หากวันที่หรือเวลาไม่ถูกต้องบนเครื่อง Mac ของคุณ

อาจต้องตั้งค่าวันที่หรือเวลาอีกครั้งหรืออาจใช้รูปแบบที่กำหนดเองอยู่

ตรวจสอบการตั้งค่าวันที่และเวลา

  1. เลือกเมนู Apple  >การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกวันที่และเวลา
  2. ในบานหน้าต่างวันที่และเวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "ตั้งค่าวันและเวลาอัตโนมัติ" และ Mac ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ จากนั้น Mac จะได้รับวันที่และเวลาปัจจุบันจากเซิร์ฟเวอร์เวลาเครือข่ายที่เลือกไว้ในเมนูที่อยู่ติดกัน 

หน้าต่างการตั้งค่าวันที่และเวลา
หากต้องการเปลี่ยนแปลง คุณอาจต้องคลิกที่แม่กุญแจ ไอคอนแม่กุญแจ จากนั้นป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ


หากคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือคุณต้องการตั้งวันที่และเวลาด้วยตนเอง ให้ยกเลิกการเลือก "ตั้งค่าวันและเวลาอัตโนมัติ" จากนั้นคุณสามารถคลิกวันที่ของวันนี้ในปฏิทิน ลากเข็มนาฬิกาไปยังเวลาที่ถูกต้อง หรือใช้ช่องเหนือปฏิทินและนาฬิกาเพื่อป้อนวันที่และเวลา จากนั้นคลิก บันทึก


ตรวจสอบการตั้งค่าเขตเวลา

  1. เลือกเมนู Apple  >การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกวันที่และเวลา
  2. ในบานหน้าต่างเขตเวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "ตั้งค่าเขตเวลาโดยอัตโนมัติโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน" และ Mac ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่


หากต้องการเปลี่ยนแปลง คุณอาจต้องคลิกที่แม่กุญแจ ไอคอนแม่กุญแจ จากนั้นป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ


หาก Mac ของคุณระบุว่าไม่สามารถระบุตำแหน่งปัจจุบันของคุณได้ ให้เปิดการตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งแล้ว จากรายการใต้ "เปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง" ให้คลิกปุ่มรายละเอียดถัดจากบริการระบบ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายเขตเวลาแล้ว

หากคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือคุณต้องการตั้งค่าเขตเวลาด้วยตนเอง ให้ยกเลิกการเลือก "ตั้งค่าเขตเวลาโดยอัตโนมัติโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน" จากนั้นคลิกที่แผนที่เพื่อเลือกเขตเวลา


ตรวจสอบการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค

เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกภาษาและภูมิภาค

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเมนูภูมิภาคอย่างถูกต้องสำหรับภูมิภาคของคุณ
  • ใช้ช่องทำเครื่องหมาย "รูปแบบเวลา" เพื่อควบคุมว่า Mac ของคุณจะแสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมงหรือไม่

หน้าต่างการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค

สำหรับตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง ให้คลิกปุ่มขั้นสูง จากนั้นตรวจสอบการตั้งค่าในบานหน้าต่างวันที่และบานหน้าต่างเวลา การตั้งค่าเหล่านี้จะควบคุมวิธีแสดงวันที่และเวลาใน Finder และแอพต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ คุณสามารถคลิกปุ่มกู้คืนค่าเริ่มต้นในบานหน้าต่างแต่ละบาน เพื่อกลับไปใช้การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับภูมิภาคของคุณได้ หากปุ่มเป็นสีจาง แสดงว่า Mac ของคุณใช้การตั้งค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว 

บานหน้าต่างขั้นสูงของการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: