หากวันที่หรือเวลาไม่ถูกต้องบนเครื่อง Mac ของคุณ

อาจต้องตั้งค่าวันที่หรือเวลาอีกครั้งหรืออาจใช้รูปแบบที่กำหนดเองอยู่

ตรวจสอบการตั้งค่าวันที่และเวลา

เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก วันที่และเวลา หากตั้งวันที่หรือเวลาไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "ตั้งค่าวันและเวลาอัตโนมัติ" และ Mac ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ จากนั้น Mac จะได้รับวันที่และเวลาปัจจุบันจากเซิร์ฟเวอร์เวลาเครือข่ายที่เลือกไว้ในเมนูที่อยู่ติดกัน

หน้าต่างการตั้งค่าวันที่และเวลา

หากคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือคุณต้องการตั้งวันที่และเวลาด้วยตนเอง ให้ทำดังนี้

  1. คลิก ไอคอนแม่กุญแจ ที่มุมของหน้าต่าง แล้วป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
  2. ยกเลิกการเลือก "ตั้งค่าวันและเวลาอัตโนมัติ" 
  3. คลิกวันที่ของวันนี้ในปฏิทิน ลากเข็มนาฬิกาไปยังเวลาที่ถูกต้อง หรือใช้ช่องเหนือปฏิทินและนาฬิกาเพื่อป้อนวันที่และเวลา จากนั้นคลิก บันทึก
  4. ตรวจสอบบานหน้าต่างเขตเวลาด้วย มีช่องทำเครื่องหมายคล้ายๆ กันสำหรับการตั้งค่าเขตเวลาโดยอัตโนมัติ 

ตรวจสอบการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค

เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกภาษาและภูมิภาค

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเมนูภูมิภาคอย่างถูกต้องสำหรับภูมิภาคของคุณ
  • ใช้ช่องทำเครื่องหมาย "รูปแบบเวลา" เพื่อควบคุมว่า Mac ของคุณจะแสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมงหรือไม่

หน้าต่างการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค

สำหรับตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง ให้คลิกปุ่มขั้นสูง จากนั้นตรวจสอบการตั้งค่าในบานหน้าต่างวันที่และบานหน้าต่างเวลา การตั้งค่าเหล่านี้จะควบคุมวิธีแสดงวันที่และเวลาใน Finder และแอพต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ คุณสามารถคลิกปุ่มกู้คืนค่าเริ่มต้นในบานหน้าต่างแต่ละบาน เพื่อกลับไปใช้การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับภูมิภาคของคุณได้ หากปุ่มเป็นสีจาง แสดงว่า Mac ของคุณใช้การตั้งค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว 

บานหน้าต่างขั้นสูงของการตั้งค่าภาษาและภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: