว่าปัญหาไม่ได้เกิดจาก FaceTime
  • หากคุณมีกล้องหรือไมโครโฟนหลายตัวที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ ให้ตรวจสอบเมนูวิดีโอในแถบเมนู FaceTime เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล้องและไมโครโฟนที่ถูกต้อง

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อหรือคุณภาพการโทรของคุณ

เครือข่าย Wi-Fi ที่ช้าหรือมีผู้ใช้มากอาจทำให้เกิดปัญหากับการโทร FaceTime ของคุณ หากคุณได้รับข้อความเตือนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อหรือพบว่าคุณภาพเสียงหรือวิดีโอไม่ดี ให้ทำดังนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและผู้รับมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ที่เร็ว การโทร FaceTime ผ่าน Wi-Fi จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อบรอดแบนด์
  • ตรวจหาปัญหาที่อาจทำให้การเชื่อมต่อของคุณช้าลง เช่น มีคนสตรีมคอนเทนต์ผ่านเครือข่ายของคุณอยู่
  • หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

วิธีใช้ FaceTime บน Mac

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: